Til trods for at jobcentrene i næsten 11 uger har været lukkede for fysiske møder, er det alligevel lykkedes et langt hovedparten af jobcentrene at holde kontakt til både ledige, sygemeldte og socialt udsatte. Det viser en rundspørge til landets jobcenterchefer foretaget af KL’s nyhedsbrev, Momentum.

Alle landets jobcentre har på frivillig basis tilbudt samtaler til ledige og sygemeldte. Og to ud af tre jobcenterchefer vurderer, at de har haft kontakt til mindst 75 procent af alle borgere i de forskellige grupper, viser rundspørgen.

Det er bemærkelsesværdigt hvor udbredt kontakt, der har været i nedlukningsperioden, mener Flemming Larsen, arbejdsmarkedsforsker og professor på Institut for Samfund og Politik på Aalborg Universitet.

- Det springer i øjnene, hvor meget kontakt, der faktisk har været, selvom det har været lukket ned. Det har været frivilligt for borgerne om de har villet deltage, så det er mange, der har sagt ja, siger Flemming Larsen ifølge Momentum.

Borgerne er pænt tilfredse

Af rundspørgen fremgår det også, at 61 procent af de adspurgte borgere ifølge jobcentercheferne har taget meget positivt imod henvendelsen om muligheden for en samtale med medarbejdere i jobcentret.

I HK Kommunal genkender næstformand, Mads Samsing, det billede. Han vurderer, at den frivillige kontakt i nedlukningsperioden kan have været medvirkende til, at så stort et flertal oplever, at der er blevet taget godt imod opkaldene.

- Men samtidig må jeg også sige, at det generelle billede, man hører om, at alle skulle være utilfredse med jobcentrene, simpelthen ikke passer. Jeg tror, at det her er et mere reelt billede end det, der normalt tegnes, siger Mads Samsing.

Større rum til ansattes faglighed

De mest benyttede værktøjer til at holde kontakten til borgerne under nedlukningen har været telefon og videoopkald, viser rundspørgen. Og 64 procent af kommunerne har for første gang tilbudt digital kompetenceudvikling til ledige i form af webinarer eller lignende.

Den digitale kontakt til borgerne har ifølge HK Kommunals næstformand også fungeret godt i mange sammenhænge. Men der er også en del borgere, der savner det fysiske møde, vurderer han.

- Derfor bør være op til den enkelte medarbejders faglige vurdering af borgerens situation og behov om den skal foregå på den ene eller anden måde, siger Mads Samsing.

Han havde også håbet på, at forsøgsperioden med digitale samtaler kunne køre året ud i stedet for kun til 1. oktober.

Artiklen er opdateret 11. juni 2020