Der har i det seneste år været kæmpe fokus på kvaliteten af kommunernes folkeregistrering.

Fx kom det frem sidste år, at mange kommuner ikke havde styr på det præcise antal borgere på grund af fejl eller sjusk med CPR-registreringen i folkeregistret.

Især gik mistanken på, at rigtig mange udenlandske studerende og arbejdstagere fejlagtigt stadig stod opført som borgere, og af den grund var berettiget til sygesikring, grøn check, ligesom kommunen også ville modtage ekstra tilskud i udligningsordninger.

Hvad gør kommunerne for at kvalitetssikre?

Social- og Indenrigsministeriets CPR-kontor har bedt VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) lave en analyse, som skal danne grundlag for fremtidige overvejelser om udvikling af kvaliteten af CPR-registreringen. 

Analysen skal helt overordnet besvare følgende tre spørgsmål:

  • Hvad gør kommunerne for at sikre kvaliteten i bopælsregistreringerne? Hvilke forebyggende, proaktive og kontrollerende tiltag gør kommunerne brug af?
  • Hvad er kvaliteten af bopælsregistreringen i CPR?
  • Hvilke overvejelser afstedkommer besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 i forhold til CPR-registreringen?

Arbejdet løber frem årsskiftet og ledes af Niels Jørgen Mau Pedersen