To af aktivisterne i årets sydjyske Jobpatrulje klar til besøge unge fritidsjobbere 

Fagbevægelsens Jobpatrulje har i to uger kørt i det sydjyske sommerland for at tjekke løn- og arbejdsforhold for unge i fritids- og feriejob. Det er 41. år i træk, at unge frivillige kører Jobpatruljen sammen med repræsentanter for fagbevægelsen. I år besøgte de 960 virksomheder og talte med 296 unge fritids- og feriejobbere.

- Vi er blevet taget godt imod langt de fleste steder, og der har heldigvis været ordentlige forhold for de fleste fritidsjobbere. Hvor der var problemer, var det generelt set i småtingsklassen, siger en tilfreds Angelika Thøgersen, Ungdomskonsulent i HK Sydjylland og koordinator for Jobpatruljen i området.

Jobpatruljen er primært en oplysningskampagne, og derfor blev mange mindre problemer klaret med en forklaring til arbejdsgiveren om, hvad de unges arbejdsforhold skal være, og hvad der ikke er tilladt. 

Få steder - mange problemer

Alt var dog ikke idel lykke - ligesom de foregående år har Jobpatruljen mødt et mindre antal sydjyske virksomheder, der slet ikke er tæt på at overholde reglerne. 

- Det er få steder, hvor der har været alvorlige problemer, men så er der tit mange problemer samme sted. Hvis de unge får alt for lidt i løn og ingen tillæg, så er deres vagter tit også for lange, og de står alene, som de ikke må. De har også ofte farligt og tungt arbejde, som de heller ikke må. På sådanne problemsteder er der tit heller ingen pauser, vagtplaner eller sygeløn, og overraskende kan lønnen blive udbetalt uden lønseddel. De bliver indberettet til vores faglige afdelinger, så der kan komme ordentlige forhold, siger Angelika Thøgersen.

Databehandlingen er ikke slut endnu, men foreløbig ser det ud til, at 45 sager bliver sendt de faglige afdelinger i de deltagende fagforbund, primært HK og 3F, som står for langt de fleste job

Jobpatruljen havde et særligt forløb i år på grund af coronaepidemien. De unge besøgte ikke børnehaver, vuggestuer og andre arbejdspladser, der er ramt af coronarestriktioner. Det var også deres indtryk, at der er færre fritidsjobbere end sædvanligt, især de unge er der længere imellem. 

Det handler for Jobpatruljen om at sikre, at de unge får en god start på arbejdsmarkedet. Der er tit tale om det første job, og de unge ved for lidt om deres rettigheder. 
 
- Vi vil oplyse fritidsjobberne om, hvad de har krav på, når de er på arbejde. Jobpatruljen er vigtig, fordi vi er opsøgende. De unge kender ikke grundreglerne og ved ikke, hvem de skal spørge, hvis der er kritisable forhold, siger Angelika Thøgersen.