En mulig udskydelse af forhandlingerne om overenskomstfornyelsen i 2021 på det offentlige område er blevet drøftet gennem nogen tid. Der kunne imidlertid ikke opnås en fælles løsning på tværs af organisationer og arbejdsgivere om en model for udsættelse, og sent torsdag i sidste uge besluttede Forhandlingsfællesskabet, at overenskomstforhandlingerne gennemføres som planlagt. Det blev alle medlemmer af HK Kommunal orienteret om i et nyhedsbrev fredag morgen.

Vi skal nu tilvejebringe det bedste grundlag for forhandlingerne, så vi kan opnå det bedst mulige resultat for vores medlemmer i en særdeles vanskelig situation. Vi trækker nu i arbejdstøjet og begynder forberedelserne til OK21. Vi er lidt bag ud for tidsplanen, men det skal vi nok få indhentet.

Dystert økonomisk bagtæppe

De økonomiske udsigter i lyset af corona-krisen er dystre og får betydning for forhandlingerne på flere måder. Dels har udgifterne til hjælpepakker belastet den danske økonomi, så man formentlig kigger ind i nogle år med negativ økonomisk vækst. Dels har man en reguleringsordning, som sikrer, at lønudviklingen for offentligt ansatte i store træk følger de private. Både når det går op, og når det går ned.

De offentligt ansatte har haft stor gavn af reguleringsordningen gennem årene, men på grund af den aktuelle situation er der risiko for, at reguleringsordningen nu vil udmønte negativt i forhold til de offentligt ansattes løn. Tal fra Dansk Industri tyder nemlig på de laveste lønstigninger i industrien i 30 år. De første tal fra de lokale forhandlinger, som blev offentliggjort for nogle uger siden, viser, at fire ud af 10 forhandlinger er endt i en regulær nulløsning.

Så vi kommer til at se frem til forhandlinger, som vil være præget af den meget alvorlige økonomisk situation. En hård opbremsning kan få negativ afsmitning på det offentlige område. Men vi har brug for at sikre en stærk offentlig sektor, som kan tiltrække dygtige medarbejdere, og HK Kommunals medlemmer har sammen med andre offentligt ansatte ydet et stort bidrag til at få Danmark gennem corona-krisen. 

OK21-inddragelse af medlemmer

Fra HK Kommunals sekretariat går vi nu i gang med at forberede overenskomstforhandlingerne sammen med afdelingerne og jer tillidsrepræsentanter. Og senere kommer vi også til den direkte inddragelse af vores medlemmer. Vi håber, I vil hjælpe os med at få medlemmerne til at deltage i de aktiviteter, der vil blive afholdt rundt omkring i landet i efteråret som optakt til OK21. De mere klassiske OK-aktiviteter vil blive understøttet af en digital medlemsinddragelse i uge 37 og 38.

HK Kommunals sekretariat vil efter sommerferien udsende OK-materiale til afdelinger og tillidsrepræsentanter, som vil muliggøre, at I kan afvikle et OK21-klubmøde på jeres arbejdsplads.

Senere i uge 37 og 38 vil HK Kommunal have fokus på at sikre medlemmernes mere bred inddragelse i OK21-forberedelserne. Hvis afdelingerne og/eller du som tillidsrepræsentant ønsker at bidrage til og understøtte den digitale OK21-kampagne, vil HK Kommunals sekretariat stille en række materialer til rådighed for aktiviteter. Materialerne vil alle kunne få ved henvendelse til afdelingen i slutningen af august måned 2020.

Henvendelse om OK21-kampagnen kan ske til Ole Gregersen, mobiltelefon 40 20 43 53 eller mail: ole.gregersen@hk.dk.