Fra mandag d. 22. juni bliver retningslinjer for biblioteket gjort mere lempelige.

Kulturministeriet har nemlig i weekenden taget konsekvensen af den generelle åbning af samfundet og institutioner, og altså tillempet forholdsregler for bibliotekerne yderligere.

Der er tre hovedpunkter i lempelserne

Det bliver igen muligt for bibliotekets brugere at benytte sig af bibliotekets computere.

Ligesom bibliotekerne må have ubemandet åbningstid.

Desuden kan biblioteker nu gennemføre arrangementer og events.

Arrangementer kan nemlig afholdes, hvis det foregår i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet og sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand mv.

Endvidere er retningslinjer omkring borgerservicefunktionen nu skrevet helt ud af teksten – men man må formode at den del derved er underlagt de generelle retningslinjer for åbning af kontorpladser.

De øvrige punkter for bibliotekerne

  • Der er alene krav om 2m2 pr. person i læsesale og lignende. 
  • Bibliotekerne opfordres til daglig eller hyppigere rengøring af offentlig tilgængelige pc’er, printere og andet udstyr.
  • Bibliotekerne bør tilbyde engangshandsker ved selvbetjeningsmaskiner fx ved de stationer, hvor der udlånes og afleveres bøger.
  • Bibliotekspersonale bør løbende overvåge, at retningslinjerne følges.
  • Bibliotekerne bør overveje, om ubemandet åbningstid kan finde sted sundhedsmæssigt forsvarligt og bør ved ubemandet åbningstid regelmæssigt undersøge, at retningslinjer overholdes.
  • Afleverede materialer bør håndteres tilstrækkeligt sikkert af personalet. Personalet bør gennemføre hyppig hånddesinfektion eller håndvask.
  • Det er vurderingen, at der ikke er behov for særlige forholdsregler vedr. biblioteksmaterialer, som brugere afleverer tilbage, eller som lånere kortvarigt studerer med henblik på at overveje hjemlån og derefter stiller tilbage.