Lønsikring for HK/Privats medlemmer

Sådan dækker HK Kollektiv Lønforsikring
Med HK Kollektiv Lønforsikring får du 80 % af din løn i et halvt år (svarende til 962 timer), hvis du skulle blive sagt op. Du kan få mellem 602 kroner og 35.334 kroner pr. måned - afhængig af hvad du tjente i løn, før du blev ledig.
Du kan selv beregne, hvor meget du vil kunne få i lønsikring her  - husk at trække dit eget pensionsbidrag fra, inden du indtaster lønnen.

Medlemmer med HK Kollektiv Lønforsikring

Langt de fleste medlemmer af HK Privat er omfattet af HK Kollektiv Lønforsikring, der blev indført for HK Privats medlemmer den 1. september 2019.
Alle, der var medlem af både HK Privat og af HK’s a-kasse (som fuldtids- eller deltidsforsikret) den 1. september 2019, blev automatisk omfattet af ordningen. Er du blevet meldt ind senere, kan du ringe til HK Privats lønforsikringshotline for at høre, hvornår du er dækket af HK Kollektiv Lønforsikring (du finder nummeret i bunden af artiklen).
Lønforsikringen koster 79 kroner pr. md. og trækkes automatisk sammen med dit kontingent til HK Privat og dit bidrag til HK’s a-kasse.

Efterlønnere, folkepensionister, elever, uddannelsessøgende, dimittender på reduceret kontingent, fleksjobbere samt medlemmer i seniorjob eller på arbejdsmarkedsydelse kan ikke blive omfattet af HK Kollektiv Lønforsikring og betaler derfor heller ikke til den.

Betingelser for at få HK Kollektiv Lønforsikring
For at være berettiget til at modtage lønforsikring, skal du opfylde nogle betingelser:
• Du skal have udført arbejde indenfor HK Privats faglige område
• Du skal være uforskyldt ledig - du må altså ikke selv have sagt op og have fået karantæne i a-kassen
• Du skal have optjent en ny dagpengeperiode med ret til to års dagpenge
• Din indplaceringsdato i a-kassen skal ligge samme dag, som din forsikring er trådt i kraft, eller senere. Indplaceringsdatoen er den dag, a-kassen har beregnet, at du har ny dagpengeperiode fra.
• Du skal mindst tjene 23.774,11 kr. pr. md som fuldtidsmedlem eller 16.091,86 kr. pr. md. som deltidsmedlem eksklusiv pension (hvis du tjener mindre end minimumsløngrænsen, kan du i stedet søge om frikontingent, så du slipper for at betale kontingent til HK Privat i op til seks måneders ledighed)

Læs alle detaljerne om kravene til at få lønforsikring i forsikringsbestemmelserne

Sådan søger du om HK Kollektiv Lønforsikring
Du skal ansøge om at få lønforsikring, efter at du har meldt dig ledig i a-kassen. Det gør du ved at udfylde en blanket på MitHK, som du finder under a-kassens blanketter. Blanketten hedder ”Lønoplysning til HK Kollektiv Lønforsikring”.

På blanketten skal du oplyse de seneste 3 måneders løngrundlag, som er det, der anvendes til beregning af din lønforsikringsydelse. I løngrundlaget indgår blandt andet grundløn (brutto), faste tillæg, aftalt og fastpåregnelig provision og værdi af fri bil og telefon. Fritvalg, feriegodtgørelse og fratrædelsesgodtgørelse kan ikke medregnes. Derudover skal dit eget bidrag til pensionsordningen trækkes fra løngrundlaget, hvis den er fratrukket bruttolønnen på dine lønsedler, da pension ikke dækkes af lønforsikringen.

Der er i princippet ingen ansøgningsfrist om lønforsikring, men hvis du ønsker udbetaling hurtigst muligt, så skal ansøgningen indsendes inden din første dagpengeudbetaling.

Lønforsikringen udbetales senere end dagpengene

Når du har udfyldt blanketten, får du tilbud om at få tilsendt en kvittering, men du vil ikke modtage et godkendelsesbrev på samme måde, som du gør fra a-kassen. Din ansøgning behandles nemlig først umiddelbart efter førstkommende dagpengeudbetaling og bliver derefter sendt til udbetaling. Bliver din ansøgning godkendt, påbegynder du en udbetalingsperiode på i alt 962 timer som fuldtidsforsikret, 780 timer som deltidsforsikret. Lønforsikringen udbetales altid forskudt af og op til 10 dage efter dagpengene. Hvis du vil vide præcis hvornår, kan du se udbetalingsdatoer for resten af 2020 (scroll ned i bunden af siden).
Udbetalingen sker fra ALKA (som administrerer forsikringen) til din NemKonto.

Din lønforsikring er et supplement til dine dagpenge og er tæt knyttet hertil, selv om dagpengene udbetales fra a-kassen, og lønforsikringen udbetales fra fagforeningen.

Når lønforsikringen først er aktiveret, så sker udbetalingen automatisk én gang hver måned. Du skal ikke foretage dig yderligere herefter. Du skal heller ikke give besked til lønforsikringen, hvis du kommer i arbejde, da vi modtager oplysningerne herom fra a-kassen.

Får du en tidsbegrænset ansættelse undervejs, sættes udbetalingerne fra lønforsikringen automatisk i bero. Når ansættelsen udløber, kan du igen få lønforsikring i det omfang, du har timer tilbage og opfylder betingelserne. Du skal ikke søge om genoptagelse af lønforsikringsudbetaling, det går af sig selv.

Du får en times lønforsikring for hver times dagpenge
Der udbetales en times lønforsikring for hver times dagpenge. Det betyder, at hvis du fx holder ferie, arbejder eller er sygemeldt og derfor bliver modregnet i dagpengene, så vil du få tilsvarende færre timer fra lønforsikringen (du har selvfølgelig stadig ret til 962 timer/780 timer).
Og er din dagpengeudbetaling forsinket, bliver din udbetaling fra lønforsikringen formentlig også forsinket.

Så længe løber HK Kollektiv Lønforsikring

Der udbetales fra lønforsikringen, indtil der enten ikke er flere timer tilbage, eller du gennem arbejde har genoptjent en ny dagpengeret. I så fald skal du søge lønforsikring på ny, og så starter du på en ny udbetalingsperiode med nye 962 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og 780 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Her kan du læse mere
Du kan blive klogere på mange flere detaljer om HK Kollektiv Lønforsikring her
https://www.hk.dk/raadogstoette/hk-loenforsikring/privat_loenforsikring

Kontakt os, hvis du har flere spørgsmål
Er der noget, du stadig ikke har fået svar på, så ring eller skriv endelig til HK Privats Lønforsikringshotline på 33 30 49 99 - telefonerne er åbne på alle hverdag fra kl. 9-15. Mail på lonforsikring_hkprivat@hk.dk