BFA digital chikane

I denne tid er der særligt vigtigt at holde den gode tone på de digitale medier! Digital chikane kan især opstå for dem, som arbejder med mennesker: Arbejder du med borgere fx kunder, patienter og lignende, så oplever du formentlig, at telefonisk og digital kommunikation i denne specielle periode under coronaen fylder særlig meget.

Digital chikane er et arbejdsmiljøproblem, som skal forebygges og håndteres på arbejdspladsen. De 4 nye faktakort fra BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd & Offentlig administration kan hjælpe jer med at sætte gang i dialogen om digital chikane på jeres arbejdsplads. Hvert kort fokuserer på et bestemt emne og har tilhørende dialogspørgsmål.

Kortene vil guide jer igennem en dialog om:

  • Hvordan I forstår digital chikane hos jer
  • Om I kan gøre mere for at forebygge og håndtere problemet
  • Om I kan arbejde mere med den enkelte ansattes viden og kompetencer
  • Om I kan arbejde med arbejdspladsens procedurer og politikker

Hent faktakortene på arbejdsmiljoweb.dk/faktakort-digital-chikane