OK fysioterapeuter

Mens forårets overenskomstforhandlinger på det store DA/LO-område er forløbet med enkelte bump på vejen, går HK Privats overenskomstforhandlinger med arbejdsgiverforeningerne inden for sundhedssektoren noget mere trægt. Først måtte overenskomsten med Tandlægeforeningen sendes til urafstemning to gange, og nu er forhandlingerne med Danske Fysioterapeuter på vej til at bryde sammen.

- Vi står simpelthen for langt fra hinanden. Det er den økonomiske ramme for overenskomsten, der gør det svært, og den konkrete udmøntning, siger Kim Jung Olsen, der er faglig chef i HK Privat.

Måske på vej i forligsinstitutionen
Overenskomsten med Danske Fysioterapeuter omfatter kliniksekretærer, som løser de mange administrative opgaver i klinikkerne.

HK Privat og Danske Fysioterapeuters forhandlere mødtes første gang d.12 juni, hvor man blev enige om at tage en tænkepause. Desværre var det heller ikke muligt at komme i mål, da partnerne mødtes igen. d. 23. juni.

- Medmindre der sker noget uventet her hen over sommeren, så er jeg bange for, at vi har brug for at få hjælp fra Forligsinstitutionen, vurderer den faglige chef.

Overenskomsten udløb d. 1. april 2020.