Ferielov og corona

3 uger i Malaga eller en uge i Marielyst?

Coronavirus har vendt op og ned på manges arbejdsliv de seneste måneder og ændret manges ferieplaner. Kompleksiteten omkring dette års sommerferie bliver ikke mindre af, at ferieåret i år ser anderledes ud end det plejer, da vi befinder os i den sidste fase i overgangen til den nye ferielov, der får virkning 1. september 2020.

Det giver naturligvis anledning til en lang række spørgsmål til rettigheder og pligter. For hvor meget ferie er det nu lige, jeg kan holde her i overgangsperioden fra den nye til den gamle ferielov? Og hvad nu, hvis jeg vil rykke min sommerferie til efteråret i stedet, hvor jeg (måske) igen kan flyve til USA, har jeg så ret til det? Og kan min arbejdsgiver udskyde min sommerferie, hvis de pludselig får brug for mig?

For at guide dig bedst muligt har vi derfor allieret os med advokat i HK Privat Klara Hoffritz, som her svarer på 9 typisk stillede spørgsmål om dine rettigheder og pligter i forbindelse med dette års sommerferie.

1. Hvor meget sommerferie kan jeg holde i år?

For at sikre den bedst mulige ferieafvikling i forbindelse med overgangen til den nye ferielov, er der i år indført et forkortet ferieår, et såkaldt miniferieår, der går fra 1. maj til 31. august 2020. I denne periode kan du holde 16,64 feriedage, hvis du altså vel og mærke har arbejdet i hele optjeningsperioden (altså fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 – du optjener 2,08 feriedag pr. måned). Da du som udgangspunkt kun kan afholde hele feriedage, vil du reelt set have 16 dage, du kan afholde. De resterende 0,64 vil blive overført til det næste ferieår, der altså starter, når den nye ferielov får virkning 1. september 2020.

Til 3 ugers sommerferie, som du ifølge ferieloven har ret til at holde i perioden maj til og med september, skal du bruge 15 feriedage, så det kan du altså holde uden problemer.

Derudover har de fleste overenskomstdækkede lønmodtagere 5 feriefridage, de kan bruge i forbindelse med sommerferien og derved holde 4 ugers sommerferie. Hvis du gør det, skal du dog være opmærksom på planlægningen af en eventuel efterårsferie.

2. Hvor meget ferie kan jeg holde, hvis jeg også gerne vil holde en uges efterårsferie?

Når den nye ferielov får virkning fra 1. september 2020, optjener du 2,08 feriedage hver måned, som du kan holde måneden efter. Hvis du i år holder 3 ugers sommerferie, vil du midt i oktober have 3 feriedage at holde (de 2,08 du har optjent i september samt de 1,64 feriedage, der er overført fra miniferieåret) plus eventuelt ikke afholdte feriefridage. Hvis du ønsker at holde en hel uges efterårsferie, skal du derfor sørge for enten at gemme et par feriefridage eller feriedage eller lave en aftale med din arbejdsgiver om, at du holder to feriedage på forskud – det giver den nye ferielov nemlig mulighed for.

3. Kan min arbejdsgiver forlange, at jeg holder mere end 3 ugers sommerferie på grund af corona?

Selvom vi befinder os i en særlig situation, kan din arbejdsgiver ikke varsle mere ferie til afholdelse i miniferieåret end de 16,64 feriedage, du har optjent og eventuelt overført ferie fra tidligere ferieår. Din arbejdsgiver kan altså ikke forlange, at du holder 4 eller 5 ugers sommerferie og derved skal bruge af den ferie, du først optjener, når det nye ferieår træder i kraft 1. september 2020.

4. Kan min arbejdsgiver ændre eller ligefrem helt inddrage min allerede planlagte sommerferie pga. corona?

Er din ferie påbegyndt, er svaret et simpelt nej, så kan din ferie ikke inddrages eller flyttes.

Er der tale om ferie, der endnu ikke er begyndt, kan din arbejdsgiver afhængig af situationen imidlertid muligvis godt udskyde din allerede planlagte ferie.

Din arbejdsgiver kan i helt særlige situationer – ved såkaldt force majeure - ændre allerede fastlagt ferie. Der skal være tale om en situation hvor, ”væsentlige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt”, som det lyder i ferieloven.

For at det kan ske, er der tre betingelser, der skal være opfyldt: Situationen skal have været uforudsigelig for din arbejdsgiver. Det skal være helt nødvendigt, at det netop er dig, der får ferien ændret. Og så skal der være væsentlige hensyn til virksomhedens drift.

Din arbejdsgiver kan dog ikke udskyde din ferie uendeligt. Du vil have ret til at holde din sommerferie inden udgangen af september 2020.

Fordi der skal være tale om en uforudsigelig situation, kan din arbejdsgiver ikke allerede nu bestemme, at din ferie skal flyttes, hvis du oprindeligt har aftalt, at du holder ferie i f.eks. juli eller august. Det mener HK i hvert fald, men dermed er det dog samtidig ikke sagt, at situationen ikke kan udvikle sig sådan, at det kan ske på et senere tidspunkt.

Samtidig er det HK’s opfattelse, at du skal have en nøglerolle i virksomheden for, at din allerede planlagte ferie med henvisning til force majeure kan rykkes. Kan en vikar med lidt oplæring dække ind for dig, har du ikke så central en rolle, at din ferie kan inddrages. Er du derimod specialist, som ikke umiddelbart kan erstattes af andre, er situationen en anden.

Er der o.k. med dig at holde din sommerferie på et andet tidspunkt, er der dog intet i vejen for, at I laver en aftale om det.

Hvis ændringen af allerede fastlagt ferie sker på ønske fra din arbejdsgiver, skal din arbejdsgiver erstatte et eventuelt økonomisk tab, som du og din nærmeste familie har ved afbestilling af for eksempel flybilletter eller hotel, der ikke kan refunderes.

5. Hvad sker der med min ferie, hvis min arbejdsgiver udskyder min ferie, og jeg ikke når at holde den, inden det nye ferieår træder i kraft 1. september 2020?

Har du feriedage, som du ikke har nået at holde, når vi overgår til det nye feriesystem, så overføres dagene automatisk, og der er ingen begrænsning på, hvor mange dage du kan overføre.

6. Har jeg ret til at rykke min sommerferie til efteråret i stedet, hvis jeg hellere vil det?

Hvis du allerede har aftalt med din arbejdsgiver, hvornår du holder din sommerferie, kan du ikke forlange at komme på arbejde i stedet for at holde ferie. Du kan dog sagtens indgå en aftale med din arbejdsgiver om, at du flytter din ferie, hvis det er o.k.- for arbejdspladsen.

7. Hvad sker der, hvis jeg trodser anbefalinger og rejser til for eksempel USA?

Advokat Klara Hoffritz understreger, at det er HK’s klare anbefaling, at du følger Udenrigsministeriets anbefalinger og lader være med at rejse til steder, myndighederne fraråder. Når du kommer hjem, vil du formentlig blive bedt om at gå i karantæne i 14 dage. Og da det allerede var en kendt risiko, inden du rejste, vil du formentlig ikke have ret til løn i perioden, hvis det var meningen, at du skulle møde på arbejde. I nogle tilfælde vil det sandsynligvis være muligt at aftale, at man arbejder hjemme eller holder ferie (i Danmark). Men i værste fald vil du kunne risikere at blive opsagt eller bortvist fra din arbejdsplads. Hvis du bliver syg med corona som følge af din rejse, vil din arbejdsgiver formentlig også kunne undlade at betale dig løn under sygdom, medmindre du f.eks. kan holde feriedage.

8. Må min chef godt spørge mig, om jeg har tænkt mig at rejse til et land, Udenrigsministeriet fraråder?

Normalt har du ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver, hvor du rejser hen på ferie. Men da arbejdsgiverne har en forpligtelse til at forebygge smitten på arbejdspladsen, er det også helt o.k., at arbejdsgiverne er på forkant i denne helt særlige situation og spørger ind til dine ferieplaner.


9. Hvad hvis jeg kommer i karantæne eller bliver syg med corona, selvom jeg har fulgt alle anbefalinger?

Hvis du bliver sendt i karantæne eller bliver syg med corona efter at have været på ferie et sted, hvor Udenrigsministeriets rejsevejledning ikke frarådede at rejse på det pågældende tidspunkt, vil du have samme rettigheder, som hvis du ellers er syg.

Det er vigtigt, du husker straks at meddele din arbejdsgiver det – også selvom du bliver syg midt i ferien.