For Kamilla, Rebecca og Signe handler det både om personlig udvikling og om at gøre en forskel for andre

 

 

 Signe, 23 år (til højre):

- Mit mål på længere sigt er at blive tillidsrepræsentant. Alle skal involveres i at skabe en god arbejdsplads.

 

Kamilla, 24 år (til venstre):

- Jeg er hele mit liv blevet mobbet, men jeg besluttede, at jeg ikke ville være et offer længere. Derimod ville jeg være noget for andre.

 

Rebecca, 36 år (i midten):

- Jeg skiftede fra en branche i det private til at blive voksenelev i staten, hvor der er bedre muligheder for videreudvikling.

 

Kamilla, Signe og Rebecca. De tre har lært hinanden at kende igennem HK’s Frontløberuddannelse for unge i fagforeningens to offentlige sektorer, Stat og Kommunal. Og som citaterne illustrerer, handler det for dem både om personlig udvikling og at gøre en forskel for andre.

 

Frontløberuddannelsen i HK hed tidligere Talentuddannelsen.

 

Signe Dyrvig Clausen

Signe Dyrvig Clausen

 

Frontløberuddannelsen sælger sig selv således: ” Brænder du for at gøre en forskel for fællesskabet, og har du lyst til at skabe forandringer på din arbejdsplads? Så kom med på HK’s Frontløberuddannelse. Frontløberuddannelsen strækker sig over 3 weekendmoduler, hvor du kommer igennem temaerne relationer og kommunikation, organisering og systematik samt lederskab og følgeskab.”

 

I foreløbig to lange weekender fra fredag aften til søndag eftermiddag har deltagerne mødtes på tværs af landsdele på kursusstedet Konventum i Helsingør.

 

Deltagerne var lægesekretærelever, tandklinikassistentelever i det offentlige og kontorelever inden for offentlig administration samt dimittender, der blev udlært i det offentlige inden for de seneste to år og fortsat arbejder inden for det offentlige.

 

Signe Dyrvig Clausen, 23 år og retsassistent ved Retten i Aalborg: - Da jeg blev færdiguddannet, fik jeg brug for HK i jobsøgningen, og jeg tog en masse online kurser i fagforeningen. Jeg lærte blandt andet at lave video-ansøgninger, og det gav positive reaktioner fra arbejdsgiverne, som anerkendte min entusiasme. Jeg kunne godt tænke mig at blive TR. Her og nu på Frontløberløberuddannelsen laver jeg projekt om lige vilkår for alle elever i den offentlige sektor.

 

Kamilla Tea Hjorth

Kamilla Tea Hjorth

 

Kamilla Tea Hjorth, 24 år og 1. års kontorelev hos Aalborg Kommune:

- Jeg var 13 år, da jeg på trods af mobning ikke længere ville påtage mig offerrollen. Jeg har siden den tid prøvet at skabe fællesskaber og er i dag næstformand for HK Ungdom i Nordjylland. Jeg er glad for fællesskabet på Frontløberuddannelsen, også om aftenen efter endt undervisning. Mit mål er, at alle kontorelever over hele Danmark, og ikke blot i Nordjylland, bør have undervisning i de rettigheder, overenskomsten giver.

 

Rebecca Saksager

Rebecca Saksager

 

Rebecca Saksager, 36 år og 2. års voksenelev hos Aalborg Universitet: - Jeg drømmer om at sætte gang i projekter på arbejdspladsen og vil gerne gå forrest. Det var min TR, som satte mig i gang med Frontløberuddannelsen. På længere sigt vil jeg gerne selv være tillidsrepræsentant. Jeg arbejder lige som Signe med et projekt om, at der skal være lige vilkår for alle elever i det offentlige.

Coronakrisen i foråret 2020 har betydet, at de tre nordjyske deltagere må afvente den sidste og afsluttende weekendundervisning, der bliver gennemført i fysiske rammer til september. Deltagerne i Frontløberuddannelsen havde lidt online-undervisning lørdag d. 30. maj, men må altså vente lidt endnu på at blive ”fuldt færdige” frontløbere for HK.