Arbejdsstilling

Ondt i nakke og skulder eller smerter i underarmen. Mange HK’ere har de seneste måneder været glade for at arbejde hjemmefra. Så glade, at mange faktisk ønsker at fortsætte med at arbejde hjemmefra på den anden side af coronakrisen. Men hjemmearbejdet har desværre også ført til ondt i kroppen hos mange.

Det viser en ny undersøgelse fra Epinion foretaget for HK Privat blandt 1099 medlemmer. Her svarer hver tredje af de medlemmer, der har arbejdet hjemme, at de oplever gener efter dårlige arbejdsstillinger som en af de største ulemper ved hjemmearbejde.

Når medlemmerne angiver fysiske gener som en af de største ulemper, er det ifølge formand i HK Privat Simon Tøgern udtryk for, at der ikke er ordentligt styr på arbejdsmiljøet ved hjemmearbejde rundt omkring i de danske virksomheder.

- Mange har siddet fastlåst ved en bærbar computer, og selvom om nogle har fået skærm og tastatur med hjem fra arbejdspladsen, har de stadig manglet en ordentlig kontorstol, et bord i den rigtige højde og underarmsstøtte, som er helt afgørende for at kunne have en ordentlig arbejdsstilling i en hel arbejdsdag, siger han.

Simon Tøgern understreger, at der krav i arbejdsmiljøloven også gælder, når der arbejdes hjemmefra – også selv om der er coronakrise.

- Man udfører jo stadig et stykke arbejde for sin arbejdsgiver, og derfor er det også arbejdsgiver, der har pligt til at sikre, at arbejdsforholdene er i orden. De gælder, selv hvis man blot arbejder hjemmefra ca. en dag om ugen. Derudover er der på de store overenskomstområder krav i organisationsaftalerne, som er væsentlige i forhold til at sikre gode arbejdsbetingelser, fortæller han.

Hvad er efter din erfaring de største ulemper ved hjemmearbejde?

• Jeg savner mine kolleger (46 %)
• Det er sværere at løse mine opgaver (11 %)
• Fællesskabsfølelsen bliver mindre (37 %)
• Vi videndeler mindre (24 %)
• Vi sparrer og ideudvikler mindre med hinanden (22 %)
• Tekniske udfordringer med it-udstyret (10 %)
• Gener efter dårlige arbejdsstillinger ved hjemmearbejde (33 %)
• Arbejdstid og privattid flyder sammen (26 %)
• Jeg mangler arbejdsudstyr og -hjælpemidler (11 %)
• Jeg har ikke oplevet nogle ulemper ved at arbejde hjemmefra (8 %)
• Andet (7%)

Tallene summer til mere end 100, fordi det har været muligt at angive op til 3 valgmuligheder. lige lysforhold..

Medarbejdere spiller selv en vigtig rolle

Hvis man fortsat skal arbejde hjemmefra på den anden side af corona-nedlukningen, er det ifølge arbejdsmiljøkonsulent Heidi Lisette Bille vigtigt, at man får en god dialog med sin arbejdsgiver omkring den fysiske indretning af hjemmekontoret.

- Arbejdsgiveren kender jo ikke nødvendigvis til alle dine forhold derhjemme. Derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at man selv kommer på banen i forhold til, hvad det præcis er for noget udstyr, man har brug for, siger hun.

Som medarbejder er det desuden også vigtigt selv at have fokus på at få bevægelse og variation ind i hverdagen. Uden at vi nødvendigvis tænker over det, bevæger vi os nemlig langt mere, når vi er på arbejdspladsen, end vi gør i hjemmet.

- Når du arbejder hjemme, har du ikke transporten til og fra arbejde. Selvom du tager bilen, skal du jo trods alt bevæge os ud til den inden arbejde, ligesom du på arbejdspladsen bevæger dig mellem forskellige arbejdsområder og mødelokaler og går i kantinen og spiser og henter kaffe i kaffeautomaten. Derhjemme bevæger vi os kun inden for husets fire vægge, konstaterer er Heidi Lisette Bille.

Derfor råder arbejdsmiljøkonsulenten også til, at man selv aktivt lægger bevægelsespauser ind som en del af sin arbejdsdag i form af en gåtur om morgenen og igen, når ens arbejdsdag er slut. Det at gå ind og ud ad døren derhjemme har den fordel, at man mentalt får mulighed for at indstille sig på, at når man går ind ad døren, så er man på arbejde. Og det samme gælder når arbejdsdagen er omme.

Det at arbejdstid og privattid flyder sammen er nemlig en anden stor udfordring blandt HK’ere ved hjemmearbejde, viser Epinion-undersøgelsen, hvor 26 angiver det som en af de største ulemper ved hjemmearbejde.

- En del af forklaringen er, at mange medlemmer under corona har haft hele familien hjemme, som de også har skullet drage omsorg fori, siger Heidi Lisette Bille. 

