Alle på nær 5 medlemmer af HK blev reddet fra fyringsrunden i Gate Gourmet, der berørte 435 medarbejdere, fortæller HK-tillidsrepræsentant Vagn Andersen.

Corona har lukket flytrafikken ned, og de få fly i luften serverer ikke mad for passagerne. Derfor modtog 435 medarbejdere i Gate Gourmet i onsdags en fyreseddel.

Tillidsrepræsentant for HK’erne i Gate Gourmet, Vagn Andersen, har spillet en central rolle i forhandlingerne for at redde kollegernes arbejdspladser. 

-Det har været en barsk omgang, men ledelsen har sammen med tillidsrepræsentanter for de forskellige faggrupper, arbejdet på at nedbringe antallet af afskedigelser, fortæller Vagn.

-Vi har benyttet mange forskellige foranstaltninger for at redde HK-medlemmernes stillinger. 

Opsagte står forrest i køen til nyt job

Det er blandt andet arbejdet med omplacering og frivillige opsigelser, der har nedbragt antallet af afskedigelser.

-Det er vigtigt, at der er et tæt samarbejde med den lokale tillidsrepræsentant, som kender virksomhedens daglige drift og den faglige konsulent, som i højere grad kender lovning og jura. 

-Tilsammen har vi fundet smuthuller og løsninger, så flere små stillinger er blevet til fuldtids-HK-stillinger. Derfor har vi kunnet forhandle seriøst og løsningsfokuseret med ledelsen, uddyber faglig konsulent Peter Moesgaard fra HK Service Hovedstaden.

-Vi er stolte af, at det er lykkedes at redde alle på nær 5 medlemmer af HK. Vi har også fået en garanti for, at de få opsagte står i en jobbank, så de får tilbudt job før eksterne ansøgere, når flytrafikken igen stiger, slutter Vagn Andersen.