Tiden med coronasmitte har på flere måder betydet markante ændringer af arbejdsmiljø, trivsel og produktivitet på de offentlige arbejdspladser. På den baggrund har HK Stat og HK Kommunal lavet et webinar målrettet arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. Her vil du

  • blive præsenteret for mulige påvirkninger under corona
  • få konkrete råd og værktøjer til at tackle påvirkningerne
  • få mulighed for at udveksle erfaringer med andre tillidsvalgte

Organisationspsykolog Marie Kingston vil lede webinaret. Hun er forfatter til flere bøger om stress og ledelse.

Læs mere og tilmeld dig her.