HK har udarbejdet en temaside, hvor du kan finde svar på en række emner. Den finder du her: www.hk.dk/coronavirus-faa-overblik.

Der kan være forskel på vilkår og genåbningsplanerne afhængig af, om du er offentlig eller privatansat. Derfor anbefaler DL-F, at I læser mere under den sektor, som I hører til.

Derudover er der her lidt anbefalinger fra DL-F.

 

Arbejdstider

På nogle DL-F arbejdspladser er der indgået lokalaftaler om f.eks. arbejdstidens placering under denne corona-krise. DL-F ved, at det f.eks. har betydet længere (men færre) arbejdsdage eller ændret arbejdstid, hvor man arbejder på forskudte tider.

Spørgsmålet er så, hvor længe arbejdsgiver med corona-krisen som argument kan køre med ”unormale” arbejdstider.

Den ansvarlige arbejdsgiver følger naturligvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer, men det bør samtidig være muligt at udarbejde aftaler, der kan fungere arbejdstidsmæssigt lokalt – også i denne genåbningsfase.

Derfor anbefaler DL-F, at I lokalt drøfter, hvordan I kan vende retur til standarden, hvad angår jeres arbejdstider, som en del af genåbningen.

Ens arbejdstid har nemlig stor indflydelse på arbejdsdagen og bestemt også betydning for privatlivet.

Særligt de lange arbejdsdage på f.eks. 10 timer kan over længere tid være en stor, fysisk belastning og derfor mener DL-F, at man på arbejdspladsen skal inddrage både sin tillidsrepræsentant (hvis man har én), arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøorganisation, da det er arbejdsgivers pligt at sørge for, at det fysiske arbejdsmiljø er sundhedsmæssigt forsvarligt – også når det angår arbejdstid. 

Derfor kan I som tillidsvalgte med fordel tage udgangspunkt i behovet for et fysisk, sikkert og sundt arbejdsmiljø – også når det drejer sig om jeres arbejdstider – hvis I skal drøfte arbejdstider som en del af genåbningen af jeres arbejdsplads.

 

Laboratoriets indretning

En udfordring for laboranterne er jo ganske indlysende, at det ikke er så let at flytte rundt på laboratorierne, så man kan overholde afstandskravene.

Det er DL-F's opfattelse, at vi som fag har en god portion basisviden med os qua vores uddannelse, når det drejer sig om at rengøre laboratorieborde og -udstyr.

Særligt i denne corona-tid har der helt sikkert været mere opmærksomhed på dette område i laboratorierne, da man ofte er flere kollegaer, der deles om pladsen i laboratoriet. Det er gode rutiner, som de fleste steder kan give god mening at fortsætte med også efter corona-krisen. 

Er der begrænset plads i laboratorierne, kan en løsning være at anvende mundbind eller visir, såfremt man har arbejdsopgaver, hvor afstandskravet mellem kollegaerne ikke kan overholdes.

 

Værnemidler

Vælger I på arbejdspladsen at anvende mundbind eller visir, mener DL-F, at jeres arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøorganisation skal inddrages for at få afdækket, hvilken type mundbind eller visir der kan anvendes og hvor længe man kan anvende det.

Brug af handsker er på nogle DL-F arbejdspladser også indført som et ekstra krav ifm. genåbning af laboratorierne. Det gælder bl.a. hos forskningslaboratorierne på universiteterne, hvor der står beskrevet, at ”påbud i forhold til brug af handsker i alle laboratorier, så̊ længe det er nødvendigt og så̊ kort som muligt”.

DL-F mener, at et ”handske-påbud” i laboratoriet kan få konsekvenser for ens hænder, hvis ikke man sætter sig grundigt ind i typen af handsker, der anvendes. Handsker beskytter naturligvis brugeren, men ved lang tids anvendelse af tætsluttende handsker dannes fugt i handsken, som kan give eksem.

DL-F stiller sig derfor skeptisk over for et decideret ”handske-påbud” og anbefaler derimod, at man ser på en god ”håndvask/håndsprit og håndcreme praksis” i laboratorierne.

Påbud om brug af sikkerhedsbriller ser DL-F mere og mere udbredt. Til forskel fra et ”handske-påbud” kan det give mening, idet en sikkerhedsbrille selvfølgelig kræver noget tilvænning, men ikke på samme måde kan påvirke huden, som en forkert brug af handsker kan.  

 

Nyttige links

BFA Industri har udgivet en række vejledninger om arbejdet inden for bl.a. laboratorieområdet. DL-F sidder sammen med arbejdsgiverrepræsentanter med i det procesudvalg, der udvikler og udgiver disse vejledninger.

Her får du fire anbefalinger til vejledninger, som I kan anvende i jeres arbejde lokalt.

Biologisk Arbejdsmiljø, Vejledning om laboratorier i procesindustrien

En god arbejdsdag, Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

Brug HK

Har I på jeres arbejdsplads spørgsmål ift. genåbning af laboratorierne, så kontakt enten DL-F, mail: dlf@hk.dk eller jeres lokale HK-afdeling.