Søren Bønsing, tolk- Jeg vil ikke have, at det ser ud, som om jeg har arbejdet sort, siger tolken Søren Bønsing. Privatfoto.

- Pludselig får jeg en SMS fra Christian Reza. ”Tjek din konto,” lød beskeden. Så har han ad 2 omgange sat i alt 10.195,74 kroner ind på min konto, siger tolken Søren Bønsing.

- 2 indbetalinger på henholdsvis 3735,90 kroner og 6459,84 kroner passede, så vidt jeg kunne regne ud, meget godt med det, han og Sproghuset skyldte mig, når skatten var trukket. Men jeg fik ingen lønseddel, tilføjer Søren Bønsing. Han rykker gentagne gange for at få sin lønseddel uden at modtage den.

Den usædvanlige måde at modtage løn fra en arbejdsgiver får tolken til at undre sig.

For det første har Sproghuset igennem efteråret 2019 oparbejdet en gæld til Søren Bønsing på omkring 18.000 kroner, som han trods adskillige henvendelser ikke har kunnet få udbetalt.

For det andet giver den usædvanlige pengeoverførsel kun mening, hvis skattevæsenet samtidig har modtaget skattebetaling for Søren Bønsing.

- Det har Skat ikke, konstaterer han.

En arbejdsgiver kan ikke bare skifte fra eksempelvis A-skat til B-skat eller undlade at indberette indtægten, som det skete med den indbetalingerne på i alt 10.195,74 kroner på Søren Bønsings konto.

- Jeg vil ikke have, at det ser ud som om, at jeg har udført sort arbejde. Så jeg anmelder det til Skat, understreger Søren Bønsing.

- Skat siger, at de vil tage kontakt til Sproghuset. Så har jeg gjort det, jeg skal, siger han.

Skat har oplyst ham, at der er en sagsbehandlingstid på 8 måneder.

Meningsløst uden løn
- Fra 1. marts blev jeg nødt til ikke at tage flere opgaver gennem Sproghuset. Det gav ikke længere nogen mening uden betaling, påpeger Søren Bønsing.

Han har stadig 15.582 kroner til gode for de opgaver, han løste i januar og februar, og som han ingen betaling har fået for. Beløbet svarer til 79½ timers fysisk tilstedeværelse ved tolkningerne.

- Men det er ikke til at leve af, for der er ikke betaling for hverken transport eller for transporttiden, påpeger Søren Bønsing.

Han tilføjer, at en arbejdsdag kan betyde fx 5 forskellige opgaver med lang afstand mellem de enkelte steder, uden han får løn for sin tid og betaling for sin transport mellem opgaverne.

Når Sproghuset har vundet kontrakten, så skal Københavns Kommune bruge virksomheden. Sproghuset har dermed monopol på at løse tolkeopgaver for landets største kommune.

- Tolkene kan kun få opgaver gennem Sproghuset. Det er latterligt, når de misbruger deres monopol på den måde, siger Søren Bønsing.

Kommunen ønsker samme tolk
Søren Bønsing har gennem 25 år tolket kinesisk mandarin, og blandt andet i en række følsomme sager har han været brugt af forskellige forvaltninger i Københavns Kommune.

Før kommunen i 2019 skiftede til Sproghuset som tolkeleverandør, var det gennem blandt andre firmaet Easy Translate, at Søren Bønsing fik sine opgaver.

- Jeg fik en del opgaver via Easy Translate og andre tolkebureauer og havde faste opgaver. Hver gang jeg havde været der, ville forvaltningerne gerne bruge mig igen, forklarer tolken.

Efter kommunens skift til Sproghuset strømmede ordrerne fortsat ind i Søren Bønsings kalender.

- Jeg fik mange opgaver via Sproghuset og Christian Reza. Men det er jo nemt, når han ikke betaler lønnen, påpeger Søren Bønsing.

I starten fik han dog lønnen udbetalt, om end nogle gange ret forsinket. Men så begyndte det at gå endnu dårligere.

- På et tidspunkt kommer de igen bagud med lønnen, og jeg tager ind på kontoret, hvor de indrømmer, at de er bagud. I januar 2020 er de igen forsinket, og da jeg kan slet ikke få fat på dem, understreger Søren Bønsing.

- Jeg tager flere gange derind på kontoret. Men døren er låst, hver gang jeg kommer forbi.

