- I HK Midt og Odin Havnepark vil vi gerne gå med foran i arbejdet med FN’s Verdensmål 13, der handler om klimaindsats. Derfor har vi taget en række grønne klimainitiativer begge steder, som gør en forskel. Det er samtidig et stykke arbejde, som vi laver i tæt samarbejde med alle medarbejdere i HK Midt og Odin Havnepark. Det er et fælles projekt, og medarbejderne har foreslået spændende grønne tiltag i vores hverdag, der allerede er omsat i praksis, fortæller Anne Marie Bay, der er konstitueret afdelingsformand i HK Midt.

   - Vi kan alle gøre en forskel, og vi skal tro på, at det nytter. For det gør det. Samtidig kan vi sammen flytte en masse. For hvis vi er flere, der skubber bag på den samme grønne dagsorden, for eksempel på vores arbejdspladser, så er det virkelig noget, der batter. Derfor er vi som ansvarlig organisation nødt til at spille med, tage ansvar og tænke nyt.

 

Vi kan alle gøre en forskel, og vi skal tro på, at det nytter. For det gør det. Samtidig kan vi sammen flytte en masse.

 

Masser af gode, bæredygtige ideer

Det har vist sig som en rigtig god idé at slippe medarbejdere i HK Midt løs på en grøn eng med en klar opgave:

   - Medarbejderne i HK Midt er taget med i arbejdet med Verdensmål 13, fordi det netop er en dagsorden, der betyder noget for os alle på tværs af baggrund, holdninger og interesser i øvrigt. Samtidig ved vi, at folk ofte har masser af gode ideer at byde ind med, når de bliver spurgt. Det har vi bestemt også fået bekræftet her, hvor kreativiteten har været ret stor, siger Anne Marie Bay og fortsætter:

   - Rammen om arbejdet har været de personalemøder, vi jævnligt holder. Her arbejder kollegerne i forvejen med forskellige gruppe-opgaver. Derfor var det oplagt at lægge denne opgave ind i programmet for nogle af vores møder, og det har været en stor fornøjelse at se kollegernes store engagement i arbejdet.

 

Sammen er vi grønnere!

En længere liste af tiltag er allerede sat i værk, og styregruppen på de bæredygtige aktiviteter er i fulde gang med at skabe sig et overblik over ideerne:

   - Der vil komme en del flere bæredygtige tiltag og forandringer i vores arbejdsdag. Nogle tiltag er lidt nemmere at gennemføre, mens andre kræver lidt mere planlægning og nogle investeringer, som vi tager løbende, siger Anne Marie Bay og runder af med en positiv konklusion på det foreløbige arbejde med bæredygtighed i HK Midt:

   - Der er et flot engagement fra medarbejderne, masser af gode ideer og en klar fornemmelse af, at sammen er vi grønnere!

 

HK Midts grønne ideer

I HK Midt er der allerede ændret på arbejdsgange, materialevalg og holdninger med helt konkrete initiativer og forandringer. Det er bl.a.: 
ændret vægt på kopipapir til 80 gram
to’go-boxe i kantinen
madsortering i kantine og i Fabrikken (Odin Havnepark)
el-cykler til kortere ture
sortering – metal, glas og plast
biogas – genbrug af restemad fra kantiner m.m.
ukrudt – fjernes med varmt vand, ikke sprøjtemidler
isolering af lokalerne i Mødecenter Fabrikken – samtidig med facaderenovering
ingen plastikposer i skraldespanden på kontorerne
reduceret brug af plastik i kantinen

Hertil kommer en meget lang liste med ideer fra medarbejderne – tænkt og fremsat på et personalemøde i foråret 2020. Det er for eksempel:
• ”Kom ud og samle affald med HK Midt dage”
• kødfrie dage og lokale økologiske råvarer efter sæson i kantinen
• LED-pærer
• mere samkørsel til arrangementer
• Blomsterstriber i stedet for noget af vores græs, til glæde for insekter/fugle.