En anden forklaring kan ifølge hende være, at nogle af HK Privats medlemmer arbejder med kundeservice, Her er den ikke bare arbejdsgiver og kolleger, der bliver ”inviteret indenfor”, men også virksomhedens kunder.

- Det kan være meget grænseoverskridende at have en vred person eller en, der står i en svær situation, i røret derhjemme - ovenikøbet uden at nogen har overhørt, hvad der er sket, og som eventuelt ville kunne hjælpe med at tackle situationen efterfølgende. Det vil automatisk ske på en arbejdsplads, men derhjemme kan man blive meget overrumplet. 

- Derfor er det vigtigt at have fokus både på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, hvis man også fremadrettet skal arbejde mere hjemmefra, og at arbejdsmiljøorganisationen i virksomheden tager initiativ til at få lavet en arbejdspladsvurdering, der bliver justeret, så den passer til den nye hverdag, slutter Heidi Lisette Bille. 

 

6 gode råd: Pas på arbejdsmiljøet derhjemme

1. Tjek din overenskomst. På nogle områder er der indgået organisationsaftaler, der er med til at sikre gode arbejdsbetingelser og -forhold.

2. Sørg for at bevæge dig. De fleste bevæger sig langt mindre, når de arbejder derhjemme, end hvis arbejdet foregår på arbejdspladsen. Og vi har også en tendens til at glemme pauserne, når vi bare er os selv. Derfor er det vigtigt, at du husker at holde pauser væk fra computeren, laver udstrækningsøvelser og går en lille tur med jævne mellemrum. Husk også at variere dine arbejdsstillinger.

3. Vær i dialog. Afklar, hvilke arbejdsopgaver der egner sig til at blive løst hjemmefra. Tal løbende med din leder om arbejdsopgaverne, og hvordan det fungerer for dig at arbejde hjemmefra. Vær også i kontakt med dine kolleger, så I har en fornemmelse af, hvordan det går.

4. Adskil arbejde og privatliv. Hav klare grænser for, hvornår du er på arbejde, og hvornår du holder fri. Det kan være en god ide at gøre noget fysisk som f.eks. at gå en tur og beslutte dig for, at når du går ind ad døren igen, så er du mødt på arbejde. Hvis der er andre hjemme, så sørg for at kunne lukke en dør, når du arbejder, så du undgår forstyrrelser, når du arbejder.

5. Hav styr på udstyr og it-sikkerhed. Sørg for, at du har det udstyr til rådighed, som du har brug for, for at løse dine opgaver. Det kan f.eks. være, at du skal have en skærm, et tastatur og en mus med hjem, da du ikke må arbejde ved en bærbar i hele arbejdsdagen. Eller måske har du brug for et head-set eller en telefon, hvis du har mange opkald. Det er også vigtigt, at du er helt opdateret på it-sikkerheden, så du kan arbejde sikkert hjemmefra.

6. Indretningskrav, når du arbejder hjemmefra.

Arbejdsbord: Bordet skal passe til dig i højden. Bordpladen skal have en størrelse, der passer til arbejdsopgaverne, og der skal være mulighed for at understøtte armene. For arbejdspladser ved skærm er det væsentligt, at borddybden er tilstrækkelig til, at skærmen kan stå i optimal afstand fra øjnene, som er 60-80 cm.

Stol: Arbejdsstolen skal passe til dig i forhold til din størrelse, have de nødvendige muligheder for indstilling og kunne reguleres i forhold til arbejdsfunktioner og varierede siddestillinger.

Belysning: Ved vedvarende læsning skal du sørge for at have en arbejdslampe til rådighed, der giver 500 lux.

Bærbar computer: Du skal anvende et eksternt tastatur og mus til din bærbare computer, når du arbejder ved computeren. Det er for at mindske gener og smerter ved arbejde i fastlåste arbejdsstillinger.

Forebyg øjengener: Øjengener kan skyldes en uhensigtsmæssig placering af arbejdsbord, arbejdsstol og computer foruden dårlige lysforhold.

Regler og krav til hjemmearbejdspladser

Det er arbejdsgiver, der har ansvaret for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige ved hjemmearbejde.

Din hjemmearbejdsplads skal derfor opfylde en række arbejdsmiljømæssige krav, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt, og arbejdstiden svarer til ca. 1 dag inden for en normal arbejdsuge.

Hjemmearbejdspladser skal være en del af arbejdspladsvurderingen (APV). Der skal i APV’en tages udgangspunkt i de generelle opgavetyper og arbejdsfunktioner, der er knyttet til hjemmearbejdet, samt i kravene til indretning af arbejdspladsen.

Det særlige ved hjemmearbejdspladser er, at arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen ikke har krav på at komme på besøg i dit hjem for at sikre, at arbejdsmiljøet er i orden. Hav i stedet en god dialog om forholdene, og tag selv ansvar for, at du kan udføre dit arbejde forsvarligt.