Mettemarie Lunding, HK Hovedstaden- Vi tager alle muligheder for uddannelse i betragtning, så de opsagte medlemmer kan søge job uden for lufthavnen – gerne med nye fag-fagligheder i rygsækken, siger VKC-vejleder Mettemarie Lunding fra HK Hovedstaden. Foto: Torsten Raagaard.

Der er langt mellem flyenes takeoff fra lufthavnen i Kastrup for tiden. Der er tomt i check-ins og security, på landingsbaner og runways. Faktisk er krisen i luftfarten så omsiggribende, at antallet af fyrede medlemmer af HK Hovedstaden i sidste uge nåede helt op i nærheden af 600 medlemmer, som står uden job.

Det er baggrunden for, at HK Service Hovedstaden i tæt samarbejde med fagforeningens Virksomheds- og Kompetencecenter og i konstant dialog med tillidsfolk i de enkelte selskaber har gennemført en række informationsmøder for de folk, som har fået en opsigelse i deres e-boks.

- Vi har haft cirka 150 opsagte medlemmer igennem fordelt på indtil videre 6 informationsmøder, som vi har kørt med hjælp fra tillidsrepræsentanter, de faglige fra HK Service Hovedstaden, Job og Vejledning, Karrieretelefonen samt Tårnby Uddannelses- og Jobcenter i lufthavnen, fortæller Mettemarie Lunding, vejleder i VKC Hovedstaden.

Det handler om overblik
- Formålet med informationsmøderne er, at de opsagte får et overblik over de mange forskellige muligheder for uddannelse, de bliver tilbudt. Så de selv kan stykke uddannelse sammen i forhold til den profil, de hver især har, forklarer Mettemarie Lunding.

- Afhængigt af det enkelte medlems profil er der stor forskel på, hvilke tilbud der er mest fordelagtige, og hvordan et uddannelsesforløb kan skrues sammen. Det gælder derfor om at få klædt vores medlemmer godt på til at træffe de rigtige valg i forhold til uddannelse og deres videre karriere, siger hun.

Og uddannelsesmulighederne står nærmest i kø. Det kan være VEU i opsigelsesperioden, det kan være brug af Omstillingsfonden, det kan være Varslingspuljemidler, eller det kan være 6 ugers jobrettet uddannelse og selvfølgelig HKs gratis onlinekurser. Det store udbud og de mange kombinationsmuligheder er baggrunden for VKCs ønske om at give medlemmerne et bedre overblik, som kan bruges her og nu.

- Vi tilbyder også medlemmerne en individuel uddannelsesvejledning. For vores medlemmer skal være velforberedte i forhold til de valg, de stilles overfor, når de møder op i det nye uddannelses- og jobcenter, som Tårnby Kommune har oprettet i Københavns Lufthavn, fordi kommunen skal administrere varslingspuljemidlerne, siger VKC-vejlederen.

Ny faglighed og nye baner
- Vi vil give medlemmerne mulighed for at sammensætte en ny fag-faglighed til sig selv i et andet område end luftfart, siger Mettemarie Lunding.

Hun forudser, som i øvrigt en række luftfartsanalytikere og folk med tæt branchekendskab, en længerevarende krise i luftfarten, der kan strække sig over de kommende år.

Mettemarie Lunding har selv arbejdet i 20 år i lufthavnen, og mange af de aktuelt fyrede er tidligere kolleger, som hun nu vejleder videre i arbejdslivet.

- Det er svært. Men på den anden side er det en fordel, at jeg kender de opsagte medlemmers profiler godt og ved, hvor de har deres forcer, siger VKC-vejlederen.

- Mange af de kompetencer, en typisk luftfartsprofil har, er stærkt efterspurgte i mange andre brancher. Så jeg er positiv i forhold til, at langt de fleste med de uddannelsestilbud, de nu får, kommer hurtigt videre i andre karriereforløb, forudsiger Mettemarie Lunding.