Note: Medlemmet som denne artikel handler om er anonym, og Ida er ikke hendes rigtige navn.

Når man læser, hvad HK-medlemmet “Ida” har været igennem, må man lige trække vejret en ekstra gang. For det er grumt. Og grotesk.

“Ida” tog fat i sin fagforening og har med hjælp fra HK trukket sin arbejdsgiver i retten. Til advokat i HK Maria Rasmussen, som har ført “Idas” sag, siger hun:

- Jeg havde aldrig klaret det uden dig og HK. Folk skal vide, at de kan gå til deres fagforening med den slags, og så er de der for én hele vejen. Også når man ikke kan klare mere.

“Ida” blev udsat for grov seksuel chikane af en kollega. Chikanen blev værre og værre, så den mandlige kollega nåede op på at ringe til hende 20-50 gange om dagen. Ved flere af opkaldene onanerede han eller lod som om, han gjorde det. Han bombarderede hende med seksuelle voldelige sms’er. Han befamlede hende på arbejdspladsen. Og som om det ikke var slemt nok, opsøgte selvsamme kollega “Ida” flere gange på hendes bopæl og voldtog hende, hvilket han siden blev dømt for.

Arbejdsgiver undlod at gribe ind

Men da “Ida” gav sin arbejdsgiver besked om chikanen, tog han ikke affære. I stedet så han gennem fingrene med det, der var sket.

Den mandlige kollega, som havde krænket “Ida”, blev først afskediget to uger senere. Og da det endelig skete, var det af helt andre årsager. Ovenikøbet fik manden lov til bare at arbejde videre i hele opsigelsesperioden, så selv om “Ida” råbte vagt i gevær overfor sin arbejdsgiver, måtte hun dele arbejdsplads med manden i en hel måned mere.

Fyret dagen efter sygemelding

Ikke nok med det. Da hun efterfølgende fortalte sin arbejdsgiver, at hun pga. chikanen og voldtægterne måtte have fri til at gå til psykolog, og at hun – på opfordring fra psykologen – måtte sygemelde sig, fyrede arbejdsgiver hende dagen efter.

“Ida” er glad for, at hun tog kampen op mod ham:

- Jeg er glad for, at jeg gennemførte sagen. Jeg er blevet behandlet så dårligt. Han vidste, hvad jeg havde været udsat for, og alligevel prøvede han at få mig mere ned med nakken. Selv under forløbet op til retssagen prøvede han at få mig ned med nakken, fortæller hun.

Dom gav kun lille godtgørelse

Retten i Nykøbing Falster har nu afsagt dom i “Idas” sag, og den blev ikke som håbet. “Ida” fik medhold, men til trods for krænkelsernes grove karakter, blev det kun til en godtgørelse på 25.000 kroner.

HK havde ellers krævet en historisk stor godtgørelse for grov seksuel chikane på 150.000 kroner. Plus 12 måneders løn i godtgørelse for usaglig afskedigelse. HK’s argument for de 12 måneder er, at arbejdsgiver stak hende en fyreseddel, fordi hun ville sygemelde sig pga. overgreb og den seksuelle chikane. Men det var retten ikke enig i.

Retten gav dog “Ida” medhold i, at hendes arbejdsgiver havde afskediget hende uden en ordentlig grund, og tilkendte hende derfor en måneds løn i stedet.

Anker dommen til Østre Landsret

Både “Ida” og HK er rystede over, at retten ikke har valgt at slå hårdere ned på den seksuelle chikane og arbejdsgivers opførsel. Og det sidste ord er ikke sagt i denne sag, understreger Maria Rasmussen:

- Vi anker dommen til Østre Landsret. Tænk på, hvad manden har udsat “Ida” for. Der er tale om særdeles grove krænkelser. Uanset om man, som retten har gjort, ser bort fra voldtægterne, fordi de er sket i ”Idas” eget hjem. Andre sager har givet højere godtgørelse for mindre. Og jeg må sige, jeg har gevaldigt svært ved at følge, hvordan man kan komme frem til, at opsigelsen af ”Ida” ikke havde noget med den seksuelle chikane at gøre, når timingen i opsigelsen er så påfaldende. 

Til trods for at det har været et hårdt forløb, går “Ida” videre med sagen. Og Maria og HK er klar til at kæmpe videre for hende. Ganske som det har været tilfældet hele vejen.