Det er ikke kun læger, sekretærer, sygeplejersker og andre ansatte i regionerne, der har været mere end omstillingsparate under corona-beredskabet. Også i kommunerne har medarbejdernes vilje til fleksibilitet været pænt stor. Det gælder ikke mindst for kommunernes administrative medarbejdere, viser en ny undersøgelse fra KL.

Næsten 9 ud af 10 kommuner har haft medarbejdere, der under corona-krisen har arbejdet uden for deres eget arbejdsfelt og for eksempel skiftet arbejdet bag computerskærmen eller ved skranken ud med rengøring eller pasning.

Omstillingsparate HK’ere

De administrative medarbejdere – fortrinsvist HK’erne – hører ifølge undersøgelsen til blandt de tre medarbejdergrupper, som i flest kommuner har arbejdet inden for et andet overenskomst- eller fagområde.

I ikke færre end 47 procent af kommunerne har det administrative personale udvist en sådan fleksibilitet – kun overgået marginalt af akademikerne (49 procent) og pædagogerne (48 procent).

Undersøgelsen viser samtidig, at medarbejderne har arbejdet på en anden lokation i 83 procent af kommunerne, mens der i 63 procent af kommunerne har været medarbejdere, der har arbejdet på andre tidspunkter.

Muligheden for, at de ansatte i kommunerne kunne arbejde på et andet område end ens eget, var en del af den fælleserklæring, KL og Forhandlingsfællesskabet indgik den 22. marts på grund af den ekstraordinære corona-situation. Her aftalte man, at medarbejdere kunne få andre arbejdstider, arbejdssteder eller arbejdsopgaver end normalt.

Ansvarlige ansatte sikrer velfærden


Lene Roed. Formand for HK KommunalI HK Kommunal giver formand, Lene Roed, uforbeholden ros til de HK’ere og andre offentligt ansatte, der var med til at finde fælles løsninger.

- Vi har nu fået sat tal på det, der hidtil kun har været min fornemmelse, nemlig at rigtig mange medarbejderne har udvist ansvar, mod og fleksibilitet. De har sammen med alle de andre ansatte, der under svære forhold har virket inden for deres eget fagområde, i høj grad bidraget til at holde hånden under vores velfærd i en helt ekstraordinær situation. Alle fortjener de en kæmpe anerkendelse, siger Lene Roed.

Også formanden for KL’s Løn- og Personaleudvalg, Michael Ziegler, sender en tak i retning af kommunernes medarbejdere.

- Jeg må også bare sige tak til alle de kommunale medarbejdere, som har arbejdet og arbejder benhårdt derude og udviser stor fleksibilitet i en svær tid, lyder det ifølge KL fra Michael Ziegler.

Artiklen er opdateret 17. juni 2020