Administrationsbachelorernes faglighed skal sættes på dagsordenen det næste år. Det er et af de mål, det nye formandskab har sat sig. Det digitale årsmøde valgte Kasper Sørensen fra VIA UC i Aarhus som formand samt Ida Gedsø fra UCN i Aalborg og Joan Thorsø Øland fra VIA UC i Viborg som næstformænd. Og det nye formandskab glæder sig til at trække i arbejdstøjet.

En af deres første mål er at skabe synlighed om både ABL/HK og administrationsbachelorernes faglighed. De vil gerne være synlige både over for administrationsbachelorstuderende, men også over for kommende arbejdsgivere og andre interessenter.

- Vi vil gerne sætte mere fokus på administrationsbachelorernes faglighed. Arbejdsgiverne skal slet ikke være i tvivl om, hvilke kompetencer vi har, og hvor mange forskelligartede opgaver, vi kan løse. Vi skal ud og være proaktive. Vi vil skrive debatindlæg, deltage i debatter og komme ud alle de steder, det er relevant, lyder det fra den nyvalgte formand, Kasper Sørensen.

Indflydelse til de enkelte medlemmer

Også ABL/HK’s medlemmer vil fremover se mere til det nye formandskab.

- En lille ting er f.eks., at vi vil sende dagsorden til vores bestyrelsesmøder ud i rigtig god tid, så bestyrelsens medlemmer har mulighed for at tale med deres medstuderende om de forskellige punkter, og vi på den måde får flere medlemmers perspektiver med i arbejdet. På den måde vil det enkelte medlem få mere indflydelse, forklarer Joan Thorsø Øland og Ida Gedsø supplerer:

- Vi vil gerne ud og vise medlemmerne, hvad de kan bruge os til. Hvis de synes, der er noget på uddannelsen, der skal løftes eller en problematik, vi bør drøfte. Vi har netværket og de kontakter, der skal til for at sætte fokus på lokale ting. Det kan også være frafald, manglende motivation eller studiemiljø. Eller hvis man på den enkelte uddannelsesinstitution ønsker et kursus eller en oplægsholder, så kan vi også hjælpe med det, fortæller Ida Gedsø og tilføjer af bestyrelsen også gerne agerer kontaktformidler, hvis man har brug for at tale med en dimittend.

Følger du Administrationsbachelorerne på Facebook? Her kan du kontakte ABL/HK’s bestyrelse, hvis du har forslag eller gode idéer til det videre arbejde.