Mand vasker hænder

Godt en tredjedel af HK Stats medlemmer oplever, at rengøringen på deres arbejdsplads er mangelfuld i forhold til coronareglerne. Gå i dialog med den lokale ledelse, lyder anbefalingen fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Modelfoto: Mostphotos.

'Det bliver ikke gjort rent ofte nok'. 'Rengøringen har samme dårlige standard som den havde inden corona'. 'Der bliver ikke gjort rent som beskrevet i retningslinjerne, fx daglig rengøring af kontaktflader/dørhåndtag'.

Sådan lyder svarene fra 3 af de statsansatte, som i juni har svaret på en spørgeundersøgelse fra HK Stat om blandt andet genåbning af statens arbejdspladser efter coronaen.

Flere og flere vender tilbage til deres arbejdsplads, og det stiller øgede krav til de statslige arbejdsgivere om at sørge for, at hygiejne og rengøring lever op til statens egne retningslinjer efter covid-19.

Statsministeren har ellers opfordret danskerne til fortsat at have fokus på god hygiejne for at undgå smittespredning. Men statens egne arbejdspladser kan ikke altid leve op til de skærpede regler for hygiejne og rengøring. Det viser HK Statbladets undersøgelse blandt 1.468 medlemmer.

Hvordan oplever du rengøringen?

HK Statbladet har spurgt et repræsentativt udsnit af medlemmer på tværs af statens arbejdspladser: ”Hvordan oplever du, at din arbejdsplads håndterer rengøringen, efter du er vendt tilbage?” 856 respondenter har svaret på det spørgsmål, og 55 procent svarer, at ”rengøringen lever helt op til de særlige krav, der gælder nu.”

25 procent svarer, at rengøringen delvist lever op til de særlige krav, mens godt 9 procent svarer, at rengøringen ikke lever op til de særlige krav, der gælder nu. 11 procent ”ved ikke”.

Dermed svarer 34 procent eller godt en tredjedel af de statsansatte, at rengøringen enten delvist eller slet ikke lever op til coronakravene.

'Vi skal selv stå for rengøring … og det når vi ikke, da der er andre arbejdsopgaver, som har stramme deadlines', lyder et af svarene i undersøgelsen.

Næstformand i HK Stat Peter Raben påpeger, at mange statslige chefer gør et stort arbejde for at sikre deres medarbejdere og få hverdagen til at hænge sammen i en svær tid. Men han mener ikke, at det kan være rigtigt, at nogle statsansatte skal arbejde under så beskidte og uhumske forhold.

- Jeg er dybt rystet! Det bør aldrig være op til den enkelte at sørge for rengøringen og da slet ikke i en coronatid, hvor der lægges så stor vægt på hygiejne og renlighed. Vi forventer naturligvis, at arbejdsgiverne sørger for forsvarlige rammer. Det er ledelsens ansvar, at medarbejderne kan arbejde under trygge og sikre forhold, og her lyder det klart som om, at der nogle chefer, som ikke har levet op til deres ansvar, siger han.

Læs også: Fortsat bekymring for coronarengøring i Forsvaret

Undgår kaffe og vand for ikke at skulle tisse

200 af de statsansatte har valgt at uddybe deres svar med en kommentar. Blandt dem skriver mange, at rengøringen var mangelfuld før coronaen, og ikke er blevet bedre. 'Toiletter og gulve er møg beskidte. Det er faktisk endnu værre end før coronaen', lyder et svar, som er afgivet 22. juni.

'Fik at vide, inden vi mødte op, at alt var blevet grundigt rengjort, og at køkken, toiletter og håndtag ville blive rengjort flere gange dagligt. Da vi mødte ind og skulle taste vores adgangskode for at komme ind i bygningen var den bestemt ikke rengjort – der sad et tykt lag af snavs, så vi næsten ikke kunne se tallene. Og der bliver ikke gjort mere rent end ellers, hverken toiletter, køkken eller håndtag. Der er flere af kollegaerne, der ikke drikker kaffe/vand i løbet af dagen for at undgå at skulle bruge toiletterne', lyder et andet svar.

- Der er sparet rigtig meget på rengøring i staten, og det er jo fuldstændig uholdbart, hvis medarbejdere afholder sig fra at bruge arbejdspladsens toiletter, fordi de er beskidte, siger Peter Raben.

85 procent af svarpersonerne angiver: ”Jeg føler mig tryg i forhold til smittefare ved den måde, arbejdspladsen har lagt genåbningen til rette”. 7 procent føler sig ikke trygge ved den måde, arbejdspladsen åbner. 8 procent ”ved ikke”.

Ansvar fortaber sig

Statens rengøring er de fleste steder udliciteret, og Peter Raben mener, at den mangelfulde rengøring illustrerer flere problemer ved udlicitering.

- Firmaerne skal jo tjene penge til aktionærerne, og vi hører ofte, at der er alt for få rengøringsmedarbejdere til alt for meget rengøring. Om kontrakten er overholdt, bliver hurtigt til et juridisk slagsmål, som kun advokater og konsulenter tjener på, mens medarbejdere og i sidste ende skatteborgerne er taberne.

I særlige situationer som ved covid-19 kan det være svært at lave de nødvendige lokale justeringer, og der er en risiko for, at ansvaret fortaber sig i en Bermudatrekant mellem den enkelte statslige institution, Bygningsstyrelsen og den private leverandør, mener han.

Det er en rigtig beskidt affære, som bør få politikerne til at sætte al videre udlicitering i bero og sigte imod mere indlicitering i stedet for, som flere kommuner allerede har gjort. Det giver en bedre rengøring og ordentlige arbejdsforhold betaler sig også på bundlinjen, siger Peter Raben.

