dr

HK'erne i DR, som har deres egen overenskomst, skal frem til 25. juni stemme om det forlig, HK Stat og DR indgik 4. juni i Forligsinstitutionen.

Lønstigninger til alle på 1 procent om året de næste 3 år, ret til en ekstra fridag og afskaffelse af basisløn 1. Det er de vigtigste elementer i det forlig, HK Stat indgik med DR's ledelse 4. juni ud på aftenen, og som gælder for 206 årsværk. Op til da var et forløb, som bar præg af uenighed mellem parterne og af de begrænsninger, coronasituationen satte for indsamling af ønsker til krav på fysiske medlemsmøder. En proces, som ellers er en stor og vigtig del af optakten til en overenskomstforhandling.   

- Vi har ikke oplevet den fulde kreativitet, som vi kunne have gjort, hvis vi sad i det samme rum. Men heldigvis har Elena (Styring, formand for HK-klubben i DR, red.) god kontakt til HK-medlemmerne i DR, og har afholdt elektroniske medlemsmøder i stedet, fortæller HK Stats topforhandler, forhandlingschef Lina Gisselbæk Lauritsen.

Der var ingen tvivl om, at medlemmerne først og fremmest ønskede lønstigninger.

- Jeg synes, vi har opnået et forlig, som vi kan være tilfredse med, og som er let at forstå. Fx vil alle få del i lønstigninger på 1 procent om året. Det samlede resultat er bedre end, hvad vi har opnået i de sidste mange år, siger hun.

Derudover stiger den arbejdsgiverbetalte del af pensionen med 1 procent, så pensionsindbetalingen kommer op på 15 procent i alt. Til gengæld er der denne gang skruet ned for de individuelle løndele. Kun én gang i perioden, i 2021, er der afsat 1 procent til fordeling til personlig løn.

- DR's ledelse vil kun forhandle om personlig løn, når der er mindst 1 procent til rådighed. Til gengæld var det vigtigt for os, at der var generelle lønstigninger til alle. Derfor har vi denne gang prioriteret at give basislønnen et boost i stedet, forklarer forhandlingschefen.

AC satte niveauet for rammen

Der var på medarbejdersiden i DR bred enighed om, at denne gang skulle lønnen have et generelt løft, hvorfor man gik til forhandlingerne med et udspil for en ramme på 8,1 procent, svarende til den, der blev aftalt ved OK18. Modpartens udspil lød på mellem 3 og 4 procent, og uenigheden førte – nærmest pr. tradition – til, at parterne blev kaldt ind i Forligsinstitutionen.

Men inden Forligsmanden nåede at blande sig, blev rammens størrelse fastsat om onsdagen den 3. juni, hvor AC'erne landede deres aftale med en økonomisk ramme på 4,65 procent. Dermed lå den også fast for de øvrige medarbejdergrupper: HK, 3F København og 3F Industri, Metal og Medieforbundet i DR, som nu har deres aftaler på plads. Kun Journalistforbundet udestår og forhandler fortsat med DR i Forligsinstitutionen. Opdatering: Journalistforbundet og DR har nu også indgået forlig.   

HK-tillidsrepræsentant Elena Styring er også tilfreds med udfaldet, selv om forløbet har været hårdt, fortæller hun til DRinde:  

- Med mange odds imod os har det har været en hård omgang forhandlinger. Alt i alt har vi haft gode og konstruktive forhandlinger ved bordet, og jeg er glad og lettet over, at vi nu har landet et fint resultat. Vi ville gerne have haft mere økonomi i forliget, og det kæmpede vi selvfølgelig for. AC landede en aftale med en ramme på 4,65 procent dagen inden, vi alle var kaldt til Forligsen. Med AC's forlig blev økonomien cementeret for alle os andre, og vi måtte forhandle videre i Forligsen under nye forudsætninger. HK har opnået afgørende forbedringer i overenskomsten – herunder en ændring af vores basislønsystem, som vi er yderst tilfredse med.

Ændringen i basislønsystemet går ud på, at basisløn 1 bliver afskaffet 1. januar 2021 på nær for medarbejderne i Licens- og Programservice. Denne gruppe vil dog få en stigning i kroner tilsvarende stigningen i den nye basisløn, som svarer til den nuværende basisløn 2.   

Også ledelsen i DR nikker OK til resultatet. Økonomidirektør Nikolas Lyhne-Knudsen siger til dr.dk/omdr:

- Vi gik til overenskomstforhandlingerne med fokus på at opnå forlig inden for en økonomisk ansvarlig ramme og med fokus på at øge den effektive arbejdstid og opnå øget fleksibilitet. Jeg synes, begge parter har strakt sig langt, og ingen af os har fået alt det, vi gerne ville, men samlet set står vi med et tilfredsstillende resultat.

En fridag mere og flere penge til elever

HK'erne i DR kan udover mere på lønsedlen se frem til at kunne vælge mere frihed. Fritvalgsordningen, som blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2017 og som udgør 2½ procent af lønnen, indeholdt kun ret til at holde 4 fridage, selv om der reelt var afsat penge til 5. Den ret er med torsdagens forlig udvidet til at gælde alle 5 dage.

Også eleverne kan glæde sig. Med øjeblikkelig virkning vil deres løn stige med 1.000 kroner om måneden.

Læs hele forliget Lille pdf symbol

Opdatering 25. juni: Forliget er i dag vedtaget med en JA-procent på 91 og godkendt fra DR's side.

Fakta om Overenskomster i DR

DR's overenskomster med de forskellige faggrupper følger ikke den generelle aftale for alle statsansatte, men har sin egen rytme. For HK'ere, journalister og andre faggrupper i DR skal overenskomsten fra 2017 fornyes nu.

 

Artiklen er opdateret 25. juni 2020