OK med Kooperationen

3 % mere på den særlige opsparingsordning (fritvalgskonto), som medarbejderne selv råder over. Lønstigninger for eleverne. Og bedre forhold til arbejdsmiljørepræsentanterne. Det er nogle af de forbedringer, som blev aftalt, da HK Privat og Kooperationen blev enige om en ny 3-årig overenskomst for de HK-ansatte i Kooperationens byggevirksomheder.

- Det er et resultat, som medlemmerne kan være tilfredse med. Med stigningen på 3 % er den særlige opsparing oppe på i alt 7,64 %, og samtidig har medlemmerne fået flere valgmuligheder i forhold til, hvad kontoen kan bruges til, siger Jesper Schmidt Sørensen, faglig sekretær i HK Privat.

Den særlige opsparing er oveni lønnen og kan bruges til ekstra pensionsopsparing, køb af seniorfridage og børneomsorgsdage eller kan udbetales i forbindelse med ferie. Som noget nyt kan man hæve fra den, hvis man skal have fri i forbindelse med barns 2. sygedag og ved lægebesøg med børn.

Bedre vilkår for arbejdsmiljørepræsentanter
Udover den pæne stigning på den særlige opsparing, har parterne aftalt at øremærke 3 ugers forældreorlov med fuld løn til den forælder, der ikke holder barselsorlov. Højere elevlønninger. At der skal være fokus på den grønne omstilling i Danmark. Og arbejdsmiljørepræsentanterne får for første gang nogle rettigheder i overenskomsten, både ret til it-faciliteter og mulighed for at deltage i HK’s kurser.

- Jeg er glad for, at vi har fået arbejdsmiljørepræsentanterne skrevet ind i overenskomsten, så de er sikret nogle basale rettigheder i forhold til at kunne udføre deres hverv, forklarer Jesper Schmidt Sørensen.

Underskrifterne på den nye overenskomstaftale blev sat d. 25. juni, og nu skal aftalen til urafstemning blandt de HK Privat-medlemmer, der er omfattet af overenskomsten.