Han tilføjer, at HK Stat sammen med Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) vil holde nøje øje med situationen og følge op på, om der bliver gjort ordentlig rent på statens arbejdspladser.

HK Statbladet har foreholdt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen undersøgelsens resultater og spurgt:

Hvordan forholder Medarbejder- og Kompetencestyrelsen sig til, at over en tredjedel af respondenterne i HK Statbladets undersøgelse ikke oplever, at rengøringen på arbejdspladsen lever op til de særlige krav i forbindelse med genåbning efter coronanedlukningen – og hvilke konkrete tiltag vil man sætte i værk?    

Som svar har vi modtaget følgende på mail:

'Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, KL og Danske Regioner har udsendt retningslinjer for ansvarlig genåbning af offentlige kontorarbejdspladser. Det fremgår blandt andet, at den enkelte arbejdsgiver ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør sikre grundig rengøring på arbejdspladsen. Oplever man som medarbejder, at rengøringen på den konkrete arbejdsplads ikke lever op til retningslinjerne, anbefaler Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, at man går i dialog med sin lokale ledelse om det.'

Fakta om undersøgelsen

Spørgeundersøgelsen er gennemført af HK Statbladet i første halvdel af juni 2020. I alt 4.000 medlemmer modtog mails med undersøgelsen. 1.468 har svaret.
I hvilket omfang møder du aktuelt fysisk op på din arbejdsplads?
Hele min arbejdstid: 41%
En del af min arbejdstid: 23%
Jeg møder ikke fysisk op på min arbejdsplads: 35%
Hvordan oplever du, at din arbejdsplads håndterer rengøringen, efter du er vendt tilbage? (856 besvarelser)
Rengøringen lever helt op til de særlige krav, der gælder nu: 55%
Rengøringen lever delvist op til de særlige krav, der gælder nu: 25%
Rengøringen lever ikke op til de særlige krav, der gælder nu: 9%
Ved ikke: 11%

 

Klip fra 200 HK Stat-medlemmers svar om rengøring på de statslige arbejdspladser - KLIK OG ÅBN
- Der er ingen ændringer i rengøringsniveauet i forhold til før covid-19, vi ansatte forsøger at råde bod på den manglende rengøring ved selv at gøre yderligere rent.

- Der kommer rengøring på kontoret midt på dagen, hvor vi alle sidder og arbejder, og så bliver det ofte kun gjort overfladisk.

- Der manglede håndsæbe på et af toiletterne, og der manglede lidt flere håndsprit rundt omkring.

- Vi er blevet hjemsendt igen på grund af manglende/forkerte værnemidler.

- Måske lever de op til de officielle krav, men jeg synes, vi er mange mennesker, der bruger f.eks. toiletter og køkken, og jeg oplever ikke, der er mere rengøring end før corona.

- Der bliver ikke sprittet af, der mangler ofte sæbe og sprit på toiletterne, og standarden er i det hele taget lav.

- Jeg vendte tilbage til arbejdet efter påske, og i starten var der ekstra rengøring, men nu er vi tilbage til før corona.

- Der bliver ikke gjort rent hver dag. Der gøres kun rent på kontorerne 1 gang ugentligt pga pres på ekstra rengøring andre steder.

- Vi får, hvad vi betaler for. Men vi har gummihandsker og masser af håndsprit, vi selv bruger, også ude ved chaufførerne, og de bruger det flittigt, og vi kan spritte computer, tlf, af mv., så vi passer på hinanden.

- Der er stadig skidt i krogene, der gør, at ens luftveje bliver irriteret, så man hoster og harker og dermed kan sprede virus.

- Vi har fået farlige rengøringsmidler, som ikke må komme på hud/skal bruges i godt udluftet rum m.m., til at tørre vores skrivebord af. Og før det havde vi baby vådservietter.......

- Vi har krav om rengøring og afspritning af fællesarealer minimum 2 gange om dagen, og det sker ikke, f.eks. mangler håndklædepapir på toiletter ofte, fordi der ikke bliver fyldt op i takt med øget håndvask.

- Sad 10 dage på kontor, der ikke blev gjort rent.

- Der er ingen ændringer i rengøringen... jeg har været mødt ind i hele perioden... der bliver støvsuget og tømt skraldespande, og det er det... sådan har det været hele tiden, og der er ingen aftørring af flader eller noget som helst andet... de første to uger blev der slet ikke gjort noget, da det blev glemt, at vi var blevet beordret ind som kritiske...

- Kontaktflader rengøres efter forskriften (tror jeg), resten af rengøringen halter - som altid.

- ISS håndterer rengøringen her, og der mangler der arbejdskraft. De medarbejdere, der er tilbage, løber alt hvad de kan.

- Rengøring er udliciteret, og der bliver kun gjort rent på bla. mit kontor, 1. gang om ugen.

- Der bliver ikke gjort mere rent end før corona. Vi er 30 mennesker om 2 toiletter, og der bliver ikke gjort mere rent på vores toiletter. Heller ikke på kontoret.

- Jeg har 2 arbejdspladser, og på den ene er der "kun" sat håndsprit frem, men ingen ekstra rengøring eller afspritning. På den anden er der en hel retningslinje for, hvordan man skal gebærde sig på kontorerne og opholdsrum med afspritning af borde og kontaktfalder og hænder mv.

- Der er rengøring flere gange end normalt, men det er en meget overfladisk rengøring, som principielt lige så godt kunne undværes.