”God til at opbygge og vedligeholde relationer”, ”omstillingsparat” og ”nysgerrig”. 

Arbejdsmarkedet og kravene til, hvilke kompetencer man som medarbejder skal besidde, er under konstant forandring. Særligt digitaliseringen har de seneste år ført – og vil fortsat føre – store forandringer med sig. Tal fra Innovationsfonden viser, at 40 % af arbejdstiden allerede med de digitale værktøjer, der findes i dag, kan erstattes af robotter.

- En stærk faglighed er i dag ikke længere nok, man er eksempelvis også nødt til at kunne forstå det marked og den branche ens virksomhed agerer i, samtidig med man skal kunne kommunikere klart og tydeligt og kunne vurdere om noget kan gøres smartere for at være en helstøbt medarbejder. Vi kan jo bare se, hvor meget de personlige kompetencer fylder i jobannoncer i dag, siger formand i HK Privat, Simon Tøgern.

- Det betyder ikke, at HK-jobbene forsvinder, men de vil ændre sig – og det er vi nødt til at forholde os til, siger Simon Tøgern.

For at ruste medlemmerne bedst muligt til fremtiden har Fagstrategiteamet og Uddannelsesteamet i HK Privat det seneste år analyseret toneangivende rapporters bud på fremtidens kompetencebehov og undersøgt hundredvis af jobannoncer for at finde frem til, hvad det præcis er, arbejdsgiverne leder efter.

Fremtidens kompetencer

På den baggrund har HK Privat nu defineret 8 tværgående kompetencer, der tegner fremtidens arbejdsmarked. Fælles for dem er, at det er færdigheder, der ikke kan erstattes af robotter. Selvom det måske kan lyde indlysende, så var det en udvikling, ingen havde forudset for bare få år siden, fortæller Simon Tøgern.

- Desværre begår mange den fejl, at de tænker, at de sidder godt og lunt i deres stilling, men glemmer simpelthen, at det kræver løbende efter- og videreuddannelse at bevare den stilling, siger han og henviser til en netop offentliggjort undersøgelse fra HK, der viser, at 26 % af medlemmerne ikke mener, at de har behov for efteruddannelse.

På hk.dk/fremtidenskompetencer har HK Privat desuden netop lanceret et nyt online-univers med en introduktion til de 8 kompetencer, læringsmateriale og forslag til uddannelsesveje på AMU og akademiniveau. HK Privat afholder desuden en række gratis kurser for medlemmer – de første er allerede afholdt. I løbet af efteråret vil sitet desuden blive opdateret med konkrete tilbud inden for alle af HK Privats 13 fagområder, hvor medlemmer kan få indsigt i udviklingen på det enkelte fagområde og få konkrete bud på, hvordan de klæder sig bedst på indenfor hvert enkelt fagområde.

- Medlemmerne skal selv være drivere i deres arbejdsliv, og vi håber meget, at vi ved at have defineret de 8 kompetencer, kan skabe refleksion hos den enkelte og hjælpe dem med at forholde sig til deres kompetencer, og hvilken retning de skal bevæge sig i, for fortsat at være attraktive på fremtidens arbejdsmarked, siger han.

- Det er vores pligt at kunne give medlemmerne et klart svar, når de spørger, ”hvad skal jeg kunne for at følge med udviklingen?” Og det kan vi nu, siger Simon Tøgern.

3 tendenser på fremtidens arbejdsmarked

1. Et øget uddannelsesbehov. Det kræver, at man uddanner sig gennem hele sit arbejdsliv.

2. Hastig udvikling af teknologiske løsninger. Opgaver og funktioner ændrer sig løbende, hvilket kræver, at man er nødt til at tilegne sig nye kompetencer gennem sit arbejdsliv.

3. Hyppigere job- og brancheskift. Det kræver, at man skal kunne dokumentere og italesætte sine kompetencer.