Bag optagelsestallene ligger en politisk beslutning fra Christiansborg om, at udvalgte uddannelsesinstitutioner i kølvandet på corona-krisen må optage 20% flere studerende på de videregående uddannelser – herunder også laborantuddannelsen.

Og det bekymrer Dansk Laborant-Forening/HK.

- Først og fremmest et tillykke med optagelsen til de studerende. Jeg er sikker på, at det er nogle topmotiverede studerende, der nu indtager øvelseslokalerne på landets laborantskoler, siger formand fra DL-F, Susanne Bahne Hansen.

- DL-F stiller sig dog kritiske over for en så kraftig udvidelse af studiepladserne på laborantuddannelsen. I foråret hørte DL-F fra laborantskolerne bekymringer om for få praktikpladser. Så enten må skolerne have løst den udfordring med et snuptag hen over sommeren eller også har laborantskolerne en stor opgave foran sig med at skabe det nødvendige antal praktikpladser. For de 100 ekstra laborantstuderende har naturligvis en forventning om at kunne færdiggøre deres laborantuddannelse og den sag vil DL-F følge tæt, udtaler DL-F formanden.

Ud fra optagelsestallene på www.ufm.dk kan DL-F se, at skolerne melder om alt fra ”alle optaget, ledige pladser” til et adgangskrav på 6,2 på Københavns Professionshøjskole som det højeste adgangskrav på landsplan.

Kaos på praktikplads-situationen

DL-F er meget optaget af, at de laborantstuderende kan gennemføre deres uddannelse og din landsforening har i foråret udtrykt bekymring i forhold til manglende praktikpladser i kølvandet af corona-krisen.

Den 7. juli 2020 modtog DL-F en mail fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor man orienterede om muligheden for at gennemføre praktikken på laborantuddannelsen som ulønnet praktik (på SU) i efteråret 2020. Det skulle ifølge ministeriet alene være en midlertidig løsning grundet manglende praktikpladser på grund af corona-krisen og arbejdsgivernes dårlige økonomi.

Men at gå fra en bekymring om manglende praktikpladser til omgåelse af HK-overenskomsterne, hvor lønnet praktik er beskrevet – for langt den største del af laborantarbejdsmarkedet – var for hård kost for DL-F.

Derfor valgte DL-F sammen med HK Privat og HK Stat at kontakte ministeriet, der lagde sig fladt ned og bekræftede, at der selvfølgelig ikke kan indføres ulønnet praktik, hvor der er en HK-overenskomst.

Praktikken skal naturligvis være lønnet

- I DL-F har vi det synspunkt, at det 1-årige praktikforløb naturligvis skal foregå som lønnet praktik. Laborantpraktikanterne udfører et reelt stykke arbejde, hvor deres arbejdskraft i praktiktiden har værdi for arbejdspladsen. Det skal de selvfølgelig have løn for, da DL-F ellers kan være bekymret for, at der er arbejdsgivere, der vil spekulere i muligheden for at få ”gratis arbejdskraft”, forklarer formand for DL-F, Susanne Bahne Hansen.

Desuden mener DL-F ikke, at der med et snuptag kan indføres ulønnet praktik på ikke-overenskomstdækket virksomheder, da der står i bekendtgørelsen for laborantuddannelsen, at ”Den studerende må under ulønnet praktik i en offentlig eller privat virksomhed ikke indgå som arbejdskraft, herunder være underlagt virksomhedens instruktionsbeføjelse”.

- Uddannelses- og Forskningsministeriets udmelding om ulønnet praktik på laborantområdet er noget af en ”hovsa-løsning”, som kunne være løst mere gennemtænkt, hvis de havde inddraget alle relevante parter, siger DL-F formanden. 

Ring næste gang!

Corona-krisens omfang kom bag på de fleste af os og derfor kan der selvfølgelig blive behov for ”at tænke ud af boksen” i arbejdet med at skabe flere praktikpladser. Det arbejde er DL-F naturligvis klar til at påtage sig – hvis landsforeningen altså inddrages.

- Hvis Uddannelses- og Forskningsministeriet havde ringet, ville min anbefaling være, at man havde drejet hovedet ganske kort og kigget over mod de trepartsløsninger, med inddragelse af både arbejdsgiver og arbejdstager, som man har aftalt på erhvervsuddannelsesområdet (politisk placeret hos Undervisningsministeriet, red.), hvor man har kigget på de såkaldte ”AUB-midler”, som nu kan anvendes i opgaven med at skabe flere lærepladser under en corona-krise, udtaler DL-F formanden, Susanne Bahne Hansen.

- Det bliver en smule ”nørdet”, men de ekstra offentlige SU-penge man nu skyder ind i opgaven med at skabe flere praktikpladser (på ikke-overenskomstdækket virksomheder, red.), kunne i stedet være placeret i en form for pulje, hvor arbejdsgiver så kunne søge om tilskud til at dække forskellen på SU’en og praktikløn-niveauet i den overenskomst, som for virksomhedens brancheområde er mest dækkende, forklarer DL-F formanden.

Hvem har ansvaret?

I bekendtgørelsen for laborantuddannelsen står bl.a., at: ”Institutionen sikrer, at der til stadighed tilvejebringes det nødvendige antal praktikaftaler med private og/eller offentlige virksomheder”.

Derfor kan der ikke herske nogen tvivl om, at ansvaret for at studie- og praktikpladser hænger sammen, ligger hos skolerne.

I DL-F er man dog bevidste om, at landsforeningen også spiller en rolle i arbejdet på at skabe flere praktikpladser. Derfor har DL-F formanden denne opfordring: 

- Kig grundigt på jeres arbejdsplads og se, om I kan skabe en (ekstra) praktikplads de kommende år – for de studerendes skyld, udtaler Susanne Bahne Hansen.

Hvad kan du gøre?

I DL-F opfordrer man alle praktiksteder til at kontakte DL-F, såfremt man er i tvivl om lønniveauet for en laborantpraktikant eller har andre spørgsmål om praktikforløbet.

Kontakt DL-F på e-mail: dlf@hk.dk eller telefon 3330 4470.

Læs mere

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om alle optagelsestallene her:Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du læse nyheden om SU-baseret praktik: Studerende får hjælp til akut praktikproblem

Her finder du den opdaterede ”Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser”, hvor ulønnet praktik gældende for efteråret 2020 er skrevet ind.