Sommerhilsen fra HK Stat Østjylland

Tak for indsatsen i en underlig tid

Inden I spredes for alle vinde i det danske sommerland, skal der lyde en stor tak til hver og en for jeres fantastiske indsats på de statslige arbejdspladser i Østjylland i første halvdel af 2020. Og hvilket halvår det blev. Nedlukning af samfundet og hjemsendelse af langt de fleste. Nye måder at gøre tingene på. Andre og flere arbejdsopgaver for de fleste og næsten ingen arbejdsopgaver for de få. Virtuelle møder og ufrivillig tryk-test af IT-opkoblinger hjemmefra. Begyndende lejrkuller og forkerte arbejdsstillinger. Isolation og afstandtagen til hinanden. Uvished om varigheden, men også fleksible arbejdstider og godt forårsvejr.

Under hjemsendelserne ringede jeg rundt til alle de tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, som jeg kunne træffe. Det var berigende at høre, hvordan I klarede det, uanset jeres arbejdsopgaver og placeringer. Så stor tak for det. Det var fantastisk at opleve jeres gå-på-mod og optimisme, også efter tre måneders isolering. Næsten alle arbejdede som de plejede, mange også endnu mere og ofte med nye opgaver. Det var forbavsende få, der ikke kunne løse nogen typer af opgaver hjemmefra. Det bekræftede mig i, at HK´erne er fantastisk omstillingsparate og fleksible.

Nogle har for alvor fået smag for hjemmearbejde og mange arbejdsgivere har både kunne se og måle, at effektiviteten var markant højere. Samtidig fik dem uden erfaringer med virtuelle møder virkelig mulighed for at få opdateret deres kompetencer på området, hvad enten man brugte Skype, Zoom, Microsoft Teams eller andre mødeplatforme. Jeg er sikker på, at vi kommer til at se meget mere til både virtuelle møder og hjemmearbejde i fremtiden, men husk, at der stadig er regler for indretning af hjemmearbejdspladser.

 

Ingen udsættelse af overenskomstforhandlinger

I det statslige forhandlingsfællesskab, CFU, har man forsøgt at få udsættelse af overenskomstfornyelsen OK21, men arbejdsgiverne havde betinget sig, at det så skulle gælde alle offentlige områder. Desværre var der to forbund på det kommunale område, der takkede nej til en udsættelse, så overenskomstfornyelsen OK21 bliver en realitet. Vi gør naturligvis alt, hvad vi kan for at få forhandlet så god en overenskomst som muligt, men det ser umiddelbart svært ud, når man sammenholder med situationen på det det private arbejdsmarked her på bagkant af første bølge af Corona-krisen. Jeg vil også gerne sige jer stor tak for de over 500 OK-forslag, der er indsendt.

 

Udsættelse af generalforsamlinger i HK Østjylland

HK Stat Østjyllands afdelingssektorbestyrelse har netop vedtaget - på baggrund af Corona-krisen - at udsætte vores generalforsamling til foråret, ligesom HK Stat Sektorkongres og HK Østjyllands fælles generalforsamling også er blevet udsat til 2021.

 

GOD SOMMER 😊

 

Venlig hilsen

Bent Klim Johansen og resten af HK Stat Østjylland