Illustration: Tone Thoresen / Koalitionen.dk 

 

JEG HAR BRUGT MIN FERIE PÅ AT VÆRE HJEMSENDT

Som en del af hjælpepakkerne under corona blev det besluttet, at medarbejdere kunne hjemsendes med løn og trækkes for fem dages ferie. Medarbejdere, der har været hjemsendt og omfattet af hjælpepakkerne, har derfor brugt fem dages ferie.

Det betyder, at du enten må holde en kortere sommerferie end planlagt eller eksempelvis finansiere ferien med dine feriefridage eller udbetaling fra fritvalgslønkontoen.

 

JEG VIL HELLERE HOLDE FERIE I EFTERÅRET

Hvis din ferie allerede er aftalt med arbejdsgiver, skal du tale med denne om mulighederne for at lave ændringer. Hovedferie på 15 dage skal som udgangspunkt holdes sammenhængende og placeres i hovedferieperiode fra 1. maj – 30. september.

 

JEG VIL HELLERE TILBAGE NU END PÅ PLANLAGT FERIE

Hvis du vil ændre i en allerede planlagt ferie, må du drøfte mulighederne med din arbejdsgiver. Det skal kunne hænge sammen med drift mv., hvis ferien flyttes.

 

JEG HAR FÅET BYTTET VAGTER MED KORT VARSEL

Ændringer i din arbejdsplan skal varsles med overenskomstens varsler, og derfor kan vagter ikke ændres med kort varsel. Kontakt din lokale tillidsrepræsentant eller HK-afdeling for at få hjælp med denne type problemer.

 

JEG VIL GERNE PÅ FERIE I UDLANDET

Hvis du vælger at trodse myndighedernes rejsevejledninger og rejse til et land, der er markeret som gult eller rødt, kan du blive nødt til at gå i karantæne, når du vender hjem. Det vil du selv skulle betale for.

Hvis du får corona på sådan en rejse, er der en risiko for, at det vil blive betragtet som selvforskyldt, og så kan du miste retten til løn under sygdom. Det samme gælder, hvis du ikke kan møde på arbejde, fordi du er strandet i et af de lande, som myndighederne har frarådet, man rejser til. Da vil du ikke få løn, og du kan risikere at blive bortvist eller opsagt.