Ok21illu

Hvis HK Stat med formand Rita Bundgaard i spidsen kan forhandle en fritvalgsordning hjem ved vinterens forhandlinger om nye overenskomster, kan vejen være banet for et ja ved urafstemningen om overenskomstforliget næste forår.

Sådan tegner billedet sig i hvert fald, når man går igennem den lange og varierede ønskeliste, som over 600 medlemmer – de fleste individuelt, nogle via deres HK-klub – har tastet ind på HK Stats OK21-side.

En forudsætning for en fritvalgsordning er, at der penge at putte i den. Altså lønstigninger. Og netop generelle lønstigninger er et andet de resultater, som en stor del af HK Stats medlemmer gerne ser komme ud af OK21.

Pension og OK-sikring af fridage hitter

Lidt ekstra til pensionen vil formentlig også gøre en stor del af medlemmerne rimeligt tilfredse. Og skulle det oven i hatten lykkes at få de såkaldt kutymemæssige fridage 24. december, 31. december og grundlovsdag ind i overenskomsten og at skaffe seniorer ret til nogle flere fridage, vil endnu flere nok nikke anerkendende. Det viser medlemmernes ønskeliste.

Den rent digitale indsamling af krav sluttede 26. juni efter en proces uden de sædvanlige optaktsmøder for tillidsrepræsentanter rundt omkring i landet – på grund af coronakrisen. Både enkelte arbejdspladsklubber og individuelle medlemmer har prioriteret blandt en række forslag til krav inden for 6 temaer.

Desuden har de OK-interesserede medlemmer leveret en lang række bud på krav, som ikke var dækket af temaerne. Fx viser tilbagemeldingerne en massiv interesse for ret til seniorfridage. Det vender vi tilbage til.

6 temaer at prioritere inden for

Temaerne, som HK Stat på forhånd havde defineret, var:

 • Løn & pension
 • Fleksibilitet og frit valg
 • TR – lokal indflydelse i den danske model
 • AMR og arbejdsmiljø
 • Kompetenceudvikling og udviklingsmuligheder i jobbet
 • Organisationspuljer (penge til at forbedre HK Stats egne aftaler, red.).

Medlemmernes krydser viser, at de vigtigste temaer ved OK21 er løn & pension og fleksibilitet og frit valg. De to temaer har fået 52 procent af krydserne, da medlemmer skulle vælge højst to temaer, som de fandt vigtigst. Tæt på 14 procent har markeret, at løn & pension og kompetenceudvikling og udviklingsmuligheder i jobbet er vigtigst for dem.

Inden for de enkelte temaer har medlemmerne også prioriteret mellem krav om mulige forbedringer. Her kommer nogle eksempler på, hvad medlemmerne finder vigtigst, når de skal vælge. For eksempel rangerer en fritvalgsordning lidt højere blandt medlemmerne end ønsket om generelle lønstigninger og markant højere end ønsket om et bedre pensionsbidrag.

HVAD ER VIGTIGST?

Løn & pension

 Procent   Forslag
 86  Bedre rammer for lokal løndannelse
 14  Afskaffelse af minipensionen (pensionsbidraget på 11,19 procent for dem, der ikke er fyldt 25 år eller ikke har 4 års anciennitet i det offentlige, red.)


Økonomiske forbedringer i overenskomsten

 Procent   Forslag 
 45  Fritvalgsordning
 39  Generelle lønstigninger
 16  Bedre pension


Kompetenceudvikling

 Procent   Forslag
 50  Afsat tid til kompetenceudvikling
 43  Ret og pligt til efter- og videreuddannelse
 7  Fokus på jobrotation


AMR og arbejdsmiljø

Procent   Forslag
 74  Pligt hos arbejdsgiveren til større ansvar for arbejdsmiljøet
 26  Bedre vilkår for arbejdsmiljørepræsentanter


Fleksibilitet og frit valg

Procent   Forslag 
 71  Mulighed for at tilrettelægge arbejdet fleksibelt
 29  Mulighed for at købe flere fridage
  

Seniordage, hjemmearbejde og juleaften ind i OK

En stor gruppe medlemmer har suppleret deres prioritering af mulige OK-forbedringer ved at skrive kort eller langt om vilkår, de gerne vil have forbedret. Her er fx forslag om 4-dages arbejdsuge, grøn omstilling, en max-periode for tillidsrepræsentanters og arbejdsmiljørepræsentanters valgperioder, længere opsigelsesvarsler, sundhedsforsikring, afskaffelse af ny løn, højere basislønninger og en lang række andre mulige forbedringer.

