Motiv fra BFA plakat

Risiko for smitte med coronavirus stiller nye krav til rengøring og hygiejne på arbejdspladserne. Det betyder, at mange medarbejdere udover rengøringspersonalet har en aktiv rolle i at forhindre smitte fx ved at spritte af, rydde op og gøre overflader rene. BFA har derfor udarbejdet en række materialer, der kan hjælpe til at skabe klarhed over, hvordan arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen kan lægge en plan for at instruere og oplære medarbejderne i de nye opgaver.

Materialet er også relevant for tillidsrepræsentanter, da tilrettelæggelse af de nye opgaver vil skulle drøftes i samarbejdsudvalget; fx hvilke nye opgaver den ekstra rengøring vil medføre for den enkelte medarbejder, og hvordan de passer ind i forhold til medarbejdernes almindelige arbejdsopgaver.

Læs også: Trods corona halter rengøringen på flere statslige arbejdspladser

Arbejdsmiljøkonsulent i HK Stat Betina Halbech pointerer, at man i arbejdspladsernes lokale samarbejdsfora skal være opmærksom på at få afsat den nødvendige tid til de ekstra rengøringsopgaver, som coronasituationen medfører.

- Når den enkelte medarbejder skal indlægge tid til ekstra rengøring og desinfektion, skal man have øje for at tilrettelægge arbejdet, så der er den nødvendige tid hertil i forhold til den samlede opgavemængde. Vi ved fra tidligere medlemsundersøgelser, at arbejdspresset i forvejen er højt på mange af de statslige arbejdspladser. Det er derfor vigtigt at finde løsninger lokalt, der sikrer en fornuftig balance mellem opgaver og ressourcer, siger hun.

I BFA's materialepakke covid-19 og arbejdsmiljø finder du blandt andet:

  • Faktaark om rengøring
  • 2 korte animationsfilm 'Hjælp rengøringspersonalet ved at rydde op' og 'Sprit dine hænder af'
  • En plakat til udprint med budskabet om at rydde op
  • Erfaringer fra arbejdspladserne i relation til de ekstra rengøringsopgaver
  • Artikel om håndhygiejne og forebyggelse af håndeksem