To gange om året, pr. 1. januar og 1. september, justeres forskellige elementer, der indgår i det samlede kontingent til HK. En stigning i forbunds- og a-kassekontingentet på i alt 19 kr. pr. 1. september 2020 er med i en ny oversigt med tre kontingenteksempler i et overskueligt diagram, som kan hentes her via TR-portalen (pdf). Tillidsrepræsentanter har efterspurgt denne oversigt til anvendelse, når fx potentielle medlemmer spørger til kontingentets størrelse.

Bortset fra klubkontingent kan man regne med alle tal i oversigten. Klubkontingentet er kun nævnt med et typisk eksempel. Det er de enkelte klubgeneralforsamlinger, der fastlægger det.