Nedskæringer kan få solidarisk dagpengesystem til at kollapse

Mange års politiske slagsmål om dagpengeperioder, satser og dækningsgrader har udhulet dagpengene så eftertrykkeligt, at udbetalingerne halter langt bagefter den generelle lønudvikling i samfundet. For de fleste lønmodtagere vil overgangen fra løn til dagpenge betyde en halvering af den månedlige indkomst. Netop den udvikling kan i sidste ende få dagpengesystemet til at kollapse, mener tænketanken Cevea, der med en ny analyse opfordrer regeringen og Folketinget til at redde det solidariske dagpengesystem, inden det er for sent. Lønforsikringerne er nemlig langtfra noget, alle lønmodtagere kan få del i og drage fordel af, konkluderer Cevea i analysen. I forhold til private lønforsikringer findes de langt billigere kollektive lønforsikringer, der typisk bliver tegnet af fagforbund på vegne af store medlemsgrupper. I HK Kommunal betaler medlemmerne 41 kroner om måneden, og det giver dem en ekstra arbejdsløshedsforsikring oven i dagpengene. På den måde kan de hæve et beløb svarende til 80 procent af deres lønindkomst, selv om de mister jobbet. Der er 980 procent i prisforskel mellem HK Kommunal, der har den billigste forsikring, og Krifa, hvor det er dyrest at forsikre sig.

Politiken m.fl.
01-08-20

Kunstig intelligens skal lede efter fejl og svig i bjerge af bilag

Kommunen har lavet aftale med KMD om automatiseret behandling af hundredtusindvis af bilag, og det er en klar fordel, mener borgmesteren, der peger på, at bedragerisagen med Britta Nielsen viser, at der er behov for fokus på området. Den automatiserede løsning baserer sig bl.a. på "kunstig intelligens kunstig og Machine learning-algoritmer, der kan spotte sammenhænge og uregelmæssigheder, som det kan være vanskeligt og ressourcekrævende manuelt at finde". Kommunen forventer at spare et stort beløb og et stort antal stillinger ved manøvren. Ifølge kommunens egne oplysninger kræver opgaven med de mange fakturaer i alt 45,6 fuldtidsansatte. Da forslaget om automatiseret bilagsbehandling blev luftet i sin tid pegede fællestillidsmanden for de HK-ansatte i Aalborg Kommune Susanne Thorsø på, at kommunen var for optimistiske i forhold til, hvor mange stillinger man kunne spare.

Nordjyske
01-08-20

Tina Juul Hansen fejrer 25 års jubilæum i Svendborg Kommune

Tina Juul Hansen kan 1. august 2020 fejre 25 års jubilæum som ansat ved Svendborg Kommune. Tina Juul Hansen er HK Specialist og ansat på kontoret i Hjælpemidler & Hverdagsteknologi, som sagsbehandler på kropsbårne hjælpemidler. Hun startede som HK-elev i 1995 i Social og Sundhed. Efter en årrække blev kontoret i Myndighedsafdelingen samlet og Tina Juul Hansen blev en del af det sagsbehandler team i Hjælpemidler & Hverdagsteknologi, hvor hun arbejder i dag. De seneste år har Tina Juul Hansen også været tillidsrepræsentant for HK.
Tina Juul Hansen arbejder pligtopfyldende og samvittighedsfuldt til glæde for borgerne i Svendborg Kommune.

Fyns Amts Avis
01-08-20

Politisk flertal kræver undersøgelse af forholdene på plejehjem

I Randers Kommune kræver et flertal uden om Socialdemokratiet nu en uvildig undersøgelse af forholdene på kommunens plejehjem. Også i Århus er der kritik af den politiske ledelse af kommunens plejehjem. Formand for HK Kommunal Østjylland, Hans-Henrik Hansen, er efter offentliggørelsen af dokumentaren om forholdene på kommunens plejehjem især vred på den ansvarlige på ældreområdet, rådmand Jette Skive (DF): - Hun har simpelthen med et knips gjort sig til danmarksmester i ansvarsforflygtigelse ved ikke at tage det politiske ansvar på sig, siger Hans-Henrik Hansen og fortsætter: - Det er jo en total undsigelse og udtryk for en ringeagt overfor den samlede forvaltning. Som i så mange andre ulykkelige sager, får denne sag ikke konsekvenser for den politiske ledelse.

TV2 Østjylland
31-07-20

Navne

75 år. Bent Munk Jensen, fhv. HK-fællestillidsrepræsentant, Roskilde. Han er uddannet inden for spedition og er via beskæftigelsen i det kommunale videreuddannet som socialformidler. I slutningen af 70' erne deltog han i en fagpolitisk kamp om magten i den lokale HK-afdeling, og frem til 2013 bestred han flere fagpolitiske tillidshverv, blandt andet som formand for HK/Kommunal, HK Roskilde, forbundssektorbestyrelsesmedlem i HK Kommunal, tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant i Roskilde Kommune. Fra 1995-98 var han souschef i Beskæftigelsessekretariatet i Roskilde Kommune.

Politiken
12-07-20

Ny uddannelse må ikke få indtaget af lægesekretærelever til at gå i stå

Debatindlæg af Lene Buhl, formand HK Kommunal MidtVest. Jeg ser med glæde på den nye uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator. Lægesekretærerne er gået fra at være lægens sekretær til at være patienternes ambassadører med fokus på data, analyse og koordinering. Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator ser ud til både at matche faggruppens nye virkelighed og højne fagligheden. Men det faktum, at den nye uddannelse er på vej, skal ikke bevirke, at indtaget af lægesekretærelever går i stå. Der er nemlig stor mangel på uddannede lægesekretærer, og det mærker man ude på hospitalerne. Min opfordring skal derfor være, at hospitalsledelserne øger indtaget af lægesekretærelever over de næste par år, indtil de første sundhedsadministrative koordinatorer kan være færdiguddannede. Desuden skal de uddannede lægesekretærer have mulighed for kompetenceudvikling. Danske Regioner og HK Kommunal skal se på rammerne for opkvalificering af nuværende elever på den hidtidige uddannelse, men også for de lægesekretærer, som er færdiguddannet.

Dagbladet Holstebro-Struer, Folkebladet Lemvig m.fl.

