Den nordjyske jobpatruljekoordinator, Louise Nabe-Nielsen

Den nordjyske jobpatruljekoordinator, Louise Nabe-Nielsen

 

Efter 14 dages intens kampagne er det nu tid at gøre status over Jobpatruljen 2020 i Nordjylland.

Det sker, at Jobpatruljen bliver bedt om at gå igen, når de frivillige fra fagbevægelsens sommerkampagne møder op på en arbejdsplads og spørger, om de må interviewe ungarbejderne om deres arbejdsforhold. Denne sommer er det sket fire steder i Nordjylland: Hos en café i Aalborg, en iskiosk i Mariagerfjord Kommune og to dagligvarebutikker i to forskellige byer i Frederikshavn Kommune.

Det bekymrer den nordjyske jobpatruljekoordinator, Louise Nabe-Nielsen.

- Disse steder blev vi decideret smidt ud, fordi arbejdsgiveren ikke ønskede, at deres ungarbejdere kom i kontakt med os. Og det er ærgerligt, både i forhold til de ungarbejdere, det går ud over, og fremtidige ungarbejdere. Især fordi de arbejdsgivere, der lukker døren for os, ofte repræsenterer arbejdspladser, hvor vi har set gentagne sager igennem flere år, forklarer Louise Nabe-Nielsen.

To politianmeldelser

Hun understreger, at Jobpatruljen ikke er en myndighed, men består af frivillige unge, der på vegne af HK og 3F i Nordjylland tager rundt og besøger arbejdspladser, hvor unge er ansat.

- Vi har fagbevægelsen i ryggen, og det er da også HK og 3F, vi sender de sager til, som vi kan konstatere kræver en opfølgning, siger Louise Nabe-Nielsen.

I langt de fleste tilfælde sker der det, at fagforeningen henvender sig til den pågældende arbejdsplads, og så løses problemerne som ad den vej. Men der er også tilfælde, hvor Arbejdstilsynet må involveres, og i enkelte sager, hvor der er tale om deciderede lovovertrædelser, ender det med, at fagforeningen indgiver en politianmeldelse. Det er sket to gange i Nordjylland denne sommer.

- De steder, der ikke vil have os ind, har vi ingen mulighed for at sikre, at der er kontrol med ungarbejdernes forhold. De unge vil jo ofte gerne interviewes af os. De vil gerne vide mere om, hvad de må og ikke må, når de er på arbejde. Det er bekymrende, at der er arbejdsgivere, der på den måde fralægger sig ansvaret for at sikre gode arbejdsforhold for de unge, siger Louise Nabe-Nielsen.

Eksemplerne er anonymiserede for at beskytte de unge.

Interviews med i alt 412 unge - mange sager med kritisable forhold

Jobpatruljen kørte i ugerne 28 og 29 rundt i hele Nordjylland. Her interviewede i alt 412 ungarbejdere, og i 146 tilfælde blev sagen sendt videre til faglig opfølgning. Det er flere end en tredjedel af ungarbejderne, der oplever, at der er problemer.

I en nordjysk iskiosk var modtagelsen af Jobpatruljen lige så kold som varerne i disken

I en nordjysk iskiosk var modtagelsen af Jobpatruljen lige så kold som varerne i disken

 

107 af sagerne handler om arbejdsmiljø, typisk fordi ungarbejdere enten løfter eller skubber mere end tilladt, arbejder alene eller har for lange vagter. De kan også være, at de ikke får de pauser, de har krav på eller mangler at få instruktion i arbejde med maskiner og kemikalier.

- Indenfor vores område, HK detailhandel, oplever vi, at det især er hos nogle af kæderne med selvstændige købmænd, der er mange sager til faglig opfølgning. Der er en ophobning af mindre sager, men også enkelte alvorlige, siger Louise Nabe-Nielsen.

Lange vagter, tunge løft og skældud

I år har Jobpatruljens rundtur resulteret i to politianmeldelser mod restaurationer. Begge steder var der en ansat under 18 år, der udskænkede alkohol.

I en dagligvarebutik i Frederikshavn Kommune var der en 16-årig, der havde 11 timers-vagter, selv om man som 16-årig højst må arbejde otte timer i ferieperioder og på skolefridage. Her havde den samme ungarbejder fået fingrene i klemme. Ulykken, der ikke blev anmeldt som en arbejdsskade, kostede den unge to sygedage. I en anden dagligvareforretning i Frederikshavn Kommune var det også galt med en 15-årig, der dels havde lange vagter, dels blev sat til at tømme en pappresser, som man skal være fyldt 18 for at betjene.

På en café i Aalborg var to ungarbejdere alene på vagt til kl. 22, selv om der skal være en voksen til at holde tilsyn med ungarbejdere, når de er på job. Her skulle ungarbejderne også selv finde afløsere ved sygdom, selv om det er arbejdsgiverens opgave.

I en dagligvareforretning i Vesthimmerlands Kommune var en 16-årig medarbejder blevet skældt ud og havde fået besked på at møde ind under sygdom. Ungarbejderen havde også siddet alene i kassen og fået ondt i ryggen efter at have løftet tunge mælkekasser. Unge under 18 år må ikke sidde ved kassen uden en ansvarshavende over 18 år tilstede i butikken, og må højst løfte 12 kilo.

Skal passe bedre på de unge

- Alt sammen eksempler, der viser, at vi skal blive bedre til at passe på de unge, når de passer deres fritidsjob. Ofte ved de unge ikke selv nok om reglerne. De kan derfor ikke sige fra, når de bliver overtrådt, eller også finder de sig i mere end godt er, fordi de er bange for at miste jobbet, siger Louise Nabe-Nielsen.

Heldigvis bliver Jobpatruljen taget godt imod de fleste steder.

- Vi møder også arbejdsgivere, der gerne vil gøre det så godt som muligt, men det er heller ikke alle, der kender reglerne eller ved, hvordan de skal gribe det an. I Jobpatruljen stiller vi gerne vores viden til rådighed for både ungarbejdere og arbejdsgivere. Men det forudsætter altså, at vi bliver lukket ind, siger Louise Nabe-Nielsen.