En undersøgelse blandt kontorelever i kommuner og regioner har tidligere vist, at omkring hver tiende 2.-årselev ikke mente, at de havde mødt den lokale HK-tillidsrepræsentant. Det kan skyldes, at de ikke altid er klar over, hvem det er, de møder, i en praktiktid med mange nye indtryk, men med tanke på den fremtidige organisering er det beklageligt, at disse elever ikke på denne måde har fået en fornemmelse af betydningen af et fagforeningsmedlemskab.

Eleverne skal meget gerne have at vide, hvor de kan henvende sig for gode råd og vejledning, hvis de har brug for det. Det har også stor betydning for, om de melder sig ind i HK og bliver en del af fællesskabet.

HK Kommunals elevudvalg opfordrer til, at du som TR sørger for, at de nye kontorelever bliver introduceret til det faglige fællesskab. Opsøg dem gerne flere gange i de første måneder, så de ikke er i tvivl om, at de har mødt HK-tillidsrepræsentanten, invitér dem til lokale aktiviteter og gør dem opmærksomme på, at HK Kommunal har særlige tilbud til dem.

Elevkonference 20-21. november på Christiansminde

Det vil være en stor hjælp, hvis du hjælper med at gøre elever opmærksom på årets konference for administrative kontorelever i kommuner og regioner. Den afvikles 20.-21. november 2020 på Christiansminde, og tilmeldingsfristen er 5. november. Jo før eleverne tilmelder sig, jo bedre mulighed har de for at vælge, hvilken workshop de gerne vil deltage i. Der vil desuden i år også være begrænsning på antal deltagere, og pladserne fordeles efter ”først til mølle”.

Tilmeldingen til årets elevkonference åbner snart, så hold øje med www.hk.dk/elevkonference