Snyd med sygedagpenge, forkert bopælsadresse og sorte penge er nogle af de sager, den kommunale kontrolgruppe på fire medarbejdere fik opsnappet i 2019.
Samlet gav kontrolgruppens arbejde en effekt på 7,84 mio. kr. i 2019, skriver Hvidovre Avis.
I 2019 har der været 72 sager, der er en stor stigning i forhold til 2018, hvor antallet af sager, der blev afsluttet med effekt lå på 45.

- Formålet med Kontrolgruppens arbejde er, at rette ydelse udbetales til rette borger. Kontrolgruppen afdækker og dokumenterer snyd med sociale ydelser, lyder det i sagsfremstillingen, som blev præsenteret for Økonomiudvalget i Hvidovre.

Borger dømt for socialt bedrageri

I en konkret sag førte et tip fra politiet førte til, at en borger på kontanthjælp - i en større straffesag hos Anklagemyndigheden - blev dømt for socialt bedrageri. Over en periode på mere end tre år blev der indsat markante beløb på borgerens bankkonti, og alle beløb hidrørte fra kriminelle aktiviteter. Hvidovre Kommune har rejst et erstatningskrav på 576.842 kr.
De sager, som kontrolgruppen "fangede" i 2019 er opgjort til at give Hvidovre Kommune en fremtidig besparelse på 6,8 mio. kr. Dertil skal lægges tilbagebetalingskrav, som beløber sig til ca. 1 mio. kr.