Ikke flere opgaver
Fordi Søren Bønsing ikke fik den løn, han havde til gode, stoppede han med at acceptere opgaver via den app, Sproghuset bruger til at hyre tolkene. Der har stort set været tomt i kalenderen, efter at han ikke ville arbejde gratis.

- De sender ikke længere opgaver til mig. Men jeg vil have min løn først, før jeg igen vil tage opgaver for Sproghuset, siger Søren Bønsing. Han har talt med mange andre tolke, som har oplevet det samme.

- Da jeg holder op med at tage opgaver, fordi jeg ikke får min løn, søger Christian Reza nye kinesiske tolke i København, kan jeg se i jobopslag. Så pludselig kommer nye tolke, som ikke kender ham, advarer Søren Bønsing.

- Christian Reza er dygtig til at manipulere med dig, og han er dygtig til at vænne folk til, at lønnen kommer mere og mere forsinket. Og for nye tolke, som bliver tilknyttet Sproghuset uden at kende til deres manglende betaling af løn, vil der jo gå en rum tid, før det går op for tolkene, at de bliver snydt, understreger Søren Bønsing.

Han tilføjer, at lovpligtige feriepenge enten ikke udbetales, eller at det i hvert fald ikke foregår gennem feriekonto, hvis der bliver udbetalt noget.

- Christian Reza forklarede mig, at han ikke brugte feriekonto. Jeg skulle bare skrive et beløb til bogholderiet og have penge udbetalt. Og det fik jeg på et tidspunkt, siger Søren Bønsing og tilføjer, at feriepengene blev udbetalt sammen med lønnen og altså ikke sat ind på en separat konto til at bruge, når ferien står for døren.

Denne forvaltning af feriepenge til lønmodtageren er ulovlig.

Kommunen undersøger
HK Hovedstaden har bedt Københavns Kommune redegøre for sit samarbejde med Sproghuset Kommunikations- og Tolketjeneste.

- Københavns Kommune accepterer ikke løndumping og snyd med løn- og ansættelsesvilkår blandt vores leverandører. Derfor er vi, på baggrund af bl.a. HK’s tidligere henvendelser, ved at afslutte en kontrol af, i hvilket omfang de tolke, der har udført opgaver for Københavns Kommune, ikke har fået udbetalt deres løn, siger David Salomonsen, chef for CSR i Københavns Kommunes Ejendomme & Indkøb.

- Dokumenteres det, at der ikke er blevet udbetalt løn, vil Københavns Kommune stille krav om efterbetaling til de pågældende tolke. Hvis manglende lønudbetaling er et systematisk problem, kan det føre til en ophævelse af kontrakten, tilføjer David Salomonsen.

HK Service Hovedstaden har som nævnt dokumentation for krav op imod 500.000 kroner for manglende løn og feriepenge blandt de tolke, som har arbejdet via Sproghuset.

Sproghuset med negativ soliditet
Men der er flere problemer med Sproghusets samarbejde med Københavns Kommune, som allerede 31. maj 2018 opsagde sit hidtidige samarbejde med det berygtede tolkefirma Easy Translate.

Det fremgik nemlig allerede af Sproghusets 2018-regnskab, at soliditetsgraden var -489%. En veldrevet virksomhed bør have en soliditetsgrad på 30-40%, er den almindelige tommelfingerregel for vurdering af et selskabs soliditet.

Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune oplyser, at kommunen ikke i starten af 2020 har aflyst et udbud tolkeopgaver, men alene har forlænget den nuværende aftale i overensstemmelse med kontrakten med Sproghuset. Københavns Kommune planlægger et udbud på tolkeydelser medio 2020.

”I Københavns Kommune stiller vi ved kontraktindgåelse krav om en vis soliditet, omsætning, egenkapital og forsikring. Der stilles ikke nødvendigvis krav om yderligere dokumentation alene ved forlængelse af en aftale. Når tolkeydelserne skal i udbud medio 2020, vil der også blive stillet krav til de nye leverandørs økonomiske forhold,” svarer Økonomiforvaltningen i en mail til HK Hovedstaden.

TV2 Lorry fortæller torsdag 10. juni, at Københavns Kommune har opsagt kontrakten med Sproghuset. Se nyheden her.

HK Hovedstaden har bedt om en kommentar til sagen fra Sproghuset. Virksomheden har ikke svaret tilbage.