Coronakrisen har været hård ved de unge. Det gælder ikke mindst alle dem, der gerne vil i gang med en uddannelse via en lærlinge- eller elevplads. Både på det private og det offentlige arbejdsmarked er der i de første måneder af i år indgået væsentlig færre aftaler om optag af elever og lærlinge sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

På HK Kommunals område har der været et fald på 66 pct. i antallet af nye aftaler for lægesekretærelever i perioden 1. januar -31. maj 2020. Inden for offentlig administration, dvs. kontorelever, er der 31 pct. færre nye aftaler på dette tidspunkt.

En del kan nå at rettes op inden den typiske elevstart pr. 1. september, men der plejer altså at være væsentlig flere aftaler om optag på dette tidspunkt, selv om den nye elev først møder op efter sommerferien. Derfor er er det måske en god idé at tjekke, om man på din arbejdsplads er opmærksomme på problematikken.

Ekstra fem milliarder kroner til elever og lærlinge

Måske kan du bede din chef om at bidrage til at vise et ekstra hensyn til de unge, der gerne vil i gang på arbejdsmarkedet. Man kunne jo overveje at tage et ekstraordinært stort antal elever i år, hvor der netop er kommet gode argumenter for det. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er nemlig blevet enige om at bruge 5,4 milliarder kroner til formålet.

I trepartsaftalen er det blandt andet nævnt, at alle arbejdsgivere på både det offentlige og private område får forhøjet lønrefusion under skoleophold med 20 pct. i 2. halvår af 2020, og der afsættes 120 mio. kr. til øget rekruttering af elever på det offentlige arbejdsmarked.