Danmark har et veldrevet sygehusvæsen med lave administrative omkostninger og i det hele taget en offentlig sektor, der er blandt de mest effektive i verden. Det fastslår bl.a. Verdensbanken og OECD med jævne mellemrum.

Alligevel er det ofte de administrative medarbejdere, der står for skud, når der lægges budgetter for kommuner og regioner. Resultatet er et faldende antal lægesekretærer og HK-administrative medarbejdere.

Tillidsrepræsentanter og andre medlemmer efterlyser af og til, at HK Kommunal i større udstrækning gør opmærksom på værdien af den indsats, som jobkonsulenter, lægesekretærer, IT-medarbejdere, økonomikonsulenter og mange andre HK-faggrupper i kommuner og regioner yder for at binde velfærdssamfundet sammen.

Opfordringen kommer ikke mindst, når kommunalbestyrelser og regionsråd går i gang med at lægge arm om det kommende års budgetter, og den opfordring er resulteret i en ny kampagne: ”Velfærdens fundament”.

Administration er en forudsætning for velfærden

Kampagnen gør opmærksom på, at administration ikke er ”kolde hænders papirnusseri”, men en nødvendig forudsætning for velfærden. Kampagnen afvikles primært på sociale medier – efter planen fra slutningen af næste uge.

Som TR kan du bidrage ved at dele og kommentere opslag og hyppigt bruge kampagnens ”tag”, der er #velfærdensfundament. Du kan også henvende dig direkte til de lokale politikere med materiale fra kampagnen, fx en af de to flyers, der retter sig mod hhv. regioner og kommuner.

Bemærk, at hjemmesiden med adressen www.hk.dk/velfund først er tilgængelig, når kampagnen skydes i gang.

Flyer til kommunerne:

Flyer til regionerne: