Overenskomst med Tandlægeforeningen

Lettelsen var stor fredag d. 29. maj, da HK Privat og Tandlægeforeningen endnu en gang blev enige om en overenskomstaftale. Aftalen kom nemlig på plads efter en periode med stor usikkerhed efter, at tandlægerne nedstemte den første aftale i marts.

Organisationerne er blevet enige om, at rammen for aftalen bliver den samme som i første omgang. Klinikassistenterne må dog vente lidt længere på at få lønstigningerne ind på bankkontoen end andre privatansatte i industrien.

- Vi er gået med til, at vores medlemmer venter til d. 31. december med at få udbetalt de stigninger, som vi har forhandlet hjem i overenskomsten. Til gengæld får tandklinikassistenterne noget af en julebonus ind på kontoen. De får nemlig det fulde beløb med forsinkelse, og det vil være over 4.000 kr. per fuldtidsansat klinikassistent til den tid, siger næstformand i HK Privat Anja C. Jensen, der har siddet med ved forhandlingsbordet.

Den nye overenskomstaftale ligner altså den tidligere aftale, hvor stigningerne træder i kraft som altid, men hvor udbetalingen venter lidt længere.

- Corona-pandemien har uden tvivl haft en indvirkning på den første afstemning, og for klinikejerne handler det lige nu i høj grad om timing og sikring af klinikkernes likviditet i en kriseperiode. Derfor skubber vi udbetalingstidspunktet. Det kan vi godt acceptere, når vi fortsat er enige om en god, solid og fair aftale, siger Anja C. Jensen.

Og det er en udmelding, som klinikassistenterne indtil videre har taget godt imod, når man ser på de forskellige reaktioner på sociale medier.

Glade klinikassistenter i kommentarfeltet
Fredag aften strømmede det nemlig ind med glade kommentarer, da overenskomstaftalen faldt på plads. HK Privat oprettede i marts en lukket gruppe for sine tandklinikassistent-medlemmer som reaktion på, at overenskomsten blev forkastet. Gruppen har i dag 2.858 medlemmer og er gennem hele forløbet blevet brugt til løbende sparring og til at holde klinikassistenterne orienteret om forhandlingerne. Derfor sad mange af medlemmerne i gruppen også og ventede spændt på at høre nyt i fredags. Og glæden var som sagt stor i kommentarfeltet, da Anja C. Jensen kunne fortælle om resultatet lidt over kl. 20 om aftenen:

”Fantastisk arbejde 👏👏”

”Hvor er I seje 💪🏻💪🏻 Tusind tak for jeres kamp for vores forhold 😍”

”Tusind tak for indsatsen 👍,🙏👋hvor er det godt gået 💪 og hvor er jeg stolt over at være HK'er.😊😊 Rigtig god pinse til alle..”

Men overenskomstaftalen er ikke endeligt på plads før både klinikassistenter og tandlæger har stemt ja.

Urafstemning i begge organisationer
Nu skal medlemmerne i de to organisationer nemlig, som altid, stemme om resultatet ved en urafstemning, og det var her, at der gik grus i maskineriet tidligere på året, da tandlægerne meget overraskende stemte nej d. 25. marts. Før tandklinikassistenternes afstemning overhovedet var gået i gang.

Håbet og forventningen fra begge organisationer denne gang er, at det vil blive til et ja, så der igen er klare aftaler om løn og arbejdsvilkår mellem tandklinikassistenterne og tandlægerne.

- Jeg tror ikke kun, at det var os og klinikassistenterne, der sad måbende tilbage, da den første overenskomstaftale blev nedstemt marts. Under halvdelen af klinikejerne stemte, og vi ved, at der er et stort tavst flertal af tandlæger, der er glade for deres klinikassistenter og bare gerne vil passe deres arbejde og have den ro, som en overenskomst giver. Lad os håbe, at de stemmer denne gang, siger Anja C. Jensen.

Urafstemningerne er sat i gang og kører denne gang sideløbende, så begge grupper har stemt per d. 17. juni kl. 23:59. Resultatet forventes offentliggjort d. 19. juni.

Overenskomstaftalen og stigning i løn og fritvalgskonto

Modsat de fleste andre overenskomster på HK Privats område indeholder tandklinikassistenternes lønsatser.

Denne overenskomstaftale indeholder, ligesom den oprindelige, en automatisk stigning i minimumslønnen på mindst 1.421 kroner om måneden for alle privatansatte tandklinikassistenter over 3 år.

Stigningerne fordeler sig således:

Kr. 479 pr. måned pr. 1. april 2020
Kr. 471 pr. måned pr. 1. april 2021
Kr. 471 pr. måned pr. 1. april 2022

Forøgelse af fritvalg pr. 1. marts 20: 1% (til 5 % samlet)
Samt 1% pr. 1. marts 21 (til 6 % samlet)
1% pr. 1. marts 22 (til 7 % samlet)

Forbedringerne i den nye overenskomst minder derudover i høj grad om industriforliget, som blev indgået d. 9. februar. Eksempelvis stiger fritvalgskontoen fra 4 % til 7 % i aftaleperioden. Beløbet kommer oveni lønnen og kan veksles til kontanter eller bruges til at købe seniorfridage, børneomsorgsdage, indbetaling til pensionsordning. Og som noget helt nyt kan man som forældre bruge af kontoen til at holde barns 2. hele sygedag samt til lægebesøg med børn.

Udover forbedringer på fritvalgskontoen er der til nybagte forældre også yderligere 3 ugers betalt barsel til den forælder, der ikke holder barselsorlov.

Som et nyt element i overenskomstaftalen er man også blevet enige om at nedsætte et samarbejdsudvalg, som skal mødes en gang om året og drøfte store og små sager.