Lene Roed. Formand for HK Kommunal

På baggrund af den store usikkerhed om den økonomiske situation efter corona har organisationerne på det offentlige område gennem nogen tid været i dialog med arbejdsgiverne om en mulig udskydelse af overenskomstforhandlingerne 2021. Det er ikke lykkedes at opnå en løsning, der kunne tilfredsstille alle organisationer. Derfor har Forhandlingsfællesskabet i dag besluttet, at overenskomstforhandlingerne gennemføres som planlagt i begyndelsen af 2021.

Fordele og ulemper

Formanden for HK Kommunal, Lene Roed, siger, at situationen har været – og fortsat er - særdeles vanskelig.

- Den usikkerhed, Danmark står i på grund af corona, har betydet, at ingen har noget overblik over, hvilket økonomisk scenarie vi kigger ind i i de kommende år. Og det er aldrig rart at forhandle overenskomst i skyggen af en økonomisk krise. Derfor har vi i organisationerne analyseret situationen og drøftet fordele og ulemper ved at forlænge de nuværende overenskomster med et år. På baggrund af analyserne har vi også haft dialog med arbejdsgiverne, men vi har ikke kunnet finde en løsning, der var tilfredsstillende for alle organisationer. Og derfor har vi nu besluttet, at vi forhandler som planlagt i 2021, siger Lene Roed.

Forberedelserne til OK21 begynder nu

Formanden tilføjer, at HK Kommunal har været åben over for at drøfte en forlængelse.

- For mig har det været helt afgørende, at vi får det bedste grundlag for forhandlingerne, så vi kan opnå det bedst mulige resultat for medlemmerne i en særdeles vanskelig situation. Derfor er vi gået positivt ind i drøftelserne om en forlængelse. Nu må vi så desværre konstatere, at det ikke har været muligt at finde en løsning med arbejdsgiverne, som var tilfredsstillende for alle organisationer. Så nu trækker vi i arbejdstøjet og begynder forberedelserne til OK21.

Laveste lønstigning i industrien i 30 år

De dystre økonomiske udsigter får betydning for forhandlingerne på flere måder. Dels har udgifterne til hjælpepakker belastet den danske økonomi, så man formentlig kigger ind i nogle år med negativ økonomisk vækst. Dels har man en reguleringsordning, som sikrer, at lønudviklingen for offentligt ansatte i store træk følger de private. Både når det går op, og når det går ned. De offentligt ansatte har haft stor gavn af reguleringsordningen gennem årene, men på grund af den aktuelle situation er der risiko for, at reguleringsordningen nu vil udmønte negativt i forhold til de offentligt ansattes løn. Tal fra Dansk Industri tyder nemlig på de laveste lønstigninger i industrien i 30 år. De første tal fra de lokale forhandlinger, som blev offentliggjort for nogle uger siden, viser, at fire ud af 10 forhandlinger er endt i en regulær nul-løsning.

- Så vi kommer ikke uden om, at vi kan se frem til forhandlinger i en meget vanskelig økonomisk situation. De tal, der er kommet frem om lønudviklingen i det private, tyder ikke godt. Og det ser ud som om, der kommer til at ske en hård opbremsning, som får negativ afsmitning på det offentlige område. Men vi har brug for at sikre en stærk offentlig sektor, som kan tiltrække dygtige medarbejdere, ligesom HK’erne sammen med andre offentligt ansatte har ydet et stort bidrag gennem coronakrisen. Så jeg håber, at arbejdsgiverne vil være lydhøre over for at få landet et holdbart resultat, selv om det er et dystert bagtæppe, vi kommer til at forhandle på, siger Lene Roed.

Formanden glæder sig til at forberede overenskomstforhandlingerne sammen med tillidsrepræsentanter og medlemmer, og hun opfordrer medlemmerne til at deltage i de aktiviteter, der vil blive afholdt rundt omkring i landet i efteråret som optakt til OK21.