Som noget helt nyt inviterer HK Kommunal alle arbejdsmiljørepræsentanter til en landsdækkende heldagskonference, hvor du som arbejdsmiljørepræsentant får en enestående mulighed for at få et indblik i tendenserne for fremtidens arbejdsliv i det offentlige.

Konferencen finder sted i Fredericia 26. oktober 2020, hvor du sammen med arbejdsmiljørepræsentanter fra hele landet vil få nyeste viden om fremtidens arbejdsmiljøarbejde, så du endnu bedre kan varetage dit tillidshverv.

Med konference vil HK Kommunal styrke arbejdsmiljørepræsentanternes mulighed for at være på forkant og blive endnu bedre til at forebygge arbejdsmiljøudfordringer, både de kendte og dem, der venter i fremtiden, fortæller Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal:

- Set i lyset af de erfaringer, som arbejdspladserne har gjort sig under blandt andet coronakrisen, vil vi sætte spot på de fremtidstendenser, som krisen har fremkaldt og fremskyndet på nogle områder, siger Mads Samsing og oplyser, at en undersøgelse i forbindelse med arbejdsmiljørepræsentant-året i 2019 viste, at der var et behov for og et ønske om at styrke arbejdsmiljørepræsentanternes roller og kompetencer og ikke mindst position - og det uanset om man er arbejdsmiljørepræsentant i tandplejen, på et sygehus eller i administrationen.

Hjemmearbejde, selvledelse og indflydelse

Konferencen vil give dig et indblik i hvad det betyder, når der for eksempel sker en øgning af hjemmearbejde og individualisering af arbejdsopgaverne, ligesom du vil blive klogere på, hvad det medfører for arbejdsmiljøet, når der kommer mere selvledelse, demokratisering af arbejdspladsen og digitalisering.

- På konferencen vil vi også sætte fokus på værdien af et styrket samarbejde mellem arbejdsmiljø- og tillidsrepræsenter, og hvordan de i fællesskab kan få indflydelse på arbejdspladsens arbejdsmiljø til gavn for de ansatte, siger Mads Samsing.

Præsentation af en dugfrisk undersøgelse

Forud for konferencen gennemfører HK Kommunal en undersøgelse blandt arbejdsmiljørepræsentanterne om erfaringer med arbejdsmiljøarbejdet, blandt andet under coronakrisen. Resultaterne bliver fremlagt på konferencen, hvor også arbejdsmiljørepræsentanter fra en offentlig arbejdsplads vil fortælle om deres erfaringer.

De øvrige oplægsholdere er forsker Karen Albertsen fra Team Arbejdsliv, forsker Anders Raastrup Kristensen, der har skrevet bogen ”Det grænseløse arbejdsliv, Susanne Ekman, som forsker i demokratiske samarbejdsformer og endelig forfatter og stifter af F#cking Flink, Lars AP, som slutter dagen med oplægget ”Fremtiden er f#cking flink”.

I pauserne kan du få inspiration til kurser og materialer, der kan være nyttige i dit daglige arbejdsmiljøarbejde. Og ikke mindst kan du udveksle erfaringer med dine arbejdsmiljørepræsentant-kolleger fra andre arbejdspladser rundt om i kommuner og regioner.

TID, STED OG TILMELDING

Arbejdsmiljøkonferencen om fremtidens arbejdsliv

Tid: 26. oktober 2020 kl. 9.30 – 16 (Morgenmad fra kl. 8.30)

Sted: Messe C, Vestre Ringvej 101, Fredericia

Tilmelding her: https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292224399

Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2020

Kursusnummer: 5000-20-01-01

Det er gratis at deltage, og HK Kommunal betaler dine transportudgifter. Vi forventer, at du hører din arbejdsgiver, om arbejdspladsen kan dække tabt arbejdsfortjeneste. Hvis du ikke kan få fri med løn, dækker HK tabt arbejdsfortjeneste.

Konferencen afvikles efter de corona-regler, der gælder på tidspunktet.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte arbejdsmiljøkonsulent Karen Brøndsholm eller faglig sagsbehandler Vicky Holst Rasmussen. Du kan også henvende dig til din lokale HK-afdeling.