Hvis nogen har troet, at man skulle helt op på topchef-niveau, før end der er aktindsigt i personalemæssige oplysninger, så må det nu være en klokkeklar myte.

Tre nye afgørelser fra Ankestyrelsen viser nemlig, at man ikke skal være placeret særlig langt oppe af lederstigen, før det berettiger offentlighed og aktindsigt.

Ja, 6 ansatte er nok til at være chef

I en sag fra Herning havde kommunen afslået at give aktindsigt i blandt andet en teamleders fratrædelsesgodtgørelse, længde på periode med løn mm.

Men Ankestyrelsen slår fast, at selv om vedkommende kun er faglig og personalemæssig leder for et team på 12 personer (og en løn på ca. 40.000), så er det chef nok til at være omfattet af aktindsigt.

I en sag fra København var man i princippet oppe på afdelingslederniveau, men dog med færre medarbejdere (4 ansatte samt en fleksjobber og en elev) under sig end i Herning, hvor der var søgt aktindsigt i disciplinære sanktioner hos vedkommende.

Også her sagde Ankestyrelsen, at stillingen var en chefstilling i henhold til Offentlighedslovens § 21 – og derfor omfattet af aktindsigt.

Kursus er omfattet af aktindsigt

I en tredje sag fra Region Syddanmark var der søgt aktindsigt i en læges uddannelse.

Regionen havde svaret tilbage med oplysninger som: Overenskomstansat overlæge, uddannet Cand.med., speciallæge i psykiatri og har til opgave at behandle patienter med psykiske lidelser.

Men borgeren havde ønsket mere detaljerede oplysninger om efteruddannelse og lignende.

Og her svarer Ankestyrelsen altså, ”at adgangen til aktindsigt i oplysninger om uddannelse omfatter såvel uddannelse forud for ansættelsen som gennemført efteruddannelse – herunder deltagelse i kurser mv, sådan at faktuelle oplysninger personalesager om uddannelses- og kursusforløb, herunder oplysninger om disses varighed er omfattet af retten til aktindsigt”.