10-07-20

4-dages arbejdsuge lagt i graven: Medarbejdere nåede at melde deres børn ud af daginstitutioner

Drømmen om en 4-dages arbejdsuge på Jobcentret i Esbjerg er lagt i graven. Det sker, fordi Dansk Socialrådgiver-forening og HK har krævet en ekstern evaluering, som Esbjerg Kommune nægter at betale for. Beskeden sendte torsdag chokbølger gennem Jobcenteret, fordi medarbejderne indtil da havde fået at vide, at alt var ok med forhandlingerne. - Vi blev dybt chokerede og vrede. Der er jo 86 procent af os, der har sagt ja til en 4-dages uge. Nogle har endda meldt deres børn ud af daginstitutionerne om fredagen. Andre har sågar set på et ekstra job om fredagen, siger Susanne Poulsen, der har været beskæftigelsesrådgiver på Jobcentret i Esbjerg siden 2007. For nyligt havde jobcenteret i Esbjerg et møde med fagforeningerne, og Susanne Poulsen havde håbet, at fagforeningerne på det møde havde givet udtryk for, at en ekstern evaluering kunne blive stopklods. - Så det er virkelig respektløst overfor deres medlemmer, at det først falder til jorden nu. Jeg har været medlem af HK i 42 år, men jeg overvejer at deponere mit medlemskab, siger Susanne Poulsen.

JydskeVestkysten
05-07-20

Forhandlinger om 4-dages arbejdsuge brudt sammen

Gennem flere måneder har Esbjerg Kommune forhandlet med HK og Dansk Socialrådgiverforening om at indføre 4-dages arbejdsuge for medarbejderne på Jobcentret. Men selvom der er stor tilslutning til forslaget blandt medarbejderne, så er idéen faldet til jorden grundet et stridspunkt er en ekstern evaluering til godt én million kroner - et ultimativt krav fra fagforeningerne, som Esbjerg Kommune afviser at betale for. Hverken HK eller Dansk Socialrådgiverforening ønsker at udtale sig i detaljer om det, de betragter som igangværende forhandlinger. - Vores krav til aftalen har ikke ændret sig. Den eksterne evaluering har været i spil helt fra begyndelsen, siger Dorthe Vestergaard, konstitueret formand i HK Kommunal Sydjylland. - Der er tale om et helt nyt projekt over to et halvt år, og det er enormt vigtigt, at vi følger op på, om det fungerer. Det kræver reel og valid forskning, siger Dorthe Vestergaard. Efter sommerferien skal økonomiudvalget tage stilling til om der kan bruges 840.000 kroner på evalueringen. Det anses dog som værende usandsynligt, at en sådan bevilling godkendes politisk, medgiver borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

JydskeVestkysten, TV Syd
03-07-20

50 års jubilæum: Kommunen blev Lissys skæbne

70-årige Lissy Ninna Mortensen trives i jobbet som økonomimedarbejder og har ingen planer om at gå på pension trods 50 års tro tjeneste hos først Arden- og sidenhen Mariagerfjord Kommune. Lissy Mortensen blev en del af kommunens sociale sikringsafsnit. Desuden blev hun fagligt engageret i HK og sikkerhedsrepræsentant. Regnskaber, budgetter og budgetopfølgninger på beskæftigelsesområdet har siden 2007 været en fast del af Lissys arbejdsdage. Hos Mariagerfjord Kommune har personalechef Flemming Bækby Nielsen lutter lovord til overs for Lissy Mortensen. - Erfarne, dygtige og samvittighedsfulde medarbejdere som Lissy har en kæmpe værdi for enhver arbejdsplads. Lissy er på mange måder en rollemodel for hendes unge kolleger med sin virkelyst, humør og faglige engagement. siger Flemming Bækby Nielsen.

Nordjyske m.fl.
01-07-20

HK advarer: Der skal ikke gå pandemi i arbejdsmiljøet

Debatindlæg af Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal, Martin Rasmussen, næstformand HK Danmark m.fl. Corona-krisen har vendt op og ned på arbejdspladserne. Nu skal finde vores "new normal" hvor vi også husker det, vi har manglet derhjemme - fællesskabet med kollegaerne. Her er det gode arbejdsmiljø en helt afgørende forudsætning. Så ja, der skal naturligvis være mere fokus på rengøring og værnemidler, men det må ikke flytte fokus fra ergonomi og indeklima. Og ja, der skal udvises større fleksibilitet i hvor og hvornår man arbejder, men ikke på bekostning af det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø. Det er stadig ledelsens ansvar at inddrage medarbejderne i udviklingen af et godt arbejdsmiljø, hvor grænserne mellem fritid og arbejde er tydelige, hvor der gennemføres regelmæssige arbejdspladsvurderinger og hvor der bliver handlet på kritiske situationer. Vi vil insistere på at fortsætte dialogen om et godt arbejdsmiljø.

A4 Medier
26-06-20

Jobcenter København: Medarbejdere utrygge efter genåbning

Beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune bad kort før 15. juni alle medarbejderne på jobcentrene om at møde fysisk på arbejde den dag. Det kom efter tidligere forsikringer om, at der ville komme en blød og tryg opstart. Det var dog ikke den oplevelse, de 200 medarbejdere på Jobcenter Københavns Center for Arbejdsfastholdelse (JKA) havde. Der var nye medarbejdere, der ikke var plads til. Der var ikke nok skærme til alle. Nogle steder var der vådservietter, men ingen håndsprit. Adm direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Tanja Franck siger, at hun lytter til medarbejdernes bekymring, men samtidig afviser hun kritikken. HK’ernes FTR, Kim Sørensen, siger, at det gav en masse røre hos kollegerne, at forvaltningen ville have alle på arbejde. - Forklaringen var, at vi skulle tunes ind på, at det var på den her måde efter sommerferien, siger han. I de enkelte centre har det været op til centerlederen at inddrage AMR’ere og TR’ere, men det er kun sket i nogle af centrene, fortæller Kim Sørensen.

NB-Beskæftigelse m.fl.
26-06-20

Puklen efter coronakrisen slider på sundhedsvæsnets personale

Debatindlæg af Ditte Adsersen, FTR på Amager og Hvidovre Hospital og bestyrelsesmedlem i HK Kommunal Hovedstaden. Lægesekretærerne har under coronakrisen endnu en gang bevist deres vigtige funktion som primær kontaktperson, da de ofte møder patienter og pårørende først, men ikke mindst i forhold til et sammenhængende patientforløb. Nu venter over to måneders udskudte aktiviteter med glødende telefoner i døgndrift og en kæmpemæssige pukkel, der skal afvikles. Arbejdsmiljøet for medarbejderne har længe været presset. Jeg er oprigtigt bekymret for, hvor mange medarbejdere vi mister. Én af ledelsens fornemmeste opgaver er at sikre et ordentligt arbejdsmiljø samt at sørge for, at medarbejderne er rustet til at varetage de opgaver, der hele tiden ændres. Så når medarbejderne ofte oplever at få afslag på udvikling og uddannelse, skyder vi simpelthen os selv i foden. Derfor skal vi benhårdt prioritere det, som skaber og udvikler attraktive arbejdspladser. Mere fokus på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling er nødvendige investeringer, der netop er med til at ruste os til at gøre den forskel, der gør en forskel for patienterne.

