I foråret 2021 skal overenskomstparterne på det offentlige område igen forhandle om de vilkår, der skal gælde for dig og dine kolleger, der er ansat på det offentlige område.

Dansk Laborant-Forening/HK er en tværgående landsforening med medlemmer i alle fire HK sektorer. Ca. 1/3 af vores medlemmer er offentligt ansatte og derfor dækker DL-F naturligvis også OK21 både i dit fagblad, via de sociale medier og dit nyhedsbrev fra DL-F.

Er du ansat på statens område, har du fra HK Stat modtaget informationsmateriale med en opfordring om at indsende overenskomstkrav. Læs mere her, hvordan du kan indsende dine krav: SAMMEN OM OK21. Fristen for at indsende er 19. juni 2020.

Er du ansat på det kommunale område, anbefaler DL-F at læse mere her om status på det område: OFFENTLIGE FORBUND OVERVEJER AT UDSÆTTE OK-FORHANDLINGER