To krav skiller sig ud ved at optræde igen og igen: Fri på bestemte dage og bedre vilkår for seniorer. Mange medlemmer ønsker en overenskomstsikring af de såkaldte kutymedage, 24.december, 31. december og grundlovsdag som betalte fridage. Nogle statsansatte har fri med løn på disse dage, mens de for andre ikke længere er fridage.

Og den store interesse for vilkårene for hjemmearbejde, som har vist sig under coronakrisen, slår også igennem i overenskomstkravene. Flere ønsker, at HK Stat skal forhandle bedre muligheder for arbejde hjemme.

Formand: Imponeret, stolt – og realistisk

HK Stat-formand Rita Bundgaard glæder sig over, at flere end 600 medlemmer har leveret input til formulering af krav til vinterens OK-forhandlinger.

- Medlemmerne ved, hvor skoen trykker og hvilke forbedringer, de savner i deres arbejdsliv. Vejen til forbedringer – små eller store – går også gennem overenskomsten. Derfor er det så vigtigt, at medlemmerne giver deres besyv med, når fagforeningen forbereder en overenskomstfornyelse. Jeg er imponeret og stolt over både det store engagement og de vældigt mange gode, velbegrundede krav, vi har modtaget og nu skal i gang med at kigge nærmere på. I enhver forhandling er det afgørende at kunne tale på medlemmernes vegne, siger Rita Bundgaard.

Siden forhandlingerne om OK18 er hun blevet formand for både OAO-S og formand for CFU – og dermed chefforhandler for alle statens ansatte.

Det er kun få uger siden, at hun og næsten alle andre ledere fra de offentligt ansattes faglige organisationer slog til lyd for at forlænge OK18 og vente med at forhandler OK21, indtil der er mere ro om økonomien og om lønudviklingen i Danmark efter coronakrisen. En forlængelse, som arbejdsgiverne afslog, fordi der ikke var fuld opbakning til den fra alle faglige organisationer.

Læs også: HK Stat klar til at forhandle ny overenskomst

- Som forhandler kan man godt blive helt forpustet, når man ser den lange liste over medlemmernes ønsker og krav. For selvfølgelig kan vi ikke indfri dem alle. Det kan man aldrig ved en overenskomstforhandling, og denne gang står vi formentlig i en ekstra vanskelig situation på grund af eftervirkningerne af coronakrisen, siger Rita Bundgaard.

- Men det ændrer ikke ved, at medlemmernes ønskede krav og deres prioritering af dem er det vigtigste udgangspunkt for HK Stats arbejde under OK21. Uanset hvordan forhandlingerne kommer til at foregå, vil vi bringe medlemmernes prioriteringer af mulige forbedringer af overenskomsten med i sektorbestyrelsens forberedelser og i de efterfølgende forhandlinger, tilføjer hun.

Lang vej til forhandlingsbordene

Der er lang vej endnu, før forhandlerne kan præsentere de statslige arbejdsgivere for nogle af medlemmernes mange krav.
 • Nu og lige efter sommerferien gennemgår HK Stats forhandlingschef og andre medarbejdere kravene med en tættekam for at forberede den videre behandling.
 • Sidst i august diskuterer og beslutter HK Stats sektorbestyrelse, hvilke af medlemmernes forslag til generelle krav der skal videre til OAO-Stat. I OAO-Stat samles krav fra både HK’ere, 3F’ere, soldater og mange andre faggrupper i staten. Generelle krav handler om fx løn.
 • I oktober behandler sektorbestyrelsen de specielle krav. Det er krav til forbedring af HK Stats særlige organisationsaftaler.
 • I november udtager OAO-Stat krav, som bliver sendt til CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg. CFU diskuterer og prioriterer kravene fra OAO-S og fra de øvrige organisationer i CFU – nemlig AC, LC og CO10. Kun krav, som får opbakning fra alle centralorganisationer kommer videre. Mange krav bliver til færre.
 • I december udveksler CFU og statens arbejdsgiver, skatteminister Morten Bødskov, krav.
 • I januar-februar-marts foregår forhandlingerne om OK21.