Mundbind, visirer, engangskitler, afskærmning, afstand til kolleger og uanede mængder af håndsprit.

Selvom der rundt om på de danske arbejdspladser bliver taget alle tænkelige forholdsregler, er der stadig risiko for at blive smittet med corona.

Hvis du har haft corona eller får det, og du mener, at du kan være blevet smittet i forbindelse med dit arbejde, er det vigtigt, at sagen bliver anmeldt som arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere arbejdsskadestyrelsen).

- Da ingen endnu kender følgerne af at have haft covid-19, er det meget vigtigt, at alle tilfælde af mulig smitte i forbindelse med arbejde anmeldes, understreger advokat i HK Privat, Klara Hoffritz.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der i hvert enkelt tilfælde afgør, om der er tale om en arbejdsskade.

Af nye tal offentliggjort 13. juli fremgår det, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har modtaget 772 anmeldelser relateret til coronavirus. Sagerne drejer sig både om smitte, men også om allergi som følge af brug af værnemidler.

58 af sagerne er afgjort, hvor af 27 er anerkendt som arbejdsskade og 31 afvist. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oplyser, at alle de afgjorte sager, der handler om, at en person har fået corona efter smitte på sit arbejde, er anerkendt.

Hvis en arbejdsskade/-ulykke anerkendes, foretager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring en udmåling af erstatning i forhold til varigt mén, erhvervsevnetab og helbredelsesudgifter.

Hvornår er der tale om en arbejdsskade?
Tilbage i april udsendte Arbejdstilsynet en ny vejledning, hvor coronavirus blev anerkendt som arbejdsskade.

Her fremgår det, at hvis du er ansat i sundhedssektoren, vil det alene ud fra arbejdets art være sandsynligt, at man har været udsat for en smitterisiko, forklarer advokat Klara Hoffritz.

- For andre typer af arbejde uden for sundhedssektoren vil det kræve en mere konkret beskrivelse af arbejdet, man har udført, og hvordan arbejdsforholdene har været, før det konstateres som værende sandsynligt, at man har været udsat for smitterisiko i forbindelse med sit arbejde, siger hun og fortsætter:

- Vi vil meget gerne hjælpe vores medlemmer med disse sager. Har du allerede selv anmeldt sagen, eller har du været syg eller smittet med COVID-19, mens du har været på arbejde, så tøv ikke med at kontakte os, så vi kan guide dig og hjælpe dig igennem processen, siger advokat Klara Hoffritz.

Du kan kontakte din lokale HK-afdeling på 7011 4545.