Høje-Taastrup Kommune har bedt Ankestyrelsen vurdere flere uklarheder omkring frister og sagsbehandlingstid på beskæftigelsesområdet.

Det ene spørgsmål går på, om reglerne i retssikkerhedslovens § 3 om fastsættelse af sagsbehandlingsfrister også gælder på beskæftigelsesområdet.

Det andet spørgsmål går på, om tiden brugt på sagens oplysning indgår i beregningen af sagsbehandlingstiden.

Ankestyrelsen har nu vurderet spørgsmålene og svaret tilbage.

16 områder kræver offentliggjorte frister

På 16 områder skal en kommune fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister – fx lov om social pension, enkeltydelser, boligstøtte, sygedagpenge, seniorjob, kompensation, dag, aften og klubtilbud m.fl. (se listen i linket).

I forhold til beregning af sagsbehandlingsfrist slår Ankestyrelsen fast, at fristen skal beregnes sådan, at ansøgningstidspunktet er starttidspunktet for fristen, og afgørelsestidspunktet er sluttidspunktet.

Kommunens sagsoplysning indgår altså også i sagsbehandlingstiden, og en kommune kan derfor ikke stille krav om, at sagen skal være fuldt oplyst, før den udmeldte sagsbehandlingsfrist begynder at løbe.