En undersøgelse blandt lægesekretærelever har tidligere vist, at omkring hver fjerde 2.-årselev ikke mente, at de havde mødt den lokale tillidsrepræsentant for lægesekretærerne. Det kan skyldes, at de ikke altid er klar over, hvem det er, de møder, i en praktiktid med mange nye indtryk, men med tanke på den fremtidige organisering er det beklageligt, at eleverne ikke på denne måde har fået en fornemmelse af betydningen af et fagforeningsmedlemskab.

Landsudvalget i DL-elever opfordrer til, at du som TR sørger for, at de nye lægesekretærelever bliver introduceret til det faglige fællesskab. Opsøg dem gerne flere gange i de første måneder, så de ikke er i tvivl om, at de har mødt tillidsrepræsentanten, invitér dem til lokale aktiviteter og gør dem opmærksomme på, at DL og HK Kommunal har særlige tilbud til dem.

Elevdage i november og december

HK Kommunals elevdage for lægesekretærelever afholdes 18. november 2020 i Århus og 6. januar 2021 i København. Elevdagene er for alle nye lægesekretærelever, og det er gratis at deltage.
Du vil som lægesekretær-TR få yderligere information og link til omtale af elevdagene i et kommende TR-nyhedsbrev, men det er måske en god idé, at du som TR allerede nu "gøder jorden" for elevernes deltagelse.