Billede af Esben Hansen fra HK Sjælland og Jesper Jessen-Kampp, som er praktikkonsulent og ansvarlig for EUD-uddannelserne

Tusinder har mistet jobbet som følge af nedlukningen af private arbejdspladser. Usikkerheden har hængt over hovederne på de godt 250 elever på den merkantile uddannelse på Roskilde Handelsskole, der er i praktik lige nu, og praktikkonsulent og ansvarlig for EUD-uddannelserne Jesper Jessen-Kampp forstår bekymringen.

- Det er et problem, når medarbejderne skal arbejde hjemmefra, for normalt må elever ikke sidde alene. Det har givet usikkerhed på arbejdspladserne. Hvad må eleven? Hvordan kan vi tilrettelægge det? Og kan det overhovedet lade sig gøre at have en elev, der sidder hjemme? Eleverne har været bekymrede for, at virksomheden skulle lukke, eller at de bliver forsinkede i deres uddannelsesforløb, fordi de ikke lærer det, de skal under praktikken, fortæller Jesper.

Udmeldingen fra Undervisningsministeriet har dog været klar, fortæller Jesper. Ingen elever skal blive forsinkede eller helt afbryde deres uddannelse som følge af Corona. Derfor har man lempet lidt på rammerne for elevernes arbejde under nedlukningen.

- Vi taler om kategorierne ’kunne’, ’kende’ og ’beherske’, og selvom eleverne har siddet alene, må de gerne arbejde videre med de områder, som de behersker. De må gerne bygge videre på det, de kan, fx almindeligt kontorarbejde. Hvis opgaven falder ind under ’kunne’ – altså at man har prøvet opgaven før, men ikke er helt sikker endnu – skal en kollega kigge arbejdet igennem og give sparring, inden den ryger videre i systemet, fortæller Jesper.

Jeg plejer at sige, at mit job er at leve af relationer

Under Corona-nedlukningen har Jesper besvaret rigtig mange telefonopkald fra virksomheder, der har været i tvivl om rammerne. Men den tætte kontakt med praktikstederne er ikke noget nyt.

Når en elev og en virksomhed indgår en uddannelsesaftale, kontakter skolen dem inden for de første 3 måneder af forløbet for at høre, om tingene fungerer. Derved får skolen en relation og et tillidsforhold til virksomheden, som Jesper vurderer har medført, at virksomhederne i stedet for bare at afslutte uddannelsesaftalen pga. usikkerhed under Corona i stedet har kontaktet skolen for sparring og rådgivning.

- Jeg plejer at sige, at mit job er at leve af relationer. Vi gør meget for, at elever kan bevare deres uddannelsesaftaler, og det arbejde har vi sat ekstra tryk på de seneste 2 år med projektet ’Styrket praktik’. Projektet sker i samarbejde med regionens øvrige erhvervsskoler. Vores erfaring siger os, at vi kan tage eventuelle udfordringer i uddannelsesaftalen i opløbet ved at have en tæt dialog helt fra starten, fortæller Jesper, der understreger, at skolen ikke blander sig i sager, der omhandler ansættelsesforholdet og herunder overenskomsterne. Det er HK der tager sig af det – det er deres opgave.

Fantastisk samarbejde

Samarbejdet med HK Sjælland er ifølge Jesper med til at styrke erhvervsuddannelserne.

- Jeg mødes ofte med Esben Hansen, som er organisator i HK Sjælland. Vi gør meget ud af at drøfte problemstillinger i branchen generelt, så vi kan have en forebyggende vinkel på eventuelle problemer. Vi har en fælles interesse i at ’vores elever’ får en så god uddannelse som muligt, og hvis der er forhindringer for det, så løser vi dem, fortæller Jesper.

Det er Esben meget enig i:

- Arbejdet med at danne gode relationer er afgørende – også i forbindelse med uddannelsesaftaler. Jeg er meget glad for vores tætte samarbejde, for det betyder, at vi kan være med til at styrke erhvervsuddannelserne, fortæller Esben, som repræsenterer HK Sjælland i og er formand for Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU).

Samarbejdet med bl.a. Roskilde Handelsskole er en del af partssamarbejdet, hvor arbejdsgivere, fagforeninger – og i dette tilfælde skolerne – spiller sammen om uddannelsen af merkantile elever.

Godt, at virksomhederne ser fremad

Lasse Thorn, formand for HK Privat Sjælland, glæder sig over nyheden:

- Jeg er rigtig glad for, at den økonomiske krise som følge af pandemien kun i meget begrænset omfang har ramt eleverne. Det er glædeligt, at de får mulighed for at gøre deres uddannelse færdig, så de er klar til at bidrage med at rette op på økonomien, når der igen kommer gang i hjulene, siger Lasse, der er enig i vurderingen af, at det tætte samarbejde mellem erhvervsskolerne og HK er med til at styrke uddannelserne.

Samtidig roser Lasse virksomhederne for at se fremad og fastholde eleverne i praktik, også i en krisetid.

- At så mange elever har fastholdt deres praktikplads kan måske været et tegn på, at de virksomheder, som har påtaget sig en uddannelsesopgave, klarer sig bedre gennem krisen end gennemsnittet. Det håber jeg i hvert fald, for det har de fortjent!

Er du på udkig efter en læreplads? Find den her