Kvinde ved computer

- Jeg har haft frie hænder til at vurdere hvilke borgere, der har haft behov for samtaler. Og jeg har haft frihed til at danne en mere ligeværdig relation til mine borgere, så flere er flyttet lidt tættere på arbejdsmarkedet.

Sådan lyder en typisk kommentar fra en af de 2.000 jobcentermedarbejdere, der har deltaget i en ny undersøgelse om de ansattes erfaringer under den delvist corona-suspenderede beskæftigelsesindsats.

Fra undersøgelsen kan der ret éntydigt konkluderes, at medarbejdernes på landets jobcentre har arbejdet dedikeret og fagligt kompetent under nedlukningen, hvor der for eksempel ikke var krav om, at borgerne skulle deltage i et vist antal fysiske møder på jobcentret.

Alternative samtaleformer hitter

Mange vurderer, at den øgede frihed til at bruge fagligheden herunder til brug af alternative kommunikationsformer har givet et bedre forløb for borgerne, end det har været tilfældet før corona-krisen.

Mere end halvdelen - svarende til 55 procent af jobcentermedarbejderne - vurderer ifølge undersøgelsen, at den øgede frihed til bedre at kunne prioritere indsatsen har givet et bedre forløb for borgerne. Hver tredje vurderer, at borgerne har oplevet samme kvalitet som hidtil.

Ikke mindre end 84 procent af jobcentermedarbejderne vurderer, at borgerne har taget positivt imod at blive kontaktet via ikke-fysiske alternativer som telefon, sms, e-mail, Skype, Teams eller lignende.

De alternative samtaleformer kan imidlertid langt fra erstatte alle møder med borgerne, som det fremgår af denne repræsentative kommentar fra undersøgelsen:

- Telefonsamtaler fungerer, men det personlige fremmøde viser noget andet om borgeren, som vi mister. Men lovkravet om, at alle samtaler skal være personlige, bør ændres.

Frihed til faglighed løftes politisk

I HK Kommunal konkluderer næstformand, Mads Samsing, på baggrund af undersøgelsens resultater, at jobcentermedarbejderne med stor dygtighed og i vid udstrækning har formået at holde kontakt til borgerne ved at benytte sig af deres kreativitet og faglighed.

- Helt generelt ser vi, at mindre detailstyring og færre proceskrav har været til gavn for borgere og virksomheder under nedlukningen. De erfaringer skal vi have bragt i spil politisk. Vi har på den baggrund netop skrevet breve til både beskæftigelsesministeren og ordførerne for de politiske partier for at få drøftet, hvordan vi fremadrettet kan forbedre styringen af beskæftigelsesindsatsen, siger Mads Samsing.

Undersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem HK Kommunal, KL og Dansk Socialrådgiverforening med deltagelse af både HK’ere og socialrådgivere.