Politiken
24-06-20

Mangel på lægesekretærer kan true det sammenhængende sundhedsvæsen

Debatindlæg af Cristina Hedegaard Kildevang, konst. formand for Regionsbestyrelsen for DL/HK Kommunal i Region Midtjylland. I øjeblikket har vi kæmpe udfordringer med rekruttering af lægesekretærer i Region Midtjylland. Som repræsentanter for Regionsbestyrelsen for lægesekretærerne i regionen sender vi hermed en kraftig appel til hospitalsledelserne om at øge indtaget af lægesekretærelever betydeligt over de næste par år. Vi er nemlig oprigtigt bekymrede over, hvordan vi i fremtidens nære sundhedsvæsen kan opfylde behovene overfor både patienter og tværfaglige samarbejdspartnere, når vi ikke har hænder nok. For vores kerneopgave som lægesekretærer er jo at sikre det flow, den koordinering og den kommunikation, der bliver mere og mere nødvendig for at kunne navigere sikkert i et stadigt mere komplekst sundhedsvæsen. I Regionsbestyrelsen ser vi, at det er helt nødvendigt, at vores ledelser tager rekrutterings-udfordringen seriøst, så vi trygt kan se ind i en fremtid, hvor vi er kolleger nok til at udføre de administrative behov i sundhedsvæsenet. I modsat fald er vi alvorligt bekymrede for sammenhængen i sundhedsvæsnet.

Århus Stiftstidende m.fl.
23-06-20

Hastværk må ikke stå i vejen for læring af covid-19 indsats

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal, Lisbeth Lintz, formand Overlægeforeningen, Mona Striib, formand FOA m.fl. For de 110.000 ansatte i sygehusvæsenet er det afgørende, at vi lærer af vores erfaringer fra covid-19. Som faglige organisationer bidrager vi gerne. Vores ønsker for en evaluering er: Den skal basere sig på et bredt flertal i Folketinget og inddrage erfaringer fra de professionelle, som har stået i front. Den skal gennemføres, når der faktisk er tid til at bidrage til evalueringen. Der skal afsættes de nødvendige ressourcer. Med andre ord er vi bekymret for hastværk. Det vil være dybt relevant at undersøge problemerne med mangel på værnemidler og test. Og hvordan skaber vi et covid-beredskab i et sundhedsvæsen, der i forvejen er presset på ressourcer? Hvordan sikrer vi patienterne den bedst mulige behandling, uanset om de har covid-19 eller andre sygdomme? Og hvordan sikrer vi, at personalet ikke brænder ud efter at have knoklet med covid-19 hele foråret? Vi er klar til at drøfte, hvordan vi får en værdifuld evaluering, som faktisk gør os klogere og ruster os bedre til en eventuel ny krise.

Jyllands-Posten
20-06-20

Arbejder du i en kommune - og bryder du rejseanbefalingerne? Så må chefen gerne fyre dig

Chefen må fyre offentligt ansatte, hvis de trodser rejsevejledningerne og rejser. Du skal i karantæne for egen regning i 14 dage, hvis du rejser til en destination, som Udenrigsministeriet fraråder. Og hvis det giver for store problemer på jobbet, når du kommer hjem, kan du risikere en fyreseddel. Det fremgår af retningslinjerne, som KL har sendt ud til landets kommuner. Flere fagforeninger herunder HK Kommunal mener, at kommunerne er i deres gode ret. - Det er et spørgsmål om at passe på de borgere, som de har kontakt med i kommunerne, siger Karina Skovgaard Jørgensen, der er formand for HK Kommunal Midt. FH roser kommunerne for, at udmeldingen kommer nu. Ekspert i arbejdsret, Christian Højer Schøler fra Syddansk Universitet, bekræfter, at kommunerne ikke kommer i klemme, hvis det ender med en fyring. De offentligt ansatte må tage konsekvenserne af deres egne beslutninger.

DR.dk, DR P4 Fyn Nyheder
16-06-20

Så er det sagt - om økonomiaftalen

Lene Roed, formand for HK Kommunal: - Den økonomiske ramme, kommunerne har at gøre med næste år, giver på ingen mulighed for at genoprette noget af den velfærd, der igennem 10 år er blevet udhulet gevaldigt med 30.000 færre kommunale hænder til følge. Ligesom kommunerne kun lige knap og nap bliver kompenserede for den demografiske udvikling med flere børn, ældre og udgifter på det specialiserede socialområde.

Danske Kommuner m.fl.
11-06-20

Fra på mandag kan de offentlig ansatte vende tilbage på arbejde

Mandag åbner øens offentlige arbejdspladser for, at medarbejderne igen kan komme på arbejde. Og det bliver dejligt, siger fællestillidsmand for de kommunalt ansatte HK'ere Karen Lynn Jacobsen. – Vi glæder os, men det kræver lidt tilpasning. Der er nogle ting, man skal bruge lidt tid på. Vi havde egentlig regnet med først at komme tilbage på arbejdet til august. Men det er dejligt, at der nu åbnes op. Jeg håber, at alle kan komme på arbejde inden august, for det er lang tid, vi har gået hjemme, siger Karen Lynn Jacobsen.

DR P4 Bornholm Nyheder
10-06-20

Jobcentre holdt kontakten til næsten alle ledige under nedlukning

I næsten 11 uger var landets jobcentre lukket, og de ledige skulle ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Alligevel lykkedes det et markant flertal af jobcentrene på frivillig basis at holde kontakt til både ledige, sygemeldte og socialt udsatte. Det viser en rundspørge blandt landets jobcenterchefer. Omkring 2 ud af 3 jobcenterchefer vurderer, at de har haft kontakt til mindst 75 procent af alle borgerne i de forskellige grupper. 61 procent af de adspurgte borgere har taget meget positivt imod henvendelsen om muligheden for en samtale med medarbejdere i jobcentret. Det genkender man i HK Kommunal, forklarer næstformand Mads Samsing. - Der har i den her periode været en frivillighed i kontakten, der ikke plejer at være der, og det kan være medvirkende til, at så stort et flertal oplever, at der er blevet taget godt imod opkaldene. Men samtidig må jeg også sige, at det generelle billede, man hører om at alle skulle være utilfredse med jobcentrene, simpelthen ikke passer. Jeg tror, at det her er et mere reelt billede, end det, der normalt tegnes, siger Mads Samsing.

