Næstved Bibliotek og Borgerservice

Arbejdsopgaverne for medarbejderne på Næstved Bibliotek og Borgerservice er normalt præget af tæt kontakt med borgere. Dertil kommer berøring af materialer som bøger, pjecer, pc’er, nummerskærme osv., hvilket er en udfordring i en coronatid. Derfor har det – som på de fleste arbejdspladser – krævet en grundig gentænkning af arbejdsgange og fysiske rammer at få styr på sikkerheden for borgere og medarbejdere efter genåbningen.

Ledelsen har lyttet fra dag 1

Merete Kristensen er tillidsrepræsentant for HK’erne på Næstved Bibliotek og Borgerservice. Hun fortæller, at der er gjort et stort stykke arbejde for at lave en plan for en god og sikker tilbagevenden til arbejdspladsen, og hun er glad for det samarbejde, der har været mellem ledelse og medarbejdere:

- Vi har været involveret i planen for genåbningen, fra den var på tegnebrættet, til den landede hos medarbejderne. Som medarbejderrepræsentanter ved vi, hvordan hverdagen er i praksis, og derfor har vi kunnet give planen et realitetstjek, siger Merete.

Det billede genkender Karen Delfs, leder af Næstved Bibliotek og Borgerservice:

- Medarbejderne kan bidrage med alt det, der handler om virkeligheden, mødet med borgerne og den kollegiale kultur. De kan fortælle ledelsen, hvis planerne kun fungerer på skrivebordet, og deres viden har ført til justeringer i planen undervejs, fortæller Karen Delfs.

Planen har karakter af en udførlig guide til de nye arbejdsgange efter genåbningen. Hvor skal håndsprit placeres? Hvordan guider man borgeren? Hvor skal der være afmærkningstape? Hvilke toiletter må åbne? Hvor må medarbejderne opholde sig, hvor mange ad gangen og meget mere.

Planen er blevet godt modtaget

Den færdige plan landede hos medarbejderne 4 dage før åbningen, og det er Meretes indtryk, at den er blevet godt modtaget:

- Der har været meget få spørgsmål i forbindelse med genåbningen. Vores øverste ledelse har sendt en status en gang om ugen, så køreplanen er nok ikke kommet helt bag på medarbejdere. Der har også været mulighed for at komme med forslag undervejs, så der har været en god og tæt dialog hele vejen, siger Merete og tilføjer, at også borgerne har taget godt imod de nye retningslinjer for servicen på biblioteket og i borgerservice.

Synlige trods afstand

Merete fortæller, at medarbejderne er delt op i teams, så de altid er på vagt med den samme gruppe af kolleger. Når de ikke er på vagt, skal de arbejde hjemmefra for at begrænse antallet af personer på bibliotekerne. Borgerne skal bestille tid i borgerservice, og det er ikke muligt at henvende sig direkte til en medarbejder ved skranken. For at gøre det nemmere for bibliotekets besøgende har medarbejderne taget et særligt initiativ:

- Vi har fået en grøn t-shirt, som vi har på, når vi har vagt på biblioteket. Det er ikke meningen, at borgerne skal henvende sig direkte, som de plejer, men vi går ikke og gemmer os mellem bøgerne. De skal kunne få øje på os, så de kan få hjælp, når der er behov for det. Det kan de med vores grønne t-shirts, fortæller Merete.

Samarbejde er vejen frem

Michael Rosenberg, formand for HK Kommunal Sjælland, har ved flere lejligheder peget på, at et godt og trygt arbejdsmiljø bedst skabes i samarbejde mellem ledere, tillidsvalgte og medarbejderne. Han glæder sig over denne solstrålehistorie.

- I disse tider tales der meget om, at vi skal bygge videre på læringen fra corona-nedlukningen af den offentlige sektor. Denne historie viser, at tæt dialog og samarbejde skaber de bedste resultater, og når meningen med beslutningerne bliver tydelig, skaber det ro – så gerne mere af det, siger Michael.

Se spørgsmål og svar om corona – for ansatte i kommuner og regionen