Efter at danske kommuner i en årrække har privatiseret flere og flere velfærdopgaver på områder som trafik, løn, beskæftigelse og rengøring går udviklingen nu den modsatte vej. Fra og med 2017, hvor udliciteringsbølgen toppede, er kommunerne under ét nemlig begyndt at hjemtage flere opgaver.

I 2017 udliciterede – eller konkurrenceudsatte – kommunerne 27,1 procent af værdien af de opgaver, som private i teorien kunne løse. Andelen faldt til 26,9 procent i 2018 og til 26,5 procent ved den seneste 2019-opgørelse. Det viser Social- og Indenrigsministeriets seneste Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU).

Et fald på 0,4 procentpoint fra 2018 til 2019 svarer immervæk til, at kommunerne henover året har fravalgt private løsninger for i alt omkring 920 millioner kroner. Den tendens til afprivatisering viser sig også på europæisk plan.

Færre privatiseringer af kommunale HK-opgaver

Faldet i andelen af opgaver, kommunerne udliciterer, ses ligeledes på konto 6. Kontoen omhandler administration og myndighedsopgaver og er det bevillingsmæssige udgangspunkt for langt hovedparten af de kommunale HK’eres arbejde.

Fra og med 2013, hvor flest administrative opgaver blev konkurrenceudsat, til 2019 er IKU’en på konto 6 faldet med 2,3 procentpoint – fra 23,2 procent til senest 20,9 procent. Det betyder, at kommunerne hen over de seneste år selv varetager flere opgaver på blandt andet beskæftigelses- og socialområdet. Det samme gælder for løn-, personale-, økonomi- og it-opgaver.

Sjællandske kommuner udliciterer mest

Tallene viser i øvrigt, at der kommunerne imellem er meget store forskelle på, hvor mange opgaver, der bliver konkurrenceudsat.

De sjællandske kommuner uden for Hovedstadsområdet er generelt mere udliciteringsvenlige end de fynske og jyske kommuner. Syv sjællandske kommuner er repræsenteret på top 10-listen over de kommuner, der konkurrenceudsætter flest velfærdsopgaver.

I toppen af privatiseringsskalaen ligger nordsjællandske Gribskov Kommune, der med en udliciteringsgrad på 43,7 er landets suverænt mest privatiseringsivrige kommune. I den anden ende af skalaen finder vi Samsø, Ærø, Tårnby og Norddjurs kommuner, der alle udliciterer omkring 20 procent af deres velfærdsopgaver.

Konkurrenceudsættelse er uafhængig af partifarve

På det administrative område – konto 6 – toppes udliciteringslisten af Læsø, Langeland, Ishøj, Fanø og Vordingborg kommuner, der alle konkurrenceudsætter mere end 28 procent af opgaverne. Nordfyn, Rødovre, Furesø, Rudersdal og Tønder kommuner udliciterer alle mindre end 16 procent af deres administrative opgaver.

Graden af privatisering i den enkelte kommune er helt uafhængig af, om kommunen er socialdemokratisk eller borgerligt styret.

Artiklen er opdateret 07. august 2020