Momentum
09-06-20

Jobcentre vil fastholde digitale Corona-løsninger i fremtidens beskæftigelsesindsats

En ny Momentum-undersøgelse blandt landets jobcenterchefer viser, at jobcentrene i vid udstrækning har holdt kontakten til borgerne under nedlukningen, og de mest benyttede værktøjer har været telefon og videoopkald. 64 procent af kommunerne har for første gang tilbudt digital kompetenceudvikling til ledige i form af webinarer eller lignende. Arbejdsmarkedsforsker Flemming Larsen mener, at man ikke skal ændre al kontakt til at være digital, men man bør se på om kravet om personligt fremmøde skal bevares. Det er Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal, enig i. - Vi har hørt fra vores medlemmer, at den digitale kontakt har været god, men at der er borgere, der savner det fysiske møde. Derfor bør være op til den enkelte medarbejders faglige vurdering af borgerens situation og behov om den skal foregå på den ene eller anden måde, siger Mads Samsing. Han havde også håbet på, at forsøgsperioden kunne køre året ud i stedet for kun til 1. oktober.

KL.dk, Momentum
08-06-20

Vi har brug for mere end et klap på skulderen

Debatindlæg af Anni Hejlesen, ledende lægesekretær Aalborg og i HK Kommunal Chefgruppens bestyrelse. I en krisetid, som er med COVID-19, bryder vi uden tøven op i rutiner og måden at løse opgaver på. Den bevægelse har vi som lægesekretærer været en del af sammen med andre faggrupper. Vi har passet vigtige funktioner, der ligger et pænt stykke udenfor vores arbejdsfelt. Og vi har haft en særlig stor opgave med at koordinere, kommunikere og følge op. Både politikere og borgerne anerkendt os for vores indsats. Det skulderklap er vi naturligvis glade for. Nu står vi overfor et langt, sejt ræk, hvor en række af corona-suspenderede behandlinger skal genoptages. Jeg håber, at anerkendelsen vil udmønte sig i, at den enkelte leder på sygehusafdelingerne indkalder repræsentanter for medarbejderne til en drøftelse af arbejdsmiljøet under genåbningen. Arbejdsopgaver og personaleressourcer skal stå i et bare nogenlunde fornuftigt forhold. Og mød os med den tillid, der i de seneste måneder har betydet, at vi har kunnet finde de bedste, hurtigste og mest fleksible løsninger.

Dagens Medicin m.fl.
08-06-20

Tag nu det bedste med fra coronakrisen!

Debatindlæg af Hans-Henrik Hansen, formand HK Kommunal Østjylland. Da coronalynet pludselig slog ned og ramte Danmark, sadlede ansatte i kommuner og regioner lynhurtigt om for stadig at levere den bedste velfærd til borgere, og virksomheder. Nu blev vi tvunget til at forholde os til digitaliseringen af vores arbejdsliv. Overalt i landet flyttede medarbejdere computere og kontorstole hjem, mens eksempelvis lægesekretærerne stadig mødte op på arbejdspladsen. Efter flere års begejstring over den digitale tidsalder med de uendeligt mange muligheder blev der med et vendt op og ned på arbejdsrutinerne hos medarbejderne i kommuner og regioner. På rekordtid måtte vi lære os at gå på arbejde hjemmefra. Vi har opdaget, at der er et enormt potentiale i de digitale løsninger. At kunne arbejde fleksibelt, mobilt og mere effektivt er nøglen til vores moderne videnssamfund og ikke mindst også i fremtiden på den anden side af coronakrisen, hvor vi vil komme til at nyde godt af produktive og konstruktive dialoger mellem ledelse og medarbejdere.

Arbejderen
08-06-20

Syge kan arbejde fra hjemmet

Det er en fin idé at lade medarbejdere arbejde hjemme, hvis de er lidt sløje, men stadig kan arbejde. Det mener Sanne Stadil, som er vicedirektør i Dansk Industri. Det er en række sjællandske borgmestre, som foreslår et mere fleksibelt syn på sygdom. - Det forudsætter, at folk ikke egentlig er syge, men har lidt symptomer eller føler sig småsløje, siger Sanne Stadil. - Så får de muligheden for at tage en panodil og få arbejdsopgaverne færdige, men uden at tage ind på arbejde. Men ingen syge medarbejdere skal presses, siger vicedirektøren. Hos HK Kommunal kalder formand Lene Roed forslaget ’en glidebane’. - Hvis jeg forstår borgmestrenes forslag, så er det en glidebane, hvis en arbejdsgiver i forbindelse med en sygemelding skal vurdere, hvor meget syg personen er. Enten er man syg, eller også er man ikke syg, siger hun. Det er en anden situation, hvis medarbejderen føler sig sløj, men dog gerne vil bidrage. - Så har medarbejderen foretaget en egenvurdering. Men det er en glidebane, hvis arbejdsgiveren skal foretage vurderingen, slår Lene Roed fast.

TV-Avisen, Radioavisen, Ritzau, Berlingske, Århus Stiftstidende m.m.fl.
04-06-20

’Arbejd hjemme selvom du er syg’

Forkølelse, hoste eller en hovedpine, der formentlig går over efter et par tabletter, er tre eksempler på lettere sygdom, hvor man måske godt kunne arbejde nogle timer derhjemme. Det foreslår en gruppe borgmestre på Sjælland som et eksempel på en læring fra coronakrisen. Kalundborgs borgmester Martin Damm (V) er en af borgmestrene bag. Det er vigtigt, at der stadig er plads til at være syg, understreger Vordingborgs borgmester Mikael Smed (S). - Man skal kun arbejde, hvis man er frisk til det. Så det skal ikke være sådan, at sygedage i udgangspunktet bliver til hjemmearbejdsdage, siger han. Hos HK Kommunal er begejstringen til at overse. - Jeg synes, det er en glidebane. Selv om man bare er lidt sløj, går der længere tid, inden man bliver frisk, hvis man arbejder imens. Det kan ende med at trække sygemeldingen ud, siger Michael Rosenberg, der er formand for HK Kommunal Sjælland. Men er det ikke rigtigt, at der er tilfælde, hvor man er sløj, men egentlig godt kan arbejde nogle timer? - Det vil jeg nødig gøre mig til dommer over. Men jeg mener principielt, at man skal melde sig syg, hvis man er syg, lyder det fra Michael Rosenberg.

DR P4 Sjælland, DR.dk, Danske Kommuner m.fl.
04-06-20

Borgmestre vil lade sløje arbejde hjemmefra

Flere borgmestre vil lade småsyge medarbejdere arbejde hjemmefra. Coronakrisen har nemlig vist, at det kan mange flere sagtens gøre. Desuden ses der langt færre sygemeldte under coronakrisen, siger Henrik Hvidesten (V), borgmester i Ringsted Kommune. Han vurderer, at det især skyldes et øget hensyn til egen og andres sundhed samt bedre håndhygiejne. Den læring skal med videre, siger han. - Normalt ville man måske sidde derhjemme og sige: ’Jeg hoster lidt, men jeg kan godt passe mit arbejde’. Så tager man ind på kontoret og spreder smitten. Fra borgmestrene i Slagelse, Guldborgsund, Vordingborg og Kalundborg lyder samme budskab. Formand for HK Kommunal Lene Roed mener, det er vigtigt at holde fast i, at hvis man er syg, så er man syg. Hun mener derfor, at delvise sygedage derhjemme er en glidebane. - Vores medlemmer sætter en ære i at passe deres opgaver. Derfor melder de sig kun syge, hvis de rent faktisk er det. Hjemmearbejde er hverken mindre belastende end arbejdet på kontoret, og det er heller ikke noget, man lettere kan klare, når man er syg, siger Lene Roed. Hun frygter øget pres på syge ansatte og flere stresstilfælde.

Ritzau, Radioavisen, DR P4 Nyheder, Lolland-Falsters Folketidende m.m.fl.
04-06-20

Sygehuspersonalet har mere brug for ressourcer end for sympati

Klumme af Lene Roed, formand for HK Kommunal. Økonomiaftalen med Danske regioner giver 1,3 milliarder kroner ekstra til sundhedsvæsnet. De ekstra midler ligger et pænt stykke fra de to milliarder kroner, der er nødvendige for at dække udgifterne til flere ældre, kronisk syge og stigende medicinpriser. Underfinansieringen betyder beklageligvis også, at vi stadig vil have for få hænder, der skal løse stadig flere opgaver. Politikere og offentlighed har i tale og på skrift givet sygehuspersonalet fin og velfortjent anerkendelse for deres corona-indsats. Sympatien rækker bare ikke, når sygehuspersonalet nu skal til at afvikle de voldsomme pukler, coronaberedskabet har efterladt. Uden den økonomi, der kan give luft til at levere det nødvendige antal hænder i sundhedsvæsnet, nærer jeg bange anelser for arbejdsmiljøet. Jeg vil derfor appellere kraftigt til, at den enkelte leder på landets sygehusafdelinger indkalder repræsentanter for medarbejderne til en drøftelse af sikringen af arbejdsmiljøet under genåbningen. Derudover håber jeg, at man fra Folketingets side i hvert fald delvist vil rette op på sygehusenes økonomi ved efterårets finanslov. Et fornuftigt arbejdsmiljø kræver mere end et klap på skulderen.

Piopio.dk
04-06-20

Stor uvidenhed om ansatte

Debatindlæg af Katharina Hauge Antonsen, formand HK Kommunal Nordjylland. Regionsrådsmedlem Pia Buus Pinstrup (K) afslører i et indlæg, at hun lider under en række vildfarelser. Pinstrup omtaler regionen som en ’biks’, der kan køre helt upåvirket videre uden ’kolde hænder’. Dette har coronakrisen vist, og at driften er lykkedes, kan kun tilskrives frontpersonalet, mener Pia Buus Pinstrup. Hendes indlæg vidner om uvidenhed om den såkaldte ’biks’. Alle er nødvendige hænder. Gennem de seneste tre-fire måneder har frontpersonalet knoklet i vores sundhedsstem i covid-19-beredskabet, og opgaverne har været synlige for alle. Men for at beredskabet kan fungere, har en stor gruppe ansatte – typisk administrative - knoklet hårdt i baggrunden. Vores lægesekretærer, som har været i front, har gjort en stor indsats. Ingen har været mere eller mindre værd end andre. Der har været brug for alle. Pinstrup burde sætte sig ind i, hvordan organisationen fungerer, og anerkende det store og vigtige arbejde, som udføres af alle hver dag. Både under og efter coronaen.

Nordjyske
30-05-20

HK: Regionsaftale lader en del tilbage at ønske

- Igennem mange år har personalet løbet alt for stærkt på hospitalsgangene. Den netop indgåede økonomiaftale ændrer desværre ikke ved, at der er for få hænder, der skal løse stadigt flere arbejdsopgaver. Sådan siger Lene Roed, formand for HK Kommunal, om Finansministerens aftale med Danske Regioner om næste års økonomi. - De 1,3 milliarder kroner, sundhedsvæsnet får tilført med aftalen, er væsentligt mindre end de 2 milliarder, der er nødvendige for, at vi kan drive et fuldt tidssvarende sundhedsvæsen, siger Lene Roed. Hun mener, underfinansieringen kan betyde, at ansatte presses ud over al rimelighed. HK Kommunals formand opfordrer til, at regionerne tænker sig grundigt om, når de ifølge aftalen skal finde 400 millioner kroner i bl.a. administrative effektiviseringer. - Jeg må bare konstatere, at en effektiv administration er forudsætningen for, at læger og sygeplejersker kan udføre deres opgaver. Lægesekretærer kan frigøre rigtigt mange årsværk af behandlende personale. Jeg håber, regionerne vil lytte til de medarbejdere, der sidder med opgaverne ude på hospitalerne, lyder det fra Lene Roed.

Ritzau, DK Nyt m.fl.
29-05-30

HK: Fornuftig kommuneaftale med plads til forbedringer

- Halvanden milliard kroner ekstra til driften, et markant løft til kommunernes muligheder for at bygge og renovere samt noget nær fuld kompensation for de coronarelaterede ekstraudgifter er udtryk for rettidig omhu i en svær tid. Sådan lyder det fra HK Kommunals formand, Lene Roed, om kommuneaftalen. Aftalen giver imidlertid ifølge Lene Roed på ingen mulighed for at genoprette noget af den velfærd, der igennem 10 år er blevet udhulet gevaldigt. HK Kommunals formand er dog helt overordnet tilfreds med, at økonomiaftalen giver nogenlunde ro på den kommende budgetlægning. Og så hæfter hun sig ved, at det er aftalt, at mål- og rammestyring fremover skal være det bærende princip for den borgernære velfærd. - Jeg forventer større tillid til de ansattes faglighed og tiltro til, at vores professionelle medarbejdere kan finde de mest effektive løsninger for borgerne, som vi også har set det under corona-krisen, siger Lene Roed. Endelig kvitterer formanden for, at parterne er blevet enige om at øge antallet af kommunale elevpladser. - Jeg håber, at man i kommunerne også vil ansætte flere af de kontorelever, der kan sikre fremtidens arbejde med at udvikle velfærdens maskinrum, siger Lene Roed.

Ritzau, DK Nyt, A4 Medier m.fl.
29-05-20

Danmarks økonomiske fremtid

For to dage siden præsenterede finansministeren en dyster prognose. Forventningen er, at BNP i Danmark vil falde med 5,25 % i 2020. Krisen vil desværre sætte sig spor i dansk økonomi i flere år fremad. Hvad skal vi tage med os i det lange perspektiv? Line Endrup Hedeman, lægesekretær og bestyrelsesmedlem i HK Kommunal Sjælland, siger: - Jeg har taget imod patienter og skrevet dem op og sat klistermærker på glas, så patienter kan blive podet. Vi skal lære af krisen, at besparelser på velfærden er som at tisse i bukserne for at holde varmen. Jeg har været indenfor sundhedsvæsenet siden 2005, og vi har skulle tåle besparelser på to procent hvert eneste år. Det har gjort personalet maksimalt presset. Ikke desto mindre er det, vi har præsteret i sundhedsvæsenet under corona’en, fantastisk. Det har vi gjort, fordi vi brænder for det, vi laver. Fordi vi er engagerede på trods af besparelserne. Men de problemer, vi havde før, har vi stadig. Den afdeling, jeg arbejder i, har aflyst patienter. Vi har fået en pukkel. Vi har massivt behov for at få tilført økonomi til vores sundhedsvæsen!

DR2 Debatten
28-05-20

A-kasse og fagforbund: Hold fast i digitale møder med ledige

Med genåbningen af beskæftigelsesindsatsen vil muligheden for digitale møder udløbe 1. oktober. Man burde tage ved lære af de erfaringer, der er gjort under coronakrisen, når man nu skal til at genåbne beskæftigelsesindsatsen. Det mener blandt andet HK. De ærgrer sig over, at muligheden for at afholde digitale forløb med genåbningsplanen er sat til at udløbe 1. oktober. Under coronakrisen har landets jobcentre stort set været lukket ned, og kravene til de ledige har været suspenderet. Men mange a-kasser og jobcentre har under suspensionsperioden i stedet haft digital kontakt med de ledige. Onsdag har Beskæftigelsesministeriet meldt ud, at beskæftigelsesindsatsen åbnes igen. i HK Kommunal mener næstformand Mads Samsing, at man bør bruge genåbningen til at gentænke beskæftigelsesindsatsen. - Giv medarbejderne friere hænder til at foretage opfølgning ud fra en faglig vurdering af, hvad der giver bedst mening for den enkelte. Der er for eksempel rigtig gode erfaringer med telefonisk og digital kontakt under den delvise suspension, siger han: - Det bør der fortsat være mulighed for også efter den 1. oktober. Både for borgernes skyld og for medarbejdernes.

Ritzau, Jyske Vestkysten, Fyns Amts Avis m.fl.
27-05-20

HK: Urimelig pukkel venter, når jobcentrene åbner

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har netop udsendt en bekendtgørelse om genåbning af jobcentrene. I HK tager man imod bekendtgørelsen med blandede følelser. - Der skal holdes flere end 500.000 samtaler inden sommeren er gået for at leve op til lovkravet. Det er et enormt pres at sætte jobcentre og a-kasser under, og dem der betaler prisen er i sidste ende de ledige, siger næstformand i HK, Martin Rasmussen. I HK Kommunal er næstformand, Mads Samsing, særligt opmærksom på de ansatte. - Det skal hænge sammen. Derudover har vi behov for, at det står tindrende klart, hvordan reglerne om undtagelse fra rådighedskravet for personer i risikogruppen, skal administreres. Det er ikke noget, der skal tages i klagesystemet med flere måneders forsinkelse, siger Mads Samsing, der også har en appel til regeringen. - Giv medarbejderne friere hænder til at foretage opfølgning ud fra en faglig vurdering af, hvad der giver bedst mening for den enkelte. Der er for eksempel rigtig gode erfaringer med telefonisk og digital kontakt. Det bør der fortsat være mulighed for også efter den 1. oktober. Både for borgernes skyld og for medarbejdernes, lyder det fra Mads Samsing.

A4 Medier, Altinget, NB-Beskæftigelse m.fl.
27-05-20

Snart må offentligt ansatte i Region Nordjylland komme på arbejde igen

Onsdag må de nordjyske ansatte i den offentlige sektor igen vende tilbage på deres arbejdspladser. Men formand for HK Kommunal Nordjylland, Katharina Hauge Antonsen, opfordrer kommunerne til at vente lidt. Det er ikke en god ide at sende alle tilbage på arbejde på én gang, siger hun. – Vi har nogle storrumskontorer, der rummer op til både 40 og 50 mennesker. Og når jeg tænker på vores borgerservicecentre og jobcentre, hvor både de ansatte og borgerne skal være. Altså der er nogle retningslinjer og nogle arbejdsmiljømæssige udfordringer, der i hvert fald lige skal tages hånd om, inden at vi begynder at åbne op igen, siger Katharina Hauge Antonsen. I Rebild Kommune deler fællestillidsrepræsentant, Tine Von der Hude, den holdning.

DR P4 Nyheder Nordjylland, MidtVest
23-05-20

Kommuner glæder sig til at genåbne rådhuse på onsdag

Københavns beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) er absolut ikke glad for onsdagens aftale om, at alle offentligt ansatte vest for Storebælt får lov at vende fysisk tilbage på arbejde på onsdag. I Region Sjælland ærgrer regionsdirektør Per Bennetsen sig også. Men vest for Storebælt glæder man sig. De nærmere retningslinjer for indretning af arbejdspladserne vil komme fra et sektorpartnerskab, hvor Sundhedsministeriet i dette tilfælde samarbejder med KL. Ifølge Kommunalbladet skulle retningslinjerne være lige på trapperne. HK Kommunal, som udgiver Kommunalbladet, har fået mange spørgsmål fra medlemmer, blandt andet om storrumskontorer og afstandskrav, og om borgere frit må møde op i fx borgerservice og jobcenter. - Der er jo ikke mange dage til. Der er til gengæld mange spørgsmål, der skal afklares, siger næstformand Mads Samsing til bladet.

DK Nyt
23-05-20

Underfinansieret. Corona trukket veksler på et presset system

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal, Helga Schultz, formand Yngre Læger, Grete Christensen, formand Sundhedskartellet m.fl. Coronaepidemien har vist, at vi i årevis har haft et sundhedsvæsen, der er underfinansieret og i sin effektivitet er presset til grænsen. Vi er derfor enige med Danske Regioner i, at der er brug for yderligere to milliarder kroner til sundhedsvæsenet. Det er penge, der alene vil dække den store stigning i antallet af ældre, antallet af kronisk syge m.v. En fortsat underfinansiering af sundhedsvæsenet vil betyde, at personalet skal lave mere på kortere tid og at sundhedsvæsenet vil blive udhulet. De mange udsættelser betyder, at sundhedsvæsenet i dag står med en stor pukkel af ubehandlede patienter, der skal behandles samtidig med, at sundhedsvæsenets almindelige drift skal op i gear. Det er umuligt uden flere ressourcer. Vi opfordrer derfor til, at parterne bag den kommende økonomiaftale vil tage højde for både den opbyggede pukkel, det forøgede demografiske behov, nye behandlinger og medicin og sikre, at sundhedsvæsenet ikke går svækket ud af coronaepidemien.

Avisen Danmark, Fyns Amts Avis m.fl.
23-05-20

Sygehuspersonalet har brug for mere end et skulderklap

Debatindlæg af Nathali Schaap Degn, formand for DL i HK Kommunal. Politikere og offentlighed har givet sygehuspersonalet et mentalt klap på skulderen for vores corona-indsats. Tak for det. Mit håb er, at den anerkendelse vil resultere i, at sygehusledelserne og regionspolitikerne forstår at sætte skarp fokus på arbejdsmiljøet, når vi nu skal til at afvikle de voldsomme pukler, coronaberedskabet har efterladt. I modsat fald kan jeg frygte, at kæden hopper af for flere af mine kolleger. Vi har knoklet, været fleksible og omstillingsparate i en helt usædvanlig grad. Det har for en del af os lægesekretærer betydet, at vi har varetaget vigtige men for os uvante funktioner sideløbende med, at vi har varetaget vores kerneopgave med at koordinere, kommunikere og følge op, så patienten følges fra start til slut i et sikkert flow. Jeg vil gerne appellere kraftigt til, at den enkelte leder på landets sygehusafdelinger indkalder repræsentanter for medarbejderne til en drøftelse af, hvad der er brug for, når det handler om at sikre arbejdsmiljøet under genåbningen. Arbejdsopgaver og personaleressourcer skal stå i et bare nogenlunde fornuftigt forhold. Tillid og indflydelse til sygehuspersonalet er forudsætningen for, at vores sundhedsvæsen også kan levere i de kommende måneder.

Avisen Danmark, Fyens Amts Avis, Århus Stiftstidende, Jyske Vestkysten m.m.fl.
22-05-20

Kommunens medarbejdere må nu møde fysisk op: - Jeg savner mine kolleger helt vildt

Folketinget har åbnet op for, at de offentligt ansatte i kommuner og regioner i Jylland og på Fyn kan møde på arbejde igen. I Frederikshavn Kommune glæder de sig til igen at kunne slå dørene op for kollegaerne. En af dem er tillidsmand for HK’erne Jesper Andreasen. - Jeg synes jo, det er rigtig skønt at komme tilbage til mine kollegaer, altså jeg savner dem jo vildt, fordi det er jo en god ping-pong, man har hver eneste dag, siger Jesper Andreasen. Ikke alle kollegaer har savnet det lige så meget. For pendlerne og børnefamilierne med en travl hverdag, er det for nogle været rart. - For dem der har skulle køre til Frederikshavn Kommune, tror jeg, at de måske fået 10 timer mere om ugen. Frederikshavn kommunens cirka 600 administrative medarbejdere har arbejdet hjemmefra siden nedlukningen. - Vi kommer til at komme et gear op i forhold til service for borgerne, når man kan være sammen fysisk, men det er gået forbavsende godt, og over 90 procent af de kommunale funktioner, har været i drift, fortæller borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit S. Hansen (S).

TV2Nord
21-05-20

Tilliden til det offentlige er grundstenen i den digitale omstilling

Debatindlæg af Mads Samsing, næstformand HK Kommunal. Softwarerobotter giver medarbejderne mere tid til andre vigtigere opgaver herunder rådgivning og vejledning af borgere. Chatbots, maskinlæring og kunstig intelligens kører flere steder. Men nu står vi et sted, hvor vi skal tænke os rigtig grundigt om, før vi tager de næste skridt. PWC’s seneste tillidsbarometer viser, at borgernes tillid til offentlige myndigheders databehandling er faldende. Samme PWC-barometer viser, at færre mener, at det at blive betjent digitalt er lige så godt som at blive betjent personligt. Gennem en årrække har jagten været sat ind på effektiviseringer i den offentlige administration og forvaltning for at styrke ’kernevelfærden’. Men for det første er borger- og virksomhedsnær sagsbehandling kernevelfærd. For det andet fungerer daginstitutioner, skoler og sygehuse ikke uden administration. For det tredje er borgernes oplevelse af mødet med den offentlige forvaltning afgørende for deres tillid til den offentlige sektor. Vores samfund bygger på den tillid. Vi har ikke råd til at svække den.

Ingeniøren/Digitech
20-05-20

HK Kommunal: Ledige i risikogrupper skal undtages for rådighedskrav

Rådighedsforpligtelsen og en større del af beskæftigelsesindsatsen forventes at vende tilbage i løbet af ganske kort tid. Men arbejdsløse, der er i risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med covid-19 bør undtages, foreslår HK Kommunal i et høringssvar til bekendtgørelsen. HK Kommunal skriver: HK Kommunal foreslår, at ledige i risikogruppen eller med pårørende i risikogruppen skal undtages fra rådighedskravet ud fra de samme kriterier (som lønmodtagere) og således ikke får pligt til at påtage sig arbejde, hvor de udsættes for risiko.’ HK Kommunal organiserer de fleste af medarbejderne på jobcentrene, og de er også bekymrede for de unge under 30. Mens bekendtgørelsen lægger op til, at der kun i særlige individuelle sager skal være mulighed for fysiske fremmøde til samtaler, opfordrer HK Kommunal til, at alle unge - både aktivitetsparate og jobparate - skal have mulighed for fysiske møder. Tirsdag klokken 14 udløb muligheden for høringssvar til en bekendtgørelse fra STAR for en lang række organisationer, herunder HK Kommunal.

NB-Beskæftigelse
20-05-20

Virkelighedens Velfærd: Løs krisen med saltvandsindsprøjtning til velfærden

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal, Mona Striib, formand FOA, Elisa Rimpler, formand BUPL m.fl. Under finanskrisen igangsatte regeringen en katastrofal sparekurs på velfærden. Den bidrog ikke til en hurtig økonomisk genrejsning men til velfærdsforringelser. Coronakrisen har vist vores stærke velfærdssamfund, men også at flere års sparekurs har udhulet dele af velfærden. Når samfundet nu gradvist åbner igen, vil der mange steder i den offentlige sektor være et stort efterslæb, der skal indhentes. Der er behov for en økonomisk saltvandsindsprøjtning til den danske velfærd. Regeringen bør se investeringer i den offentlige sektor som et aktivt middel til at komme ud af krisen. I de kommende økonomiforhandlinger med kommunerne og regionerne bør service- og anlægsloftet suspenderes. Og der skal flere penge på bordet. Kommuner og regioner skal have mulighed for at bruge af deres kassebeholdning og den kommunale skatteudskrivning skal undtages sanktioner, så kommunerne får frihed til selv at justere skatten. Vi har brug for, at kommunerne og regionerne kan investere uden at frygte for sanktioner.

Altinget.dk
20-05-20

Fagforeninger overvejer at udskyde overenskomstforhandlinger på grund af coronakrisen

Coronaepidemien har ’vendt op og ned på forberedelsen’ af overenskomstforhandlingerne for offentlige ansatte. Sådan skriver fagforeningernes Forhandlingsfælleskab i et oplæg. Overenskomstforhandlingerne skulle være afsluttet i 2021, men ifølge et flertal i FF anbefales det at forlænge den gældende overenskomst og dermed udskyde forhandlingerne om den nye til 2022. I diskussionsoplægget står der blandt andet, at krisen har ændret forudsætningerne, og at det med ’så stor økonomisk usikkerhed kan blive vanskeligt at gennemføre et traditionelt forhandlingsforløb. Mona Striib, FOA, understreger, at man i fagforeningernes Forhandlingsfælleskab ikke har taget nogen endelig beslutning endnu. Forhandlingsfællesskabet er et fællesskab af fagforbund, som til sammen repræsenterer 565.000 ansatte i kommuner og regioner. I fællesskabet har man sendt diskussionsoplægget ud til medlemmerne, som blandt andet omfatter BUPL og HK Kommunal.

Information, Ritzau m.fl.
20-05-20

‘Det bliver ikke titusinder, der kommer i digital virksomhedspraktik’

Der bliver lukket mere op for beskæftigelsesindsatsen. Dog med den begrænsning, at alt fortsat skal foregå digitalt, også virksomhedspraktik og løntilskud. Det får næstformand i HK Kommunal Mads Samsing til – med et hørbart smil i telefonen – at konstatere, at det nok ikke bliver titusinder, der kommer i digitale virksomhedsforløb. Over halvdelen af de ansatte i jobcentrene er medlemmer af HK Kommunal, og de er bekymrede for, at de aktivitetsparate kommer bagest i ledighedskøen. Derfor haster det med at åbne for fysiske virksomhedsforløb, lyder det fra Mads Samsing: - Det er jo ikke de jobparate 50.000 nye ledige, der har brug for at komme i praktik. De har brug for arbejde eller uddannelse. Men der kan godt lukkes op for virksomhedspraktik for aktivitetsparate og unge, mener HK Kommunal. - Det, jeg hører fra medlemmerne, er, at der var flere, der ikke har haft arbejde i årevis, der omsider var kommet i en virksomhedspraktik, hvor der var udsigt til job i den anden ende. Så blev det hele lukket ned, og mange praktikaftaler kunne ikke gennemføres, og det er jo et stort skridt tilbage for dem, siger Mads Samsing.

NB Beskæftigelse
19-05-20

Ansatte i det offentlige og private er på vej tilbage til deres pind

Efter en massiv hjemsendelse af medarbejdere i begyndelsen af coronakrisen er det nu et mindretal, som arbejder hjemme fra spisebordet eller børneværelset. Det viser opgørelser fra KL og DI. Dermed er situationen markant forandret i forhold til slutningen af marts, hvor epidemien var på sit højeste og nedlukningen af Danmark mere omfattende. Dengang var 38 pct. fysisk til stede på deres kommunale job, 34 pct. arbejdede hjemmefra, mens 28 pct. var sendt hjem uden at kunne udføre deres funktion i kommunen. Nu er 77 pct. af 383.749 medarbejdere fysisk tilbage på de kommunale arbejdspladser. Men kontorfolket er ikke fuldtalligt tilbage, idet kun 13 pct. er tilbage ved skrivebordet, mens resten arbejder fra hjemmebasen. I følge Lene Roed, formand for HK Kommunal, er tålmodigheden blandt de administrative medarbejdere ved at være brugt op. Selv om de selvfølgelig har respekt for de sundhedsfaglige anbefalinger, skynder hun sig at tilføje. - Vores folk er ved at være godt trætte af at sidde for sig selv. De savner faglig og social sparring med hinanden, og for nogle gælder det også, at de er vant til at have borgerkontakt og gerne snart vil have det igen, siger hun og hæfter sig med tilfredshed ved, at der er udsigt til en delvis åbning af bibliotekerne.

Jyllands-Posten m.fl.
16-05-20

Coronaledige har krav på værdig beskæftigelse

Kronik af Mads Samsing, næstformand HK Kommunal, og Martin Rasmussen, næstformand HK Danmark. Der skal gang i den aktive beskæftigelsesindsats igen. Men det skal gøres på en måde, der er såvel sundhedsmæssigt som samfundsmæssigt ansvarlig. Og der skal tages højde for sagspuklen. Derfor foreslår vi, at der i en overgangsperiode dispenseres fra nogle af de normale proceskrav for samtaler samt for kravet om fysisk fremmøde. Vi er derimod lodret uenige i, at der skal lempes på ordninger som virksomhedspraktik og løntilskud. Ledige, der er blevet fyret under nedlukningen, skal ikke i virksomhedspraktik. De skal have et ordinært arbejde. Og det skal da slet ikke være sådan, at en arbejdsgiver, der har fyret en medarbejder på grund af coronakrisen, kan få vedkommende tilbage i praktik eller løntilskud. Det er uværdigt og en helt forkert støtteordning til virksomheder. Hvis der ikke er et ordinært arbejde til de nyledige, så skal de ikke i praktik. De skal uddannes, så vi kommer klogere gennem krisen. Der skal investeres i opkvalificering og kompetenceløft af ledige. Endelig vil vi opfordre kommunerne til at sikre, at der er en god sammenhæng mellem opgaver og ressourcer i landets job- og ydelsescentre.

Kommunen.dk m.fl.
14-05-20

Artiklen er opdateret 10. august 2020