Forvaltningsret, borgernes retssikkerhed og korrekt sagsbehandling er hele fundamentet for tilliden til den offentlig forvaltning og til medarbejderen som myndighedsperson.

Det vil HK Kommunal sætte fokus på ved en temadag tirsdag d. 27. oktober i Vejle.

Hør fx borgerrådgiver Jesper Cortes fortælle om de forvaltningsmæssige problemstillinger, som han får flest klager og henvendelser om fra utilfredse borgere 

Desuden får du decideret undervisning i så vigtige emner som notatpligt, journaliseringspligt, sagens oplysning og partshøring samt regler og myter om GDPR.

Når dagen er omme vil du forhåbentlig være en endnu bedre forvalter med opdateret viden på de vigtigste forvaltningsmæssige principper, så det i hvert fald ikke er på grund af dig, der kommer klager.

Tilmeld dig og læs mere om programmet her – og temadagen er selvfølgelig gratis for medlemmer af HK.

Yderligere oplysninger hos fagkonsulent gitte.strobak@hk.dk