Kvinde, der pudser næse

Bliver du syg lige op til eller under din ferie, så kan du have ret til at holde dine feriedage på et andet tidspunkt. Retten gælder også, hvis du er i karantæne pga. Corona, fordi de dage, du er hjemsendt, betragtes som sygedage. Det vil sige, at du skal tælle både almindelige sygedage og karantænedage med, når du opgør, hvor mange dage du har været syg.

Bliver du syg i din ferie?
Du har ret til at få erstatningsferie i op til fire uger, hvis din ferie skulle blive ødelagt af sygdom, som opstår, efter at du er gået på ferie.

Der er en såkaldt karensperiode på fem dage. Det betyder, at de fem første sygedage i ferien i løbet af et ferieår ikke giver ret til en ny ferie. Til gengæld skal du være opmærksom på, at du ”samler sygedage sammen” i hele den periode, vi kalder ’ferieåret’. På grund af overgangen til ny ferielov løber ferieåret denne sommer fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. Så er du fx syg to dage i begyndelsen af din sommerferie og fire dage i den sidste uge af din sommerferie, altså i alt seks dage, har du ret til en ny feriedag.

- Det er bare supervigtigt, at du straks på første sygedag giver din arbejdsgiver besked om, at du er blevet syg. Uanset om du er i udlandet eller derhjemme. Du skal også fremskaffe dokumentation for sygdommen, så det er en god idé at få en kopi af journalen eller en friattest fra lægen, siger advokat i HK Privat, Klara Hoffritz.

Medmindre andet er aftalt med din arbejdsgiver, skal du selv betale for en friattest (det hedder en lægeerklæring nu, red.) fra lægen, hvis du bliver syg under din ferie.

Du skal huske at raskmelde dig til din arbejdsgiver igen. Du kan vælge at holde resten af din ferie som aftalt, eller du kan møde på arbejde igen, men husk at meddele din arbejdsgiver, hvad du vælger. Du har ikke ret til at holde din erstatningsferie i direkte forlængelse af den aftalte ferie, men du kan selvfølgelig aftale det med din arbejdsgiver, hvis han eller hun er med på det.

Er du syg op til din ferie?
Bliver du syg, inden din ferie begynder, gælder nogle andre regler. Her er det vigtigt, at du ringer til din arbejdsgiver og melder dig syg inden normal mødetid på den første feriedag. Så påbegynder du nemlig slet ikke din ferie, så længe du er syg.

- Modsat sygdom opstået under ferien er der ved sygdom opstået før ferien ikke en karensperiode, og du har altså ret til at holde feriedagene på et andet tidspunkt, siger Klara Hoffritz, der igen understreger vigtigheden af at få dokumentation fra lægen på, at man er syg.

- Men beder din arbejdsgiver om dokumentation for sygdom opstået inden ferie, er det arbejdsgiveren